Työssä, eläkkeellä tai molemmissa

Vuoden 2018 lopussa 1,3 miljoonaa suomalaista oli vanhuuseläkkeellä. Työssä käyvien eläkeläisten määrä kasvaa maltillisesti, samoin eläkkeelle siirtymistään ”lykkäävien” määrä. Työllisyysasteella mitattuna 55-64-vuotiaiden tilanne työmarkkinoilla on parantunut verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin.

 

Elakegraafi01.gif

Enemmistö suomalaista jää eläkkeelle heti tai melko pian ylitettyään vanhuuseläkkeen alaikärajan. Tämä raja on nousemassa asteittain 63 vuodesta (vuonna 1955 syntyneet) 65 vuoteen (vuonna 1962 syntyneet). Pieni, mutta kasvava vähemmistö konkareista jatkaa palkkatöissä tai yrittäjänä yli 65-vuotiaina. Osa ikääntyneistä tekee ainakin jonkin verran töitä eläkevuosinaan. Osa-aikaeläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen aloittaneita ei lueta tässä tilastossa eläkkeelle siirtyneisiin.

 

Tyoelama-Elakegraafi02-smaller.gif

Ikääntyneiden suomalaisten työllisyysaste on noussut. Hyvästä kehityksestä huolimatta 55-64-vuotiaiden työllisyysaste on Suomessa edelleen alempi kuin muissa Pohjoismaissa. EU-maiden keskiarvo kohenee ja lähestyy Suomen tasoa.

Elakegraafi03.gif

Keski-ikäisten työkyvyttömyysriski on vähitellen pienentynyt, kun suhteutetaan uudet työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet oman ikäluokkansa kokoon. Yli 55-vuotiailla riski on suurempi kuin nuoremmilla työntekijöillä. Noin 140 000 suomalaista on työkyvyttömyyseläkkeellä.

Lähteet: ETK ja Tilastokeskus

Aiheesta lisää:

Monet harhaluulot ja yleistykset heikentävät yli viisikymppisten asemaa työmarkkinoilla. Iän myötä keskivertotyöntekijän tuottavuus ei romahda. Keskinäiset erot työkyvyssä kuitenkin kasvavat.

Lue lisää >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä