Yliopisto-opettaja Jarna Pasanen vietti viikon ”työharjoittelussa” Varmassa

Yliopisto-opettaja Jarna Pasanen on erittäin tyytyväinen mahdollisuuteen päivittää tietojaan finanssialan arjesta varsinkin, kun työelämä on isossa murroksessa.
Finanssialan yritykset tarjoavat oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajille lyhyitä työhön tutustumisen jaksoja. Jarna Pasasen työviikko Varmassa oli puolin ja toisin antoisa.

Ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajat ovat voineet syksystä lähtien tutustua työelämään finanssialan yrityksissä ja päivittää näin tietojaan nopeassa muutoksessa olevasta toimialasta.

Ensimmäisten joukossa tilaisuuteen tarttui Tampereen yliopiston yliopisto-opettaja Jarna Pasanen, joka perehtyi joulun alla Varman toimintaan. Viikon mittainen ”työharjoittelu” oli hänen mukaansa oikein antoisa.

– Pääsin viikon aikana tekemään monenlaista ja tutustumaan monipuolisesti erilaisiin asioihin. Kiinnostavinta olivat kuitenkin keskustelut varmalaisten kanssa. Niitä kertyi viikon aikana paljon, Pasanen sanoo.

­– Viikon aikana on tullut myös ideoita, joita voi hyödyntää tutkijan työssä ja opetuksessa.

Antoisia keskusteluja puolin ja toisin

Pasanen työskenteli Varmassa työkykypalveluista vastaavalla osastolla. Työkykyjohtaja Pauli Forma sanoo, että ulkopuolisen asiantuntijan vierailu oli antoisa myös varmalaisille.

– Keskusteluista on ollut paljon hyötyä. Ulkopuolisen esittämät kysymykset ja näkemykset tuovat asioihin aina tervetullutta uutta näkökulmaa.

Pasanen toimii opettajana ja tutkijana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa, jossa on vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta. Ennen yliopistouraa hän työskenteli muun muassa Kelassa, henkilö- ja vahinkovakuutusyhtiössä, pankissa ja Työeläkevakuuttajat Telassa.

Toivomme, että opettajan viemä tieto ja mielikuvat heijastuvat opetukseen ja ne välittyvät näin myös opiskelijoille.

Pasanen muistuttaa, että työelämä ja työn tekemisen tavat ovat isossa murroksessa. Siksi tietojen säännöllinen päivittäminen finanssialan arjesta on opettajalle ja tutkijalle enemmän kuin tervetullutta.

– Varmassa on ollut esimerkiksi kiinnostavaa tutustua digitaalisiin työkaluihin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin.

Opetustyönsä ohessa Pasanen valmistelee väitöskirjaa sosiaalivakuutuksen roolista työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

– Viikko työeläkeyhtiössä on laajentanut käytännön ymmärrystä siitä, mikä on työeläkeyhtiön rooli näissä asioissa. Se on laajempi kuin olen osannut aiemmin hahmottaa.

PauliFormajaJarnaPasanenVarmaMedia2019©HenniHyvärinen-4_2kuva.jpg

- Ulkopuolisen esittämät kysymykset ja näkemykset tuovat asioihin aina tervetullutta uutta näkökulmaa, Varman työkykyjohtaja Pauli Forma kiittelee organisaatiossa vieraillutta yliopisto-opettajaa Jarna Pasasta. Hän pitää tärkeänä lisätä Varman ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Yhteydenpito yliopistoihin tiivistyy

Jarna Pasasen työelämään tutustumisjakso on osa Finanssitietojen päivitys opettajille -ohjelmaa, josta vastaa Finanssiala ry:n hallinnoima Finanssiakatemia.

Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen sanoo, että tämän kaltainen organisoitu harjoitteluyhteistyö oppilaitosten ja työelämän välillä hakee Suomessa vertaistaan.

– Finanssiala on pitänyt perinteisesti yhteyttä opiskelijoihin ja kertonut, millaisia työpaikkoja alalla on tarjolla. Halusimme nyt ottaa asiaan uuden kulman ja tiivistää yhteistyötä myös opettajien suuntaan, Heiskanen toteaa.

Varma tarjosi syksyn aikana kolmelle opettajalle mahdollisuuden tutustua työeläkeyhtiön toimintaan. Heiskasen mukaan tutustumisjaksot ovat erinomainen tapa vahvistaa työnantajamielikuvaa ja mainetta vastuullisena toimijana.

– Toivomme, että opettajan viemä tieto ja mielikuvat heijastuvat opetukseen ja ne välittyvät näin myös opiskelijoille.

Pauli Forma sanoo, että henkilöstön liikkuvuus ja uusiin asioihin tutustuminen on aina tervetullutta, oli sitten kyse työkierrosta ja työtehtävien vaihdosta omalla työpaikalla tai henkilövaihdosta yritysten ja yliopistojen välillä.

Forma on työskennellyt työurallaan myös tutkijana ja professorina yliopistossa ja on ollut aina kiinnostunut pitämään yllä hyviä suhteita yritysten ja korkeakoulujen välillä.

– Varman näkökulmasta on tärkeää, että avaamme toimintaa yliopiston suuntaan.

Me teemme päivittäin työtä, joka tukee asiakkaitamme työkykyasioissa. Yliopistolla taas on taas hyvä näkemys siitä, miten tällaisen työn vaikuttavuutta on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti.

– Olemme mielellämme mukana jatkossakin tällaisessa yhteistyössä, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua työelämään ja suunnittelemalla uusia tutkimusaiheita, Forma sanoo.

Harjoittelu opettajille finanssiyrityksissä

  • Finanssitietojen päivitys (FIT) -ohjelma tarjoaa ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille mahdollisuuden tutustua työelämään finanssialan yrityksissä.
  • FIT-ohjelma järjestetään finanssialan työelämän ja alan oppilaitokset yhdistävän Finanssiakatemia-verkoston kautta.
  • FIT-jaksoon osallistuva yritys tarjoaa opettajille vierailuja, joiden pituus voi vaihdella yhdestä päivästä muutamaan viikkoon. Opettaja tutustuu yritykseen, tekee siellä annettuja tehtäviä ja tuo omaa osaamistaan finanssiyrityksen käyttöön. Finanssiyritys ei maksa jakson ajalta opettajalle palkkaa tai palkkiota.
  • Sekä opettajat että yritykset voivat ilmoittautua ohjelmaan mukaan. Se on avoin myös muille kuin suoraan finanssialalle suuntaavaa koulutusta antaville toisen ja kolmannen asteen opettajille.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä