Selkeä vakuutuskumppanien kokonaisuus ja tehoa henkilöstön työkyvystä huolehtimiseen

Henkilöstön vakuutuspalvelujen keskittämisellä Lantmännen Agro halusi selkeän ja helposti hallinnoitavan kokonaisuuden. Henkilöstöpäällikkö Merja Laitinen odottaa, että tällä järjestelyllä yhtiö saa lisää asiantuntija-apua ja toisaalta säästää aikaa muihin kehityshankkeisiinsa.
Lantmännen Agro päätti fuusion yhteydessä keskittää henkilöstönsä eläkevakuutukset Varmaan ja muut henkilövakuutukset Varman kumppanille If:iin. Tavoitteena oli tehostaa henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä ja tehdä siitä entistä ennakoitavampaa ja helpommin hallittavaa.

Laajasti maatalousalalla toimiva Lantmännen Agro Oy sulautti vuonna 2020 itseensä Lantmännen Feed Oy:n. Yhtiöllä oli tässä vaiheessa neljä eri palvelutuottajaa henkilöstönsä vakuutuksissa.

– Tämä oli liian iso joukko pidemmän päälle hallinnoitavaksi. Myös henkilöstön kannalta on selkeämpää, että on vähemmän toimijoita, toteaa Lantmännen Agron henkilöstöpäällikkö Merja Laitinen.

Yhtiön palveluksessa on yhteensä noin 140 työntekijää eri puolilla Suomea; toimistoja on kahdeksan. Laitisen mukaan yhtiö tavoitteli helpommin hallinnoitavaa ja selkeämpää vakuutusten kokonaisuutta sekä lisää asiantuntevaa apua työsuhteiden koko elinkaaren hoitoon.

Keskitetympi kokonaisuus tiivistää yhteydenpitoa kumppaneihin, jotka pääsevät paremmin perehtymään asiakkaansa toimintaan. Tämä auttaa kumppaneita ymmärtämään yrityksen liiketoiminnan tilannetta paremmin ja kohdentamaan palveluitaan tehokkaasti. Yhtiöltä itseltään puolestaan säästyy aikaa, ja sen resurssit ovat tehokkaammin käytettävissä muihin ajankohtaisiin hankkeisiin.

Varaston vastaava Anssi Mäkelä asennustöissä. Maahantulovarastossa Lahdessa maatalouskoneet ja -laitteet odottavat kuljetuksia eri puolille Suomea.

Työsuhteen koko elinkaari hoidossa

Lantmännen Agro kilpailutti vakuutuksensa heti fuusion toteuduttua ja pyysi tarjousta Varmalta ja sen kumppanilta If:ltä.

Varman asiakkuuspäällikkö Minna Ahlfors kertoo, että Lantmännen Agrolle oli tärkeää saada käyttöönsä yksinkertainen ja keskitetty palveluiden kokonaisuus.

Varma oli yhtiölle entuudestaan tuttu kumppani, ja Laitinen tunsi Varman jo edellisen työnantajansa ajoilta. Kilpailutusprosessin aikana Laitinen kertoo vakuuttuneensa entisestään siitä, että Varmalta ja sen kumppaneilta löytyy eläketurvan hoidon ohella kokonaisvaltaisesti apua työsuhteen koko elinkaaren hallintaan.

– Varman digitaaliset palvelut palvelevat HR:n ohella esimiehiä ja koko henkilöstöä. Myös Varman asiantuntijoiden henkilökohtainen apu työkykyjohtamiseen liittyvissä teemoissa on meille tärkeää, Laitinen sanoo.

Lantmännen Agro Oy:n omistaa ruotsalainen Lantmännen Ek för -maatalousosuuskunta, joka harjoittaa monipuolisesti liiketoimintaa maatalous- ja elintarvikealalla useassa maassa. Lantmännen on kasvanut nopeasti Suomessa, ja se on tehnyt useita yrityskauppoja.

Lantmännen Agrolla on Suomessa kymmenien kauppojen ja muiden jälleenmyyjien sekä huoltoliikkeiden verkosto. Yrittäjävetoisten kauppojen henkilöstö ei ole Lantmännen Agron palkkalistoilla, eikä henkilövakuutusten kilpailutus siis koskenut myymälöitä.

Yrityksen liiketoimintaa tukevat palvelut kattavasti ja vaivattomasti

Työeläkeyhtiö Varma, finanssikonserni Nordea, vahinkovakuutusyhtiö If ja finanssiyhtiö Mandatum Life tarjoavat yritysasiakkailleen kattavan valikoiman liiketoimintaa tukevia palveluita. Kumppaneiden yhteistyö on nyt entistä tiiviimpää. Varman asiakas saa vaivattomasti ja nopeasti myös Varman kumppaneiden palvelut käyttöönsä.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa käydään läpi yrityksen liiketoiminnan tarpeet ja niiden muutokset sekä etsitään kulloinkin tarvittavat ratkaisut. Yhteistyökumppaneiden asiantuntijat kartoittavat laajan joukon liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä.

– Asiakkaan tilanteeseen tutustutaan kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme sopivimmat ratkaisut koko yhteistyöverkoston palveluvalikoimasta, tiivistää Varman suurasiakkuuksista vastaava Iiro Korander.

Yrityksen ei tarvitse käydä keskusteluja alusta pitäen jokaisen palveluntarjoajan kanssa erikseen. Yritys säästää aikaa ja vaivaa.

Avainasioita tässä yritysten kokonaisvaltaisessa palvelemisessa ovat jatkuva tiivis keskusteluyhteys asiakkaan ja palveluntarjoajien välillä, hyvä asiakastuntemus, monipuolinen liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen sekä nopea ja joustava reagointi.

Neljä suurta finanssialan toimijaa tarjoavat laajan palveluvalikoiman rahoituksesta ja säästämisestä eläketurvaan, työkykyjohtamiseen ja vahinkovakuuttamiseen. Asiakkaalla on käytössään yhteistyökumppaneiden monipuolinen ja syvällinen asiantuntemus.

Monipuolinen tilanteen tarkastelu ja kokonaisvaltaiset ratkaisut tukevat pienen tai keskisuuren yrityksen liiketoimintaa esimerkiksi laajentumisvaiheessa, rahoitusjärjestelyissä tai henkilöstön työkyvyn tukemisessa ja esimiestyön kehittämisessä.

Siirry Nordean verkkosivuille

Siirry If:n verkkosivuille

Siirry Mandatum Life:n verkkosivuille

Voisit olla kiinnostunut myös näistä