Ilmastovaikutukset ohjaavat Varman sijoituksia

- Sijoittaja ei oleta, että kaikki ovat nyt kympin oppilaita. Tärkeää on, että mennään haluttuun suuntaan. Mietitään, mitä on parannettava ja tehdään se, selventää Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.
Tarve tehdä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi näkyy Varman sijoitussalkuissa.

Varma on Suomen suurimpia sijoittajia. Viime vuoden lopussa sen sijoitusten yhteisarvo oli 44 miljardia euroa. Vertailun vuoksi: valtion vuoden 2019 tulo- ja menoarviossa valtion tulojen määräksi arvioidaan noin 54 miljardia euroa.

On siis väliä, millaisten periaatteiden mukaan työeläkevaroja sijoitetaan. Työeläkeyhtiön pitää sijoittaa varoja niin, että ne tuottavat, mutta samalla niin, että riskiä ei oteta liikaa. Tätä tarkoittaa usein esitettävä sanapari ”tuottavasti ja turvaavasti” sijoittaminen.

Varmassa määritellään myös, että varat on sijoitettava vastuullisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sosiaalisiin asioihin sekä hallintotapaan liittyvät tekijät.

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat esimerkiksi sitä, minkä alan yrityksiin Varma ei tee suoria sijoituksia. Ne määräävät myös, mitä toimialoja seurataan tavallista tarkemmin niiden sisältämien vastuullisuusriskien vuoksi. Periaatteisiin kuuluu myös aggressiivisen verosuunnittelun välttäminen.

Ilmastonmuutos näkyy sijoittamisessa

Ykkösperiaate on kuitenkin ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen.
‒ Se on noussut viime vuosina tärkeäksi tekijäksi sijoittamisessa, ja sen merkitys vain kasvaa. Vieläkään ei ehkä ole hahmottunut, mitä kaikkea ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi on tarpeen tehdä, toteaa Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

‒ Ilmaston lämpeneminenhän vaikuttaa eri toimialoihin eri puolilla maailmaa. Se vaikuttaa yrityksiin, paikallisiin elinoloihin ja yhteiskuntiin ylipäätään.

Varma on sitoutunut muokkaamaan sijoittamistaan niin, että sen sijoitukset tukevat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Käytännössä se tarkoittaa pidemmällä aikavälillä sijoitusten painottamista vähähiilisiin kohteisiin tai kohteisiin, joilla on vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävä strategia.

Talous_HannaKaskela_feed_By_JunnuLusa_DSC0456.jpg

‒ Sijoittajan on osattava valikoida yritykset, joilla on ajatus tuotantomuodon tulevaisuudesta ja mittarit, joiden mukaan toimittaessa asioita todella viedään oikeaan suuntaan, sanoo Kaskela.

Lyhyellä aikavälillä Varma on jo pienentänyt sijoitustensa hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi sen osakesalkun hiilijalanjälki on pienentynyt 17 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna, yrityslainojen peräti 28 prosenttia.

‒ Olemme tunnistaneet sijoittajan näkökulmasta esimerkiksi ilmastonmuutosmielessä riskipitoisimpia toimialoja. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki toimialan yritykset eivät ole samanlaisia. Esimerkiksi sähköä voidaan tuottaa paljon ja vähän päästävällä tavalla, Kaskela huomauttaa.

‒ Sijoittajan on osattava valikoida yritykset, joilla on ajatus tuotantomuodon tulevaisuudesta ja mittarit, joiden mukaan toimittaessa asioita todella viedään oikeaan suuntaan.

Työelämän asiat nousussa

Ilmastonmuutoksen lisäksi Kaskela nostaa esiin toisen teeman: työelämään liittyvät kysymykset. Ne ovat nousemassa, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta.

‒ Ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen seuraamiseen on kehitetty numeerisia mittareita. Sosiaaliset asiat ovat sijoittajan kannalta vaikeammin pantavissa määrämittoihin, vaikka ne voivat olla hyvin kriittisiä liiketoiminnan kannalta.

‒ Siinä toivoisi kehitystä eli lisää mittareita ja läpinäkyvyyttä, Hanna Kaskela toivoo.

Sijoittajien joukkovoima vaikuttaa

Sijoittajat voivat myös vaikuttaa – varsinkin suuret sijoittajat yhdessä. Tätä vipuvartta Varmakin käyttää. Yhtiö on esimerkiksi mukana useissa sijoittajien yhteisaloitteissa, kuten Climate Action 100+ -ryhmässä. Siinä sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yli sataan maailman saastuttavimpaan yritykseen ja muuttamaan niiden toimintaa.

Kun mukana on paljon sijoittajia ja niiden takana olevaa varallisuutta, vaikutuskin on suurempi. Money talks, kuten sanotaan. Raha puhuu.
‒ Soolosuorittaminen ei ole vastuullisessa sijoittamisessa kovin tehokasta.

Suuret sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan myös indekseihin, joissa yhtiöitä ei voi valita. Näin passiivinenkin sijoittaminen muuttuisi vähitellen vastuullisemmaksi.

Kaskela kuvaa vastuullista sijoittamista koko ajan liikkuvaksi maaliksi.
‒ Sijoittaja ei oleta, että kaikki ovat nyt kympin oppilaita. Tärkeää on, että mennään haluttuun suuntaan. Mietitään, mitä on parannettava ja tehdään se.

Varma ei tee suoria sijoituksia

  • tupakkayrityksiin,
  • kiistanalaisia aseita valmistaviin yrityksiin (ydinaseet, jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset ja biologiset aseet),
  • yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 30 % tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta toiminnasta.

Tarkennetussa seurannassa ovat

  • öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuus,
  • yritykset, joiden liiketoiminnasta 15-30 % tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta liiketoiminnasta,
  • alkoholi, lailliset kannabisvalmisteet, aikuisviihde, uhkapeli, tavanomaiset aseet.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä