Aito kumppanuus tehostaa työkyvyttömyysriskien hallintaa

– Menestyminen työkykyjohtamisessa näkyy monin tavoin, ja KPO:n henkilöstökin on huomannut asioiden kehittymisen hyvään suuntaan, iloitsee henkilöstöjohtaja Leif Lindberg. Tällä on merkitystä myös kilpailtaessa osaavasta työvoimasta.
Osuuskauppa KPO onnistui parantamaan henkilöstönsä työhyvinvointia yhdistämällä voimansa Varman ja Mehiläisen kanssa. Yhteisen työkykyohjausryhmän aktiivisuus ja avoin tiedonvaihto ovat olleet yksi menestyksen avaintekijöistä.

Vuosien varrella Osuuskauppa KPO:n toiminta on kasvanut ja monipuolistunut huomattavasti. Suuren monitoimialayrityksen työkykyjohtaminen on haasteellista, sillä henkilöstöä on paljon ja työtehtävät eroavat toisistaan. Esimerkiksi elintarvike-, rauta- ja autokaupassa työ on usein fyysisesti kuormittavaa, kun taas hotelli- ja ravintolapalveluissa vuorotyöllä on omat vaikutuksensa työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin.

KPO päätti 2010-luvun alussa, että se alkaa vahvistaa työkyvyttömyysriskien hallintaansa. Vuonna 2013 toteutetussa kilpailutuksessa yhteistyökumppaniksi valikoitui Varma, jonka osaaminen ja konkreettiset työkykyjohtamisen mallit vakuuttivat KPO:n ja sen henkilöstöjohtajan Leif Lindbergin. Liikkeelle lähdettiin kartoittamalla nykytilanne.

– Meillä oli perusasiat kunnossa, mutta työterveyden tarjoamassa tuessa oli isoja alueellisia eroja senhetkisen palvelurakenteen vuoksi. Tähän asiaa haluttiin saada muutos, Lindberg kertoo.

Parempaa ennakointia datalla ja varhaisen tunnistamisen mallilla

Aikaisemmin useilta eri tahoilta hankitut työterveyspalvelut saatiin saman katon alle vuonna 2016, jolloin niiden tuottajaksi valittiin Mehiläinen. Samoihin aikoihin perustettiin KPO:n, Varman ja Mehiläisen yhteinen työkykyohjausryhmä suunnittelemaan ja koordinoimaan työhyvinvoinnin tukemista ja työkyvyttömyysriskien hallintaa. Neljä kertaa vuodessa kokoontuvan ryhmän tapaamiset ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi suunnitella ja koordinoida yhteistyötä.

– Haasteenamme on reagoida ajoissa työkykyä uhkaaviin tekijöihin. Vaikka työelämä muuttuu, ihmiset ovat edelleen tekemisen keskiössä. Siksi KPO:ssa on panostettu esimieskoulutukseen työkyvyn heikkenemisen varhaiseksi tunnistamiseksi, sanoo Varman asiakkuuspäällikkö Ari Ahonen.

Mehiläisen työterveyshoitaja Anne Huhta kertoo, että koulutuksissa työterveyshuollon edustajat on otettu oikein hyvin vastaan. Tiivis ja toista arvostava yhteistyö on tärkeää, sillä esimiehet vaikuttavat ratkaisevasti työpaikkojen työhyvinvointiin ja työkyvyttömyysriskiin.

– Esimiehen aloitteesta voidaan kokeilla muun muassa kevyempää työtä, jos vuoropuhelu työntekijän ja esimiehen välillä toimii hyvin. Tärkeintä on välittävä ilmapiiri ja luottamus siihen, että esimies ja koko työyhteisö huolehtii jäsenistään ja pyrkii löytämään parempia keinoja ja ratkaisuja eri tilanteissa, kuvailee Huhta.

Osuuskauppa KPO:n toiminta on hyvin monipuolista, joten myös työtehtävissä on paljon eroja. Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa työ on usein fyysisesti kuormittavaa. Kuva Prisma Kokkolasta.

Teknologia mahdollistaa uudet hyvinvoinnin polut

Edistysaskelia on otettu myös työergonomiassa. Henkilöstön aloitteesta KPO:n autokauppaan on hankittu apuvälineitä helpottamaan raskaiden renkaiden nostamista sopivalle vaihtokorkeudelle. Kauppojen työntekijöitä on ohjeistettu jaksottamaan kassalla työskennellessään seisomista ja istumista sekä vaihtamaan työskentelysuuntaansa fyysisen kuormituksen vähentämiseksi.

– Työkykyasioissa teknologia ja esimerkiksi tekoäly ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Jokaisesta työterveyskäynnistä kertyy arvokasta dataa, joka auttaa meitä ennakoimaan tulevaa ja vähentämään työkyvyttömyysriskiä, toteaa Mehiläisen työterveyshuollon erikoislääkäri Petri Lehtonen.

Korona-aika on lisännyt työn henkistä kuormitusta erityisesti niillä aloilla, joilla on runsaasti päivittäisiä ihmiskontakteja. KPO:n kohdalla tilannetta ovat helpottaneet työterveyshuollosta vastaavan Mehiläisen helppokäyttöiset matalan kynnyksen palvelut, joiden kautta työntekijät saavat tukea omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Yksi niistä on suosittu Huolikulma-palvelu.

– Huolikulma-palvelusta asiakas ohjataan tarvittaessa mielialavalmentajan tai työpsykologin vastaanotolle tai omalle työterveystiimille tarkempaa kartoitusta varten. Tarpeen vaatiessa asiakas ohjataan oikeaan instanssiin akuuttihoitoa varten, Huhta kertoo.

Tulokset puhuvat puolestaan

KPO:n työyhteisötutkimuksen tulosten perusteella yrityksen henkilökunta on huomannut asioiden kehittyneen hyvään suuntaan. Menestyksekkäästä työhyvinvoinnin tukemisesta ja työkyvyttömyysriskien hallinnasta kertoo myös KPO:n työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokan aleneminen kuudesta kahteen.

– Näistä onnistumisista on osattava viestiä henkilöstölle ja muille sidosryhmille, sille se vahvistaa KPO:n veto- ja pitovoimatekijöitä työnantajana, Lindberg sanoo.

– Työvoimapulan vaikeutuessa myös Pohjanmaalla on tärkeää, että löydämme meille oikeat työntekijät. Siinä mielessä työhyvinvoinnin johtaminen lähtee liikkeelle jo onnistuneesta rekrytoinnista.

Osuuskauppa KPO

  • Perustettu vuonna 1905.
  • Toimii Kokkolan, Pietarsaaren, Ylivieskan ja Vaasan talousalueilla.
  • Yhteensä 150 toimipaikkaa.
  • Työllistää n. 1700 työntekijää ja 700 kesätyöntekijää.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä