Pääkonttorista kouluksi

Uutuuttaan hohtava Uusikummun koulu avasi ovensa 8. elokuuta.
Elokuussa ovensa avannut Uusikummun koulu on saneerattu Varman omistamalle Outokummun entiselle toimistokampukselle. Muuntorakentamisessa on panostettu hyvään sisäilmaan ja toimiviin opetustiloihin.

Tänä syksynä Espoon Niittykummussa lähes neljäsataa 7–13-vuotiasta koululaista aloitti lukuvuotensa uutuuttaan hohtavassa Uusikummun koulussa. Kyseessä on monella tapaa poikkeuksellinen kohde, sillä koulu on rakennettu Outokummun entiseen pääkonttoriin.

“Varma ja Espoon kaupunki toteuttivat yhdessä molemmille tärkeää kestävän ja vastuullisen kehityksen periaatetta. Purkamisen ja kokonaan uuden rakentamisen sijaan vanha toimistorakennus muunnettiin onnistuneesti nykyaikaiseksi kouluksi”, kertoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

Talous_Uusikumpu_feed_160316_Outokumpu_068.jpg

Ennen ja jälkeen: Outokummun entinen pääkonttori (vas.) ja ensimmäinen koulupäivä Uusikummun koulussa. 

Uusikummun kouluhankkeessa kaikki suunnittelijat ja urakoitsijat velvoitettiin toimimaan Varman vastuullisuusohjeiden mukaisesti. Materiaalivalinnoissa suosittiin ympäristöystävällisiä tuotteita. Rakentamisen aikana pyrittiin myös välttämään ylimääräisiä purkuja ja hyödynnettiin kaikki käyttökelpoiset rakennusosat. Rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 alussa ja kohde valmistui kesäkuussa 2019.

Toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat

Uusikummun koulun rehtori Päivi Harjula on tyytyväinen valoisiin ja moderneihin tiloihin. Uusi koulu on toteutettu Espoon koulusuunnitteluohjeen edellyttämällä tavalla. Siinä opetustiloista on tehty oppikyliä, jotka pitävät sisällään oppitaloja eli perinteisiä luokkahuoneita sekä hiljaisempaan työskentelyyn soveltuvia mökkejä ja aittoja. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, eli pienempiä tiloja voidaan erottaa suuremmista siirtoseinien avulla.

Talous_Uusikumpu_feed_8X5A6720.jpg

Rehtori Päivi Harjula on tyytyväinen uusiin tiloihin. "Olemme päässeet itse vaikuttamaan tilojen suunnitteluun."

“Uusikummun koulu on toimiva ja turvallinen oppimisympäristö. Olemme myös itse päässeet vaikuttamaan tilojen suunnitteluun. Henkilökunnan huoneet ovat nyt lähellä toisiaan ja musiikkiluokkien siirtoseinät on laitettu umpeen äänieristyksen parantamiseksi”, Harjula kertoo.

Tehokkaiden tilaratkaisujen lisäksi Uusikummun koulun rakentamisessa panostettiin terveelliseen sisäilmaan ja hyvään kosteudenhallintaan. Koska kouluissa ilmamäärien tulee olla toimistoja suurempia, saneerauksen yhteydessä talon kellariin rakennettiin kaksi uutta ilmanvaihtokonehuonetta. Projektin oma kosteudenhallintakoordinaattori oli mukana seuraamassa, ohjaamassa ja opastamassa koko rakennusprosessin läpi. Rakennusaikaista kosteutta seurattiin rakenteisiin sijoitettavilla kosteusantureilla, joista kerättiin reaaliaikaista dataa. Lisäksi koulu liitettiin sisäilman laatua reaaliaikaisesti seuraavaan 720°- järjestelmään, joka mittaa ja analysoi lämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidia, pienhiukkasia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Uusikumpuun luvassa uusia rakennushankkeita

Uusikummun koulu on suunniteltu pysyväksi oppilaitokseksi, joka on mitoitettu 500 oppilaalle. Ensimmäisessä vaiheessa sitä kuitenkin käytetään väistökouluna, johon sijoittuvat Jousenkaaren koulun oppilaat pois Espoonlahden Rehtorintien kiinteistön peruskorjauksen tieltä. Toimistokampuksen C-rakennuksen tiloja käyttävät syksystä lähtien osin myös Niittykummun koulun oppilaat. Samalla montessoripedagogiikkaan perustuva opetus siirtyy Niittykummun koulusta kokonaan Uusikumpuun.

Talous_Uusikumpu_feed_160316_Outokumpu_034.jpg

Tulevaisuutta silmällä pitäen Uusikummun koulun valmistuminen on päänavaus kehittyvälle alueelle, jolle Varmalla on pitkäkestoisia kehittämissuunnitelmia. Koulun mitoituksessa on otettu huomioon eteläisen Espoon ja Niittykummun alueen asukasmäärän kasvu. Alueen jatkohankkeina on luvassa asuin- ja toimistorakentamista, päiväkoti sekä koulun oma liikuntahalli.

– Varma suunnittelee Uusikumpuun laadukkaita ja monimuotoisia asumisen ratkaisuja, jotka kattavat koko elämänkaaren. Rakentamisessa otetaan huomioon eri elämänvaiheet lapsiperheasumisesta opiskelija- ja senioriasumiseen. Vaikka aluetta kehitetään asumispainotteisesti, myös toimistokampusta on mahdollista laajentaa, tiivistää Raunio.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä