Erilaisia yrittäjiä yhdistävät samat haasteet – mikä neljästä yrittäjätyypistä sinä olet?

Hyvä työkyky, riittävä toimeentulo ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen ovat menestyvän yritystoiminnan perusta kaikilla aloilla. Tarkastelemme yrittäjien työkykyä ja siihen liittyviä haasteita neljän erilaisen yrittäjätyypin kautta.

Fyysinen työkyky kaikki kaikessa

TARJA on 40-vuotias fysioterapeutti, joka on työllistänyt itse itsensä ja pitänyt omaa vastaanottoaan Helsingissä 15 vuotta. Asiakkaita on riittänyt kohtuullisesti, mutta tulot eivät ole kuitenkaan kohonneet kovin korkeiksi.

Toiminimellä toimivan Tarjan ei ole tarvinnut sijoittaa suuria summia yritykseensä. Suurimmat taloudelliset riskit liittyvätkin yksinyrittäjän työkykyyn.

Fysioterapeutin työ on seisomatyötä, jossa oikea tekniikka ja työasento ovat oleellisia. Huono ergonomia altistaa rasitusvammoille. Kropan rajoitteet tulevat vastaan työuran edetessä ja voivat johtaa pahimmillaan työuran ennenaikaiseen päättymiseen. Siksi ennaltaehkäisevät toimet oman fyysisen kunnon säilyttämiseksi ovat Tarjalle tärkeitä.

Aikaa oman osaamisen kehittämiseen

ESA on 45-vuotias oikeustieteiden maisteri, jolla on ollut kymmenen vuotta oma lakiasiaintoimisto Helsingissä. Toimistossa työskentelee hänen lisäkseen yksi palkattu työntekijä.

Esan työ on itsenäistä. Hän voi vaikuttaa varsin hyvin työn sisältöön ja työtahtiin.

Asiakkaitakin on toistaiseksi ollut hyvin, ja Esa on tulotasoonsa tyytyväinen. Yrittäjän tarvitsee harvoin paiskia töitä iltaisin tai viikonloppuisin, joten aikaa jää hyvin myös perheelle ja urheiluharrastuksille.

Vaikka Esalla menee nyt hyvin, yritystoiminnassa on kuitenkin aina riskinsä. Kilpailu lakiasiainpalveluissa on kovaa, joten paine ottaa liikaa toimeksiantoja asiakkuuksien säilyttämiseksi voi kasvaa tulevaisuudessa. Lisäksi asiakkaiden säilyttäminen edellyttää, että Esa pitää huolta oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä. Työkiireiden lomassa aikaa on varattava riittävästi täydennyskoulutukseen.

Nuoren yrittäjän tunnettava rajansa

SAARA on 25-vuotias kauppatieteiden opiskelija, joka on perustanut opintojensa ohessa it-alan yrityksen kahden ystävänsä kanssa. Yritystoiminta on vasta aluillaan, eikä jatkosta ole vielä tarkkoja suunnitelmia.

Kilpailu kaupallisen alan työpaikoista on kova, joten Saara suunnittelee jatkavansa yrittäjänä opintojen päätyttyä. Asiakkaita yrityksellä on kuitenkin toistaiseksi vähän. Saaran työtulo uhkaa jäädä matalaksi.

Saara on tyypillinen nuori yrittäjä, joka paiskii tarvittaessa töitä kellon ympäri. Työn ja vapaa-ajan raja voi silloin hämärtyä. Myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja riittävä yöuni saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.

Saaran yritystoiminnan suurimmat riskit liittyvät yrittäjän henkiseen jaksamiseen. Kokemusta yrittämisestä on toistaiseksi vähän, eivätkä ongelmatilanteissa tukea antavat verkostot ole yhtä kattavat kuin kokeneilla
kollegoilla.

Riskiä on onneksi jakamassa kaksi kumppania, joiden kanssa yhteistyö on sujunut toistaiseksi hyvin. Yritys ei ole edellyttänyt Saaralta suuria sijoituksia tai sitoutumista, joten siirtyminen palkkatyöhön on tulevaisuudessa yksi mahdollisuus.

Hyvä johtaja osaa delegoida

SEPPO on 60-vuotias rakennusinsinööri, jolla on ollut pieni rakennusalan yritys Kaarinassa jo 30 vuotta. Yrityksessä työskentelee lisäksi neljä palkattua työntekijää.

Seppo on tyypillinen "nyrkit savessa" -yrittäjä, joka ei viihdy toimistossa vaan myös itse ahkeroi remonttikohteissa. Rakennusalalla suhdanteet vaihtelevat rajusti. Seppo on kokenut pitkällä urallaan omakohtaisesti, millaisia henkisiä paineita tulotason romahtaminen voi yrittäjälle aiheuttaa.

Nyt rakennusalalla on noususuhdanne, ja Sepon firmalla riittää urakoita enemmän kuin niitä ennättää ottaa vastaan. Rakennustyö on fyysistä työtä, joten Sepolla yrittämisen suurimmat riskit liittyvät sekä yrittäjän fyysiseen että henkiseen työkykyyn.

Työn kuormittavuutta ja stressiä voi kuitenkin vähentää oikeanlaisella johtamisella. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Sepon jaksamista parantaisi oleellisesti, jos hän pystyy jakamaan työtaakkaa ja vastuuta nykyistä enemmän työntekijöilleen. Delegointi antaisi myös mahdollisuuden pitää lomaa. Vapaapäivien vietto on jäänyt aiemmin Sepolta usein pelkäksi haaveeksi.

Yrittäjäesimerkit on laadittu Varman työpajassa, joka keskittyi yrittäjien työkykyyn ja toimeentuloon. Demos Effectin vetämässä työpajassa oli mukana yrittäjiä, tutkijoita ja muita asiantuntijoita erityisesti työterveyshuollon, yrittäjyyden ja työhyvinvoinnin alueilta.

Lisätietoja:

Video yrittäjän itsensä johtamisesta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä