Eläkeikärajan muutos pitää työssä pidempään

Eurooppalaisten keskimääräinen elinikä nousee koko ajan. Siksi myös vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee.

Suomessa vuoden 2017 alusta voimaan tullut eläkeuudistus nostaa alaikärajaa asteittain ikäluokka ikäluokalta niin, että vuonna 1962 syntyneen vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta, eli hän on oikeutettu jäämään eläkkeelle vuonna 2027.

Myös monet muut maat ovat tehneet päätöksiä eläkeiän nostosta tämän ja ensi vuosikymmenen aikana.

Monissa maissa on myös alustavasti linjattu, millä periaatteilla eläkeikärajaa muutetaan vuoden 2030 jälkeen. Rajan nosto riippuu suurelta osin siitä, miten paljon pidempään nuoremmat ikäluokat elävät. Oheisessa taulukossa esitetään ennuste vanhuuseläkkeen alaikärajasta vuonna 2050.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä