Helsingin Ensikodista apua hyvään arkeen

Helsingin Ensikoti auttaa vauvaperheitä hyvän elämän alkuun. Huolta pidetään myös henkilöstöstä, jonka pitkiä työuria tuetaan.

Eläkkeelle jäännin jälkeen voi avautua uusi ura, kun voimia riittää, ja kun löytyy elämänkokemusta arvostava työnantaja. Nyt 67-vuotias Aino Latvala halusi eläkkeelle jäätyään tehdä töitä lasten kanssa. Tähän avautui mahdollisuus Helsingin Ensikodissa, jossa hän on tehnyt vaihtelevia työjaksoja jo seitsemän vuotta.

Parhaillaan hän tekee äitiyslomansijaisuutta päihdeperheiden kuntoutusyksikössä. Vakituinen työntekijä teki 60-prosenttista työaikaa, kuten Aino Latvalakin nyt.

Työstään hän on iloinen. Terveys on tuoreen lääkärintarkastuksen ja omankin tuntemuksen perusteella hyvä, ja hän kokee jaksavansa mainiosti.

”Työyhteisö on mukava, minut on otettu hyvin vastaan. Minuun on luotettu ja olen voinut tuoda ammattitaitoani esiin. Koen, että minua arvostetaan ja minulla on annettavaa.”

Latvala teki työuransa lasten sairaanhoitajana ja johtavana diakoniatyöntekijänä. Eläkkeelle hän jäi 60-vuotiaana, mutta jo kahden kuukauden kesäloman jälkeen hän alkoi katsella työpaikkoja. Ensikodille hän tuli valituksi haastattelujen kautta.

Ensikodilla käy keikkatöissä tai sijaisina muitakin eläkeiän saavuttaneita.

”Työelämässä oleminen merkitsee minulle paljon, se tuo elämään sisältöä. Olen suunnitellut, että kun jään työelämästä pois, alan opiskella esimerkiksi kieliä.”

Varmasta tukea työkyvyn parantamiseksi

Helsingin Ensikoti on pitkään tehnyt yhteistyötä Varman kanssa. Työntekijöistä pidetään huolta, kertoo toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila.

”Varma on meille tärkeä kumppani. Yhteistyö liittyy erityisesti henkilöstön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. Koen, että yhteistyö on hyvin konkreettista.”

Ensikodilla tuetaan työssä jaksamista ja pitkiä työuria puuttumalla mahdollisin ongelmiin varhain. Tarvittaessa tarjotaan työaikoihin joustoa.

Ensikodilla tuetaan työssä jaksamista ja pitkiä työuria puuttumalla mahdollisin ongelmiin varhain. Tarvittaessa tarjotaan työaikoihin joustoa. Yhteistyötä tehdään Varman lisäksi työterveyshuollon kanssa. Kurttila kiittää Varman järjestämiä koulutuksia.

”Painopiste meillä on yhä vahvemmin lähiesimiestyössä, eli esimiehissä, jotka toimivat yksikköjen arjessa. Yhdessä Varman kanssa vahvistamme heidän rooliaan.”

Ensikodin henkilökunta on kokenutta: henkilöstöstä 30 prosenttia on 50–60-vuotiaita ja 41 prosenttia 41–50-vuotiaita. Ensikodilla on 55 vuotta täyttäneille työntekijöille ikäohjelma, johon kuuluu terveystarkastus ja vapaapäiviä.

”Uutena toimintana olemme aloittamassa ikäohjelman 40 vuotta täyttäneille, kun yleensä ikäohjelmat painottuvat työuran loppupuolelle. Tuen tarve tunnistetaan koko työuran ajalta”, Kurttila sanoo.

Työyhteisö auttaa jaksamaan

Myös Aino Latvala kokee, että Ensikodin henkilöstöstä pidetään huolta ja työyhteisön ilmapiiri on kannustava.

”Jaksamisasiat otetaan hyvin huomioon. Esimies on aina valmis ohjaamaan, jos on tarvetta, samoin työtoverit.”

Latvalan mielestä työssä viihtymistä edistää se, että työntekijä voi itse vaikuttaa työnsä sisältöön ja rytmittää sitä. Säännöllinen työnohjaus tukee jaksamista: ensikodilla käy kolme työnohjaajaa, joiden ohjausten sisältö keskittyy eri kuntoutusmuotoihin. Latvala osallistuu ryhmämuotoisiin työnohjauksiin 1–3 kertaa kuukaudessa työvuorojen mukaan.

Päihdeperheissä vastaan tulee monenlaisia elämäntilanteita.

”Mutta kun mukana on vauvoja, se tekee tästä työyhteisöstä iloisen, vaikka työskennelläänkin joskus raskaiden asioiden kanssa.”

Vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavaa työtä

Kurttila sanoo, että Ensikodin mahdollisuus toimia perheiden parhaaksi riippuu kuntien linjauksista ja maksuista. Ensikodin työ on kuitenkin vaikuttavaa. Kauemmas tarkastellen tällä on vaikutusta jopa syntyvyyteen.

Oikein tunnistettuna ja tuettuna jokaisessa ihmisessä on suuret voimavarat.

”Se investointi, jonka kunta tekee, tuottaa hyvän tuloksen. Hiljattainkin yksi vauvaperhe pääsi pois työkyvyttömyyseläkkeeltä ensikotijakson päättyessä. Oikein tunnistettuna ja tuettuna jokaisessa ihmisessä on suuret voimavarat.”

Kurttila pohtii, että lapsen elämässä jaetaan monet kortit jo vauvavaiheessa ja varhaislapsuus heijastuu työ- ja toimintakykyyn aikuisena. Kun vanhemmuutta tuetaan, perhe saa vahvemman startin elämään.

”Nuorelle vanhemmuutta miettivälle on tärkeää tietää, että apua saa. Tälläkin on merkitystä myös syntyvyyden kannalta."

Helsingin Ensikoti

  • Taustalla Helsingin Ensikoti ry, joka on voittoa tavoittelematon kansalais- ja lastensuojelujärjestö
  • Tukee lasta odottavia ja pienten lasten perheitä vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa
  • Asiakkaita 20–30 kunnasta pääpainopisteenä pääkaupunkiseutu ja Uusimaa
  • Vuonna 2018 asiakkaina 164 perhettä. Neuvonta- ja tukipalvelujen piirissä noin 300 perhettä. Kummankin määrä kasvanut edellisvuodesta
  • Ensikotiyhdistyksellä on muun muassa ympärivuorokautisia ensikoteja (kaksi päihdekuntoutusta antavaa yksikköä, kaksi muuta), avopalvelua, kotiin menevää työtä ja tapaamispaikkatoimintaa
  • Työntekijöitä 74
  • Toimii kuntien maksamien korvausten sekä valtion- ja muiden avustusten tuella

Voisit olla kiinnostunut myös näistä