Sara Hildénin taidemuseon uusi koti tuo elinvoimaa Finlaysonin alueelle

Särkänniemessä vuodesta 1979 toimineen Sara Hildénin taidemuseon muuttamista suunnitellaan lähivuosien aikana Finlaysonin alueelle. Taidemuseon uusi sijainti elävöittää entisestään Finlaysonin aluetta ja Tampereen keskustaa.

Varma, Tampereen kaupunki ja Sara Hildénin säätiö ovat perustamassa keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toteuttamaan taidemuseon muuttohanketta. Yhteisomistettu kiinteistöyhtiö vuokraa uuden taidemuseorakennuksen tilat kaupungille Sara Hildénin taidemuseon käyttöön. Tavoitteena on päästä juhlimaan taidemuseon avajaisia vuonna 2026. Hankkeen varmistuminen edellyttää vielä asemakaavan muutoksen laadintaa ja sen hyväksyntää.   

Moderni taide tarvitsee tilaa

Nykyinen taidemuseorakennus on suunniteltu palvelemaan 1900-luvun alun modernismin ohella 1960- ja 1970-lukujen taidetta. Museon perustamisvuonna kokoelmassa oli noin 2 500 teosta, mutta vuosikymmenten saatossa kokoelman määrä on kaksinkertaistunut yli 5 000 teokseen. Samalla taideteosten koko ja vaatimukset tilalle ovat kasvaneet, mikä on asettanut haasteita taidemuseon toiminnalle ja teosten esillepanoon.

– Esimerkiksi nykymaalausten koko on moninkertainen ja tässä olemmekin törmänneet kirjaimellisesti seiniin ja kattoihin. Kokoelma tarvitsee lisää tilaa, joka palvelee monipuolisemmin kasvavaa teosmäärää. Uudet tilat mahdollistavat kokoelman esilläpidon samanaikaisesti vaihtuvien näyttelyiden kanssa, museonjohtaja Päivi Loimaala taustoittaa.

Sara Hildénin taidemuseon perustehtävä on Sara Hildénin säätiön omistaman korkeatasoisen suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen kokoelman esilläpito, tutkimus, säilytys ja hoito.

Sijainnista elinvoimaa

Suunnitelmat taidemuseon siirtymiselle osaksi Finlaysonin alueen kulttuuri- ja tapahtumakeskusta on alueen vetovoiman ja kehittymisen kannalta merkittävä asia. Sara Hildénin taidemuseon näyttelyissä vierailee vuosittain 40 000 – 100 000 kävijää.

– Uusi ja nykyaikainen taidemuseo tulee olemaan yksi alueen keskeisistä toimijoista, mikä tekee todeksi Finlaysonin alueen sloganin ”Aina uudessa ajassa”. Uudistuminen ja yhdessä kehittyminen ovat alueen ydintä, johon Sara Hildénin taidemuseo osaltaan vastaa, kertoo Varman kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki.

Taidemuseon uusi sijainti palvelee myös koko kaupungin kehitystä.

– Kansainvälisestikin merkittävä taidemuseo keskeisellä sijainnilla tuo kävijöitä Sara Hildénin taidemuseon lisäksi muuallekin keskustaan ja Finlaysonin alueelle. Tämä elävöittää erityisesti kaupungin läntistä keskustaa ja on hyväksi myös kaupungin matkailuelinkeinolle, sanoo Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

Suunnitelmien mukaan uuden taidemuseon tontti sijoittuu Kuninkaankadun, Wilhelm von Nottbeckin puiston, Polttimonkadun ja Finlaysoninkadun väliin.

Näkemyksiä arkkitehtikilpailusta

Vielä ei tiedetä, millainen uudesta taidemuseorakennuksesta tulee. Rakennuksen suunnittelua ohjaava kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu on tarkoitus käynnistää elokuussa. Asemakaavan muutos laaditaan ja hyväksytään kilpailun tulosten pohjalta.

– Odotamme paljon mielenkiintoisia ja innovatiivisia ehdotuksia, sillä niitä museolle varattu tontti edellyttää. Rakennuksen tulee sopia vanhaan tehdasympäristöön ja kunnioittaa sitä, mutta samalla sen tulee vastata museon tarpeisiin tulevaisuudessa, Tampereen kaupungin yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen kertoo.

Museonjohtaja Loimaala painottaa rakennuksen suhteen dialogia niin ympäristön kuin taiteen välillä.

– Finlaysonin alue on kaupungin kulttuurinen keskusta. Uuden rakennuksen tulee kunnioittaa ympäristöään ja tarjota taiteelle kehys, joka tuo sen esiin. Museorakennuksen ja ympäristön suhdetta voi verrata kokoelman ja näyttelyiden väliseen dialogiin. Parhaimmillaan se on elämys, joka ei unohdu, Loimaala summaa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä