Coworking luo hyödyllisiä kohtaamisia yhteistiloissa

Coworking eli työskentely yhteistiloissa lisää suosiotaan. Parhaimmillaan se tarjoaa yrittäjälle kustannustehokkaan ja laadukkaan työympäristön ohella uusia kumppanuuksia ja eväitä oman toiminnan kehittämiseen.

Keittiön pöydänkulma, tyhjäksi jäänyt lastenhuone vai pieni työhuone jossain toimistohotellissa? Siinä perinteisimmät vaihtoehdot, joita aloittava yrittäjä puntaroi hakiessaan itselleen sopivaa työtilaa.

Kotona työskentely on monille täysin toimiva ja myös kustannustehokas vaihtoehto. Toisille koti voi kuitenkin olla tehoton yrittäjyysympäristö. Joillekin yrittäjille oma toimitila on osa yrityksen uskottavuutta.

Pelkkä tila ja seinät eivät vielä synnytä verkostoja, vaan yrittäjien kohtaamiset, korostaa Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Pia Houni.

Arki isossa toimistokompleksissa voi kuitenkin käydä yksinäiseksi, jos samaan käytävään ei osu muita pienyrittäjiä tai talosta ei löydy potentiaalisia asiakkaita. Rasitteeksi voi tulla myös vuokra ja sen lisänä olevat kiinteistöpalvelut, joista on maksettava myös hiljaisina lomakuukausina.

Edellä mainitut asiat nousivat esiin myös Helsingin kaupungin toteuttamassa Duunia kimpassa -tutkimuksessa, jossa kartoitettiin mikroyrittäjien toiveita, tarpeita ja kokemuksia heille sopivista työtiloista. Sen lopputulemana oli, että yhteiskäyttöön perustuville työtiloille ja työpisteille on kasvavaa kysyntää.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija, dosentti Pia Houni pitää tulosta varsin odotettuna.
– Suunta on, että yksinyrittämisen sijaan halutaan verkostoitua, tehdä yhdessä ja luoda myös sosiaalisia kontakteja, tutkimusta työstänyt Houni toteaa.

Idea ei sinällään ole uusi, sillä etenkin taiteilijat ja kirjailijat ovat hyödyntäneet erilaisia residenssejä jo vuosisatojen ajan. Luovat alat ovat myös nykyisen trendin tienraivaajia. Coworking-malli kuitenkin vetää puoleensa myös it-osaajia, sisällöntuottajia, kuvaajia ja graafikoita – jatkossa monia muitakin.

VarmaWorksista löytyy myös yhteisiä neuvottelutiloja. Sami Karjalainen (vas.) ja Teuvo Lähteenmäki palaverissa.

– Osaltaan tämä kuvaa koko työelämän murrosta. Työ ei enää ole aikaan ja paikkaan sidottua. Samalla madaltuu kynnys yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen työtapaan, Houni toteaa.

Paljon etuja yrittäjälle

Tutkimukseen haastatellut pienyrittäjät tekivät yhteistilan ohella töitä myös kotona. Yhteistilaa pidettiin silti tärkeänä tukikohtana.
Moni yrittäjä piti tärkeänä, että ympärillä oli saman henkisiä ihmisiä ja tavarat ja keskeneräiset työt voi jättää turvallisesti näkösälle.

– Kaikille tällainen yhteistila ei tietenkään sovi, mutta yrittämisen kannalta edut ovat selkeiltä. Siellä voi luoda uusia kontakteja ja löytää asiakkaita, tutustua eri alojen osaajiin sekä saada sparrausta omille ideoille. Pelkkä tila ja seinät eivät vielä synnytä verkostoja, vaan yrittäjien kohtaamiset, Houni sanoo.

VarmaWorks joustaa tarpeiden mukaan
Työelämän uudet coworking-tuulet ja aloittavien yrittäjien tarpeet on aistittu myös Varmassa. Esimerkiksi kelpaa Finlaysonin alue Tampereella. Sinne valmistuivat syksyllä 2016 ensimmäiset VarmaWorks-konseptin mukaiset toimitilat.

Sen ideana on tarjota muun muassa aloittavalle yrittäjälle työtilaa kohtuukustannuksin ja tämän omien tarpeiden mukaan. Minimissään se voi tarkoittaa yhtä yhteistilassa olevaa kalustettua työpistettä, internetyhteyttä, tulostinta ja yhteisiä neuvottelutiloja, jotka saa käyttöönsä 150 eurolla vaikkapa vain kuukaudeksi kerrallaan. Yksittäisten työpisteiden lisäksi VarmaWorks tarjoaa myös tiimitiloja 3 – 8 hengen tiimeille.

– VarmaWorksissa varaus tehdään verkossa ja maksu hoituu kuukausi kerrallaan luottokortilla, kertoo Varman kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki.

– Tärkeä osa Tampereen VarmaWorksia ovat täällä Finlaysonin alueella jo toimivat muut yritykset. Ne ovat uusille tulokkaille potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, Niinimäki muistuttaa.

VarmaWorks-konseptia on tarkoitus laajentaa muun muassa Helsinkiin.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä