Turvan tunne tuo hyvinvointia yrittäjän arkeen – Kasvuyhtiö Sitomo pyrkii minimoimaan arjestaan huolet ja murheet

Sitomon perustaja ja toimitusjohtaja Nina Rinne on toiminut päätoimisena yrittäjänä koko Sitomon olemassaolon ajan.
Mikä eläkevakuutuksissa askarruttaa? Juttusarjassa eri toimialojen yritykset kysyvät ja Varman asiantuntijat vastaavat. Ensimmäisessä osassa kysymään pääsee valmennustoimisto Sitomon toimitusjohtaja Nina Rinne.

Vuonna 2011 perustettu valmennus- ja konsultointiyritys Sitomo auttaa kehittämään yritysten johtamista ja kulttuuria, jotta ne pärjäävät modernissa ja nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Sitomolaisten arvot perustuvat rohkeuteen ja välittämiseen, mikä näkyy niin valmennustyössä kuin Sitomon omassa toiminnassakin. Sitomossa työskentelee kolme ihmistä ja vakituinen avustajatiimi.

Sitomon perustaja ja toimitusjohtaja Nina Rinne on toiminut päätoimisena yrittäjänä koko Sitomon olemassaolon ajan, ja hän toivoo voivansa keskittyä vielä pitkään yrittäjyyteen ja yrityksen eteenpäin viemiseen. “Työmme on osin henkilösidonnaista, ja meidän jokaisen hyvinvointi on todella tärkeää, jotta olemme parhaassa terässä palvellaksemme asiakkaita. Tämän takia olemme koittaneet minimoida arjesta mahdollisimman monet huolet ja murheet. Turvan tunne on meille jokaiselle tärkeä toimintakyvyn säilymisen vuoksi”, hän sanoo.

Nina Rinne toivookin Varman asiantuntijoilta vastauksia siihen, millaisia vaikutuksia eläkevakuutuksella on yrittäjän ja pienyrityksen henkilöstön arkeen ja hyvinvointiin.

Miten yrittäjä voi vaikuttaa omaan sosiaaliturvaansa tai turvata selustansa esimerkiksi sairastumisen varalta?

Yrittäjän sosiaaliturva kietoutuu yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen ja YEL-työtulon (työpanoksesi rahallinen arvo) ympärille, jotka molemmat vaikuttavat Kelasta saatavaan ansiosidonnaisen korvauksen määrään. Sinun on siis tärkeää huolehtia YEL-vakuutus kuntoon ja ilmoittaa eläkeyhtiöösi mahdollisista muutoksista yritystoiminnassasi. YEL-työtulon täytyy vastata työpanoksesi arvoa, koska sen mukaan lasketaan eläkekertymäsi ja sosiaaliturvasi. Esimerkiksi sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrä lasketaan YEL-työtulosi perusteella. Yrittäjän todellisia ansiotuloja ei sen sijaan huomioida Kelan päivärahoissa lainkaan.

Nykyisin (1.1.2020 alkaen) viime hetken muutokset YEL-työtulossa eivät enää vaikuta korvauksen määrään, vaan korvauksen taso lasketaan 12 kuukauden keskitulon mukaan. Kelan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki yrittäjät sairaushistoriasta riippumatta. Kelan maksamasta päivärahasta karttuu yrittäjälle myös eläkettä ns. palkattomana aikana, mikä parantaa yrittäjän eläketurvaa pitkällä tähtäimellä. Pitkän sairausjakson ajaksi YEL-vakuutus voidaan päättää. Tällöin kannattaa kuitenkin olla yhteydessä eläkeyhtiön asiakaspalveluun, sillä vakuutuksen päättäminen päivääkin liian aikaisin voi johtaa kahden viikon omavastuuaikaan.

Kuinka suurta YEL-vakuutusmaksua kannattaa maksaa? Vai olisiko kannattavampaa sijoittaa palkkatulot itse?

YEL-vakuutusmaksu lasketaan yrittäjän itsensä määrittämästä työtulosta, joten yrittäjänä päätät pitkälti itse, kuinka paljon maksat YEL-vakuutusta. Lain mukaan työtulon tulee kuitenkin vastata kohtuullisessa määrin samasta työstä maksettavaa palkkaa eli sellaista vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin sinä olet. YEL-työtulon olisikin hyvä vastata yrittäjän todellista ansiotasoa, jotta toimeentulo olisi turvattua esimerkiksi sairastumisen tai työttömyyden aikana.

Yrittäjän eläkevakuutuksen kannattavuuteen vaikuttaa moni asia, kuten elämän pituus eläköitymisen jälkeen. YEL-vakuutus on sitä ”kannattavampi” mitä pidempään yrittäjä on eläkkeellä tai saa YEL:n perusteella myönnettäviä ansiosidonnaisia päivärahoja, joista myös karttuu eläkettä. Jos yrittäjä todetaan työkyvyttömäksi, eläke maksetaan sen suuruisena kuin hän olisi sen saanut jatkaessaan vakiintuneella YEL-työtulolla aina vanhuuseläkeikään asti. YEL-maksut voi myös vähentää verotuksessa, jolloin verohyöty pienentää tosiasiallista maksua ja suhde saatavaan etuuteen paranee.

Jos haluat sijoittaa palkkatulosi itse, sinun on hyvä huomioida, että yksityisesti sijoitettavasta palkkatulosta on ensin maksettava vero, ja vain nettopalkan voi sijoittaa. Jos elät pidempään tai tavoittelet suurempaa kuukausittaista tuloa, sijoitustavoitteesi kasvaa. Jos joudut kajoamaan säästöihisi ja sijoituksiisi paljon suunniteltua aikaisemmin, itse sijoittamalla hankittu turva voi jäädä paljon suunniteltua pienemmäksi tai loppua kesken. YEL puolestaan tarjoaa elinikäistä turvaa.

Minne kaikkialle TyEL- ja YEL-rahavirrat kulkeutuvat?

Työntekijät ja työnantajat maksavat TyEL-maksut työeläkeyhtiölle. Näistä maksuista työeläkeyhtiöt rahastoivat noin 25 prosenttia tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä varten ja loput 75 prosenttia käytetään nyt maksettaviin eläkkeisiin. Työeläkemaksuina kerättävät varat eivät yksistään riitä tämän hetken eläkkeiden maksamiseen, ja erotus rahoitetaan TyEL-rahastojen tuotoilla.

YEL:n rahoitus poikkeaa TyEL:n rahoituksesta siinä, että YEL-vakuutusmaksut käytetään kokonaisuudessaan nyt maksussa oleviin YEL-eläkkeisiin, eikä YEL-eläkkeissä ole rahastoitua osaa. Yrittäjien vuosittain maksamat YEL-maksut eivät myöskään yksistään riitä kattamaan maksussa olevien eläkkeiden määrää, joten valtio rahoittaa puuttuvan osan.

Miten pienyritykset voivat hyödyntää henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen tarkoitettuja Varman palveluita?

Pienyritykset voivat hyödyntää Varman Työkykyjohtamisen tietopalvelua, josta löytyy toimialakohtaista analytiikkaa ja asiasisältöjä työkyvyttömyysriskeistä. Tietopalvelussa voit esimerkiksi tehdä yritykselle tarve- ja riskikartoituksen, käynnistää erilaisia kyselyjä organisaation tilannekuvan kartoittamiseksi ja laatia varhaisen tukemisen mallin yrityksen käyttöön.

Varma tarjoaa asiakkaidensa käyttöön myös maksuttoman verkko-oppimisympäristön Varma Akatemian, josta löydät helposti työkyvyn johtamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä sisältöjä oman työsi tueksi. Akatemiassa voit perehtyä verkkokurssien avulla esimerkiksi yrittäjän oman työkyvyn johtamiseen ja siihen, miten tukea esihenkilön omaa jaksamista. Opintosisällöt tarjoavat myös mahdollisuuden peilata yrityksen työterveyshuoltoyhteistyön toimivuutta.

Varman yhteyshenkilöt ovat perehtyneet laajasti työkyvyttömyysriskien hallintaan ja erilaisiin jatkuvan oppimisen mallin mukaisiin tarpeisiin. Asiantuntijat auttavat tilanteissa, joissa työkyky on uhattuna ja on tarve miettiä työhön paluuseen liittyviä kysymyksiä tai järjestelyjä.

Kysymyksiin vastasivat Varmasta asiakaspalvelupäällikkö Arja Iisakkala ja työkykyjohtamisen kehityspäälliköt Suvi Tella sekä Kai Tolvanen.

Sitomo

  • Sitomo on vuonna 2011 perustettu valmennus- ja konsultointiyritys.
  • Sitomo auttaa yrityksiä kehittämään johtamistaan ja kulttuuriaan.
  • Sitomossa työskentelee kolme työntekijää ja vakituinen avustajatiimi.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä