Sijoituskohteisiin vaikuttaminen – miten se käytännössä tehdään?

Sijoittajana Varma pyrkii vaikuttamaan omistamiinsa yrityksiin joko yksin tai yhteistyössä muiden kanssa. Tuorein esimerkki on sijoittajien yhteiskirje G7-maiden hallituksille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Vaikuttaminen tarkoittaa, että sijoittaja vaatii yrityksiltä esimerkiksi vastuullisuusasioiden parempaa huomioimista tai vaikkapa parempaa raportointia.

Vaikuttamisen keinot riippuvat siitä, kuinka suuri omistus Varmalla on kyseisessä yrityksessä.

– Sellaisissa yrityksissä, joissa olemme merkittävä sijoittaja, käydään keskusteluja yritystapaamisissa. Listattujen sijoitusten väkemme käy yhteensä sadoissa yritystapaamisissa vuosittain, kertoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

Hän kehittää yhdessä vastuullisen sijoittamisen analyytikon Vesa Syrjäläisen kanssa – ja yhteistyössä eri omaisuuslajien salkunhoitajien kanssa – Varman vastuullista sijoittamista ja vaikuttamisen tapoja.

Sijoituskohteisiin voidaan vaikuttaa yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa, etenkin silloin, kun omistusosuus on pieni ja sijoittajajoukko suuri.

– On huomattavasti vaikeampi lähteä vaikuttamaan isoon kansainväliseen yhtiöön, jos omistusosuutemme siinä on pieni, Vesa Syrjäläinen sanoo.

Sijoittaja voi käyttää apuna myös palveluntarjoajaa. Sellainen on esimerkiksi ruotsalainen GES, joka käy läpi jatkuvasti Varman globaalia osakesijoituksia, -rahastoja ja -indeksejä sekä yrityslainasalkkua mahdollisten yritysvastuurikkomusten paljastamiseksi. Jos jotain epäkohtia löytyy, GES ryhtyy vuoropuheluun sijoituskohteen kanssa.

Joukossa on voimaa

Viime vuosina erilaiset sijoittajien yhteistyöaloitteet ovat yleistyneet. Niissä joukko sijoittajia lyöttäytyy yhteen vaikkapa globaalin järjestön tai organisaation kuten YK:n tai CDP:n kanssa jotain tiettyä teemaa edistääkseen.

Varma liittyi alkuvuonna PRI Oil and Gas Engagement -sijoittajaryhmään, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että öljy- ja kaasuyhtiöt ottaisivat toiminnassaan huomioon Pariisin ilmastosopimuksen.

– Koska Varmalla ei juurikaan ole sijoituksia fossiilissa polttoaineissa, on tämän tyyppinen aloite hyvä tapa päästä vaikuttamaan myös sellaisiin yrityksiin, joita emme omista, Hanna Kaskela kertoo.

Kesäkuun alussa Varma liittyi mukaan 288 sijoittajan joukkoon, joka lähetti G7- huippukokoukseen osallistuvien maiden hallituksille kirjeen, jossa kehotetaan tukemaan Pariisin ilmastokokouksen tavoitteita ja vähähiilisiä sijoituksia.

Varma on sitoutunut tukemaan myös TCFD:tä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), jossa linjataan ja kehitetään tapoja, joilla yritysten olisi hyvä raportoida ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista.

– Sijoittajat kaipaavat vertailukelpoista taloudellista tietoa ilmastonmuutoksen riskeistä yrityksille.

Vaikuttamisessa ilmastoteemat ovat viime aikoina olleet eniten pinnalla, mutta myös yritysten sosiaalinen vastuu kiinnostaa sijoittajia. Varma liittyi tammikuussa Access to Medicine -indeksiä tukevien sijoittajien joukkoon. Indeksissä arvioidaan lääkeyhtiöitä sen mukaan, miten ne ottavat huomioon köyhien ja kehittyvien maiden asukkaat, joilla ei ole tällä hetkellä riittävää mahdollisuutta lääkitykseen.

Poissulkeminen on viimeinen vaihtoehto

Joissain tapauksissa sijoittaja huomaa, etteivät vaikuttamispyrkimykset tuota tulosta. Laitimmainen vaihtoehto silloin on, että sijoituksesta luovutaan.

– Ei kannata lyödä päätä seinään, jos ei yritys vuosienkaan vaikuttamisprosessin jälkeen muuta toimintaansa. Pohdimme jatkuvasti, mihin kannattaa käyttää aikaa ja energiaa ja pidämme mielessä kustannustehokkuuden, Hanna Kaskela sanoo.

– Ei työ tapa, vaan työtapa, Vesa Syrjäläinen lisää.

Eettisin perustein Varma on sulkenut pois suorista sijoituksistaan tupakka- ja ydinaseyhtiöt.

Osakesijoituksista on suljettu pois myös hiilikaivosyhtiöt sekä sellaiset sähköyhtiöt, joiden tuotannosta yli 30 % tulee kivihiilestä.

Sijoittajan lyhennesoppa tutuksi

ESG = Environment, Social, Governance. Vastuullisuusnäkökohdat, jotka sijoittaja ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehdessään.
PRI = Principles for Responsibe Investment. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joihin moni sijoittaja maailmanlaajuisesti on sitoutunut.
CDP = Climate Disclosure Project on organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja yritysten sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.
TCFD = Task Force on Climate-related Financial Disclosure. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän antamat suositukset siihen, sijoittajien tulisi huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet osana taloudellista raportointiaan.

Uutinen
Reima Rytsölä: Sijoittajalla valta ja vastuu parantaa maailmaa
talous ja sijoitukset, vastuullisuus 18.04.2018

Voisit olla kiinnostunut myös näistä