Työhyvinvoinnilla lisävirtaa yksinyrittämiseen

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on yksinyrittäjän menestyksen perusta.

Yrittäjän terveys ja jaksaminen on tärkeä asia paitsi itselleen ja läheisilleen myös yrityksen toiminnalle. Tämä koskee erityisesti yksin- ja mikroyrittäjiä.

–Työkyvystä huolehtiminen on joukko pieniä arkipäiväisiä asioita: miten huolehdin päivittäisistä tauoista, ruokailuista ja miten järjestän itselleni hyvän kahdeksan tunnin yöunen, Työterveyslaitoksen työterveyspsykologi Heli Hannonen sanoo.

Yksinyrittäjien työhyvinvoinnilla ja työssäjaksamisella on myös suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys, sillä yksinyrittäjyys yleistyy nopeammin kuin mikään muu työssäkäyntimuoto. Tilastokeskuksen mukaan yksinyrittäjiä oli vuoden 2017 lopussa 165 000, kun työllistäviä yrittäjiä oli 84 000.

Vastapainoa työlle

Yksinyrittäjien elämää leimaavat voimakas sitoutuminen työhön ja työnilo. Ne auttavat suojautumaan työn rasituksilta. Samalla yrittäjä unohtaa helposti tärkeät työhyvinvoinnin perusasiat.

– Työstä palautuminen on äärimmäisen tärkeä asia, kun tekee innolla töitään. Yksinyrittäjän kannattaa merkitä kalenteriin ajat lounastauoille, liikunnalle ja vapaa-ajalle, Hannonen sanoo.

Yksinyrittäjät tekevät pitkää päivää. Työterveyslaitoksen vuonna 2016 toteutetussa tutkimushankkeessa havaittiin, että keskimääräinen viikkotyöaika oli 48 tuntia ja 40 prosenttia työskenteli yli 50 tuntia viikossa. Tällaiset tuntimäärät ovat jatkuvasti tehtyinä selvä terveysriski.

Yksi lounastauko päivässä ei riitä, vaan työtä pitäisi rytmittää tunnin parin jaksoihin niin, että yrittäjä nauttisi yhden raskaan lounaan sijasta useita pieniä aterioita pitkin päivää.

Työstä palautuminen on äärimmäisen tärkeä asia, kun tekee innolla töitään.

Väsymyksen tunnistaminen ja sen mukaan toimiminen on tärkeä osa työkyvystä huolehtimista.
– Uni on arvostuskysymys. On maltettava mennä nukkumaan ja varattava unelle 7-8 tuntia, Hannonen korostaa.

Hannonen suosittelee tunnin parin rauhoittumisaikaa ennen nukkumista. Rentoutumista ei kannata viritellä alkoholilla, sillä pienikin määrä sitä vaikuttaa unen laatuun niin, että se ei enää olekaan yhtä virkistävää.

Stressi kuriin

Stressi on tuttu seuralainen jokaiselle yrittäjälle.
– Stressi ei sinänsä ole paha asia. Kun työ haastaa, vireystaso nousee ja toimintakyky paranee, Hannonen korostaa.

– Pitkittynyt stressi on toinen asia. Yrittäjän on tunnistettava se ja löydettävä keinot siitä selviämiseen. Rentoutuminen, palautuminen ja liikunta ovat tällaisessa tilanteessa tärkeitä.

Palautuminen ja liikunta kannattaa järjestää osaksi arkea mielellään pienin annoksin työpäivän sisälle.

Epävarmuus työn jatkuvuudesta sekä työn kausivaihtelut aiheuttavat monelle yksinyrittäjälle pitkittyvän stressin, jolloin yrittäjä ottaa itseään säästämättä vastaan kaiken tarjolla olevan työn.

Kunnon työolot

Moni yksinyrittäjä pitää terveyskeskusta riittävänä työterveydenhuoltona, mutta työterveyshuolto on paljon muuta kuin sairaanhoitoa. Sen ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä sairastumista.

Yksinyrittäjän on hyvä solmia työterveyshuoltosopimus. Kunnallisilla palvelutuottajilla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille sitä haluaville, ja yksityiselläkin puolella tarjontaa alkaa olla.

– Työterveyshuollon yksi tärkeimpiä tehtäviä on selvittää työn aiheuttamat riskit ja luoda yrittäjän kanssa työolot sellaisiksi, ettei työ aiheuta sairastumista, Hannonen sanoo.

Hannonen korostaa, että yrittäjän kannattaa pitää sairauspäivärahan perusteena olevaa YEL-maksun määrä oikealla tasolla, koska alhainen YEL-maksu merkitsee pahimmillaan vain muutaman kymmenen euron sairauspäivärahaa.

Nauti vapaasta

Työn suunnittelussa on hyvä käyttää hyödyksi yrittäjän vapautta. Vaikka asiakkaat asettavat pitkälti aikarajat töiden valmistumiselle, voi moni yrittäjä itse määrätä, missä ja milloin työnsä tekee. Pitkien työpäivien ja viikonlopputöiden vastapainona kalenteriin kannattaa varata keskeltä viikkoa vapaapäivä, jonka käyttää mieluisaan harrastamiseen.

– Toimistolla ei kannata päivystää muutamaa mahdollista asiakasta, vaan silloin kannattaa laittaa putiikki kiinni ja ilmoittaa asiakkailleen, milloin on jälleen käytettävissä.

Verkostoista on hyötyä

Vaikka ystävien kanssa voikin jakaa töihin liittyviä kokemuksia, on yrittäjien vertaistukiverkostojen tuki monessa tilanteessa korvaamaton.
– Yksinyrittäjän kannattaa hakeutua paikallisen yrittäjäyhdistyksen kautta erilaisiin yrittäjäverkostoihin. On tärkeä, että yksinyrittäjällä on joku, jonka kanssa voi keskustella työhön liittyvistä asioista, Hannonen tähdentää.

– Ongelmat ja niiden ratkaisut kirkastuvat, kun pukee asiat sanoiksi. Sosiaalinen tuki on tärkeää stressinhallinnalle.

Seitsemän vinkkiä parempaan työkykyyn

  1. Varaa kalenteristasi aikaa päivittäisille lounas- ja välipalatauoille.
  2. Aseta kännykkääsi hälytykset muutaman tunnin välein taukoja varten.
  3. Mieti, mikä on sinulle paras tapa palautua työstä ja varaa sille aikaa.
  4. Hyödynnä kausivaihteluita eli pidä silloin vapaata, kun tuotteidesi tai palveluidesi kysyntä on niukinta.
  5. Tapaa muita yksinyrittäjiä, joiden kanssa voit jakaa kokemuksia ja oppia uusia toimintatapoja.
  6. Tee työterveyshuoltosopimus joko yksityisen palveluntarjoajan tai kunnallisen toimijan kanssa.
  7. Varmista, että eläkevakuutusmaksusi on oikealla tasolla. Se turvaa talouden turvan sekä eläkkeelle jäädessäsi että sairauspäivinäsi.

Lisätietoja: Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet, Työterveyslaitos 4/2016.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä