Merkityksellisyys ja ennakointi työn perustana – Valokuvaaja Niina Stolt yhdistää työssään kaksi yritystä

Studio Onnin ja Ihana Elämys Oy:n perustaja Niina Stolt haluaa muuttaa maailmaa yksi valokuva kerrallaan. Yrittäjänä merkityksellisyyden rinnalla tärkeää on ennakointi.

Valokuvaaja Niina Stolt perusti Studio Onnin vuonna 2004, ja vuonna 2017 yksinyrittäjyyden rinnalle tuli yhteisöllinen Ihana Elämys Oy. Molemmissa yrityksissä keskiössä on valokuvaus, mutta Ihanaan Elämykseen liittyy myös vahva visio empaattisemmasta ja hyväksyvämmästä maailmasta, läsnäolosta ja työn merkityksellisyydestä.

– Suurin osa kuvattavaksi tulevista ihmisistä ilmoittaa jo ovella, että heistä ei sitten saa hyviä kuvia tai että kuvista olisi hyvä photoshopata pois ikävuosia ja kiloja. Näin asian ei pitäisi olla. Haluan muuttaa maailmaa paremmaksi kuva kerrallaan. Tätä varten perustimme 2017 Ihana Elämys Oy:n ja aloitimme #älämahdumuottiin-projektin. Haluamme tuoda ihmiset näkyviksi, samalla hyväksyen itsensä ja muut. Tunne siitä, että on aidosti vaikuttanut kohtaamiensa ihmisten elämään, tekee tästä työstä todella merkityksellistä, kertoo Niina Stolt.

Merkityksellisyyden lisäksi Niina Stoltille työssä on tärkeää myös ennakointi, jotta perusta työlle on mallillaan. Hän pyytääkin Varmalta vastauksia siihen, kuinka eläkeikään voi valmistautua ja vaikuttaa tulevaan eläkekertymään.

Onko YEL-vakuutus yrittäjä- vai yrityskohtainen?

YEL-vakuutus on yrittäjän henkilökohtainen vakuutus. Näin ollen yksi YEL-vakuutus kattaa kaiken yrittäjätoiminnan myös siinä tilanteessa, että yrittäjätoimintaa harjoitetaan useammassa yrityksessä, sanoo asiakaspalvelupäällikkö Arja Iisakkala Varmasta.

Miten nelikymppisen yrittäjän kannattaisi valmistautua eläkeikään? Riittääkö YEL-vakuutus?

– Nelikymppinen yrittäjä on usein työuran nosteessa ja hyvissä voimissa. Ilmoittamalla oleellisista muutoksista yritystoiminnassa ja pitämällä näin työtulon oikealla tasolla, yrittäjä varmistaa, että toimeentulo on turvattu myös ennen vanhuuseläkeikää, Iisakkala sanoo.

Jos esimerkiksi yrittäjä kohtaa jossain vaiheessa tilapäisen tai pysyvän työkyvyttömyyden, tällöin sekä sairauspäiväraha että työkyvyttömyyseläkkeen määrä riittävät mahdollisesti loppuelämän ajan. Jos yrittäjä sattuisi menehtymään, perhe-eläke puolestaan turvaa puolison ja alaikäisten lasten toimeentulon.

– Se, että YEL-työtulo on oikealla tasolla työpanoksen arvoon nähden ei kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, etteikö yrittäjä voisi kartuttaa varallisuuttaan myös muilla keinoin tulevia vanhuuseläkevuosia silmällä pitäen. Vaikka moni yrittäjä tuntuu laskevan eläkevuosien toimeentulon suurilta osin pääomatulojen varaan, on hyvä muistaa, että myös eläkevuosien verotusta voi suunnitella. Esimerkiksi 2 000 euron kuukausieläkkeestä maksetaan veroa vähemmän (noin 20–24 prosenttia riippuen kunnallisveroprosentista) kuin vastaavan suuruisesta pääomatulosta, Iisakkala kertoo.

Miten muutokset YEL-työtulossa vaikuttavat eläkekertymään?

– YEL-työtulon ja sen myötä YEL-maksun nostaminen vaikuttaa eläkkeeseen suoraan ja välillisesti. YEL-eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuotuisesta työtulosta. YEL-työtulo arvioidaan aina vuositasolla, mutta tarvittaessa sitä voi muuttaa kesken kalenterivuoden. Tällöin huomioidaan, kuinka pitkään kukin työtulo on ollut voimassa kyseisen vuoden aikana. Mitä useamman vuoden korkeampi työtulo on voimassa, sitä suurempi eläkekertymä muodostuu. Eläkettä karttuu yrittäjille myös palkattomilta ajoilta kuten sairauspäivärahakausilta, joten korkeamman työtulon perusteella myönnetystä päivärahaetuudesta karttuu myös enemmän eläkettä, Iisakkala kertoo.

Jos yrittäjän työpanos vähenee esimerkiksi koronatilanteesta johtuen, yrittäjällä on peruste hakea pienempää YEL-työtuloa, käyttää edellytysten täyttyessä maksujoustoa eli maksaa kuluvalta vuodelta 10–20 prosenttia pienempää maksua tai jopa päättää YEL-vakuutus.

– Maksujouston käyttäminen ei vaikuta Kelan tai tapaturmavakuutuksen päivärahojen määrään. Ainoastaan kuluvan vuoden eläkekertymä jää pienemmäksi. Sen sijaan työtulon muutos ja vakuutuksen päättyminen pienentävät sekä eläkekertymää että ensi vuonna mahdollisesti myönnettävien päivärahojen määrää, Iisakkala muistuttaa.

Kysymyksiin vastasi Varmasta asiakaspalvelupäällikkö Arja Iisakkala.

Studio Onni

  • Valokuvaaja Niina Stolt perusti yrityksen vuonna 2004.
  • Vuonna 2017 yksinyrittäjyyden rinnalle tuli yhteisöllinen Ihana Elämys Oy.

Tietoa juttusarjasta

Mikä eläkevakuutuksissa askarruttaa yrittäjiä? Juttusarjassa eri toimialojen yritykset kysyvät ja Varman asiantuntijat vastaavat. Kolmannessa osassa Studio Onnin ja Ihana Elämys Oy:n perustaja Niina Stolt pohtii valmistautumista eläkeikään.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä