Etätyö ulkomailla – mitä työnantajan pitää huomioida?

Lisääntynyt etätyö houkuttelee työntekijöitä tekemään etätöitä ulkomailta käsin. Varman, Ifin ja Eläketurvakeskuksen webinaari summaa, mitä kaikkea työnantajan on huomioitava työntekijän sosiaaliturvan ja vakuutusten osalta.

Koronan aikana lisääntynyt etätyö on herättänyt monissa työntekijöissä toiveen työskennellä etänä ulkomailta käsin. Etätyöskentely Suomen rajojen ulkopuolella ei kuitenkaan ole vain ilmoitusluontoinen asia, vaan se vaatii paljon järjestelyjä ja voi tarkoittaa työnantajalle pahimmillaan tuplamaksuja tai työntekijän siirtymistä pois Suomen sosiaaliturvasta. Myös vakuutusasiat tapaturman tai sairauden varalta on tärkeä hoitaa kuntoon ennen lähtöä ulkomaille. Lisäksi ulkomaan etätyöhön liittyy myös monia työnteon välineisiin, tietoturvaan ja HR-asioihin liittyviä käytännön seikkoja, joita työnantaja joutuu miettimään uudella tavalla.

Koska etätyöskentely ulkomailla on monelle yritykselle uudenlainen tilanne, Työeläkeyhtiö Varma, If ja Eläketurvakeskus järjestivät webinaarin, jossa asiantuntijat Varman vakuutuspalveluiden vakuutuspalvelupäällikkö Arja Iisakkalan johdolla kävivät käytännön esimerkkien kautta läpi, miten työnantaja voi valmistautua työntekijän etätyöhön ulkomailla.

Mitä etätyö on?

Kun töitä tehdään joustavasti niin kotoa kuin mökiltäkin, on alkuun tärkeä täsmentää, mitä etätyö on, miten eroa on etätyöskentelyssä kotimaassa tai ulkomailla sekä mihin kaikkeen se vaikuttaa.

– Monella työnantajalla on huoli, että saahan työntekijän vakuuttaa Suomessa, vaikka tämä olisi etätöissä ulkomailla, Iisakkala kertoo.

Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään kokonaan tai osittain muualla kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa matkustaessa – niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Työntekijä ei siis voi omin päin siirtyä tekemään etätöitä, vaan siitä on sovittava aina työnantajan kanssa.

Työsopimuslain mukaan työnantaja määrää työajan ja työntekopaikan. Kun yrityksen toimipaikka on Suomessa, myös lähi- ja etätyöt tehdään lähtökohtaisesti Suomen rajojen sisäpuolella. Etätyössä ei myöskään ole aikarajaa – kaikki työpaikan ulkopuolella tehty työ katsotaan etätyöksi. Vaikka korona-aikana etätöistä on tullut arkea, työnantaja saa päättää etätyöskentelystä.

– Ulkomaan etätyötoiveeseen ei ole pakko suostua ja ulkomaan etätyön kestoa saa rajata, Iisakkala muistuttaa.

Etätöissä ulkomailla, mutta missä sosiaaliturva?

Pääsääntöisesti työnantajamaksut maksetaan työskentelymaahan; Suomessa tehtävä etätyö vakuutetaan Suomen lakien mukaan, Suomen ulkopuolella tehtävä etätyö taas työskentelymaan lainsäädännön mukaan, jolloin työnantajamaksut maksetaan työskentelymaahan.

Seuraavissa poikkeustilanteissa työntekijän sosiaaliturvamaksut maksetaan Suomeen, vaikka työ tehdään ulkomailla:

  • Työntekijä on saanut Eläketurvakeskuksesta A1-todistuksen joko lähetettynä työntekijänä tai useassa maassa samanaikaisesti tapahtuvan työskentelyn perusteella.
  • Työntekijä on saanut A1-todistusta vastaavan todistuksen muuhun sosiaaliturvasopimusmaahan (USA, Kanada, Chile, Israel, Intia, Kiina, Australia, Etelä-Korea) vastaavan todistuksen enintään viideksi vuodeksi.

Etätyön perusteella todistusta ei anneta, mutta jos työntekijän kanssa sovitaan "etätyökomennuksesta", A1-todistuksen voi saada myös etätyötä varten. Eläketurvakeskuksen antama A1-todistus on ratkaisu siitä, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, kun hän työskentelee EU/ETA-maissa tai muissa sosiaaliturvasopimusmaissa. Tällöin lakisääteiset maksut maksetaan vain Suomeen.

– A1-todistuksen saaminen ei ole automaatio, muistuttaa Marjaana Lundqvist Eläketurvakeskuksesta.

Iisakkala myös muistuttaa, että työntekijän lähettäminen muuhun maahan voi tarkoittaa työnantajalle tuplamaksuja eli työnantajamaksut on maksettava sekä Suomeen että työskentelymaahan. Lisäksi se edellyttää aina työluvan hankkimista.

Jo lyhytkin työskentely EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä vaikuttaa myös Kelan myöntämään turvaan, vaikka koti pysyisikin Suomessa. Oikeus Kelan etuuksiin säilyy, kun työntekijälle on myönnetty A1-todistus. Jos todistusta ei ole myönnetty, sovelletaan työntekijään työskentelymaan sosiaaliturvaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Miten tapaturmavakuutukset korvaavat etätöissä ulkomailla?

Ulkomaille etätöihin lähtiessä on myös tärkeä huolehtia muusta vakuutusturvasta. Ifin Henrika Hollstén ja Seija Tolvanen korostavat, että vahinkovakuuttamisen näkökulmasta on tärkeä erottaa etätöitä ulkomailla tekevä, työkomennukselle lähetetty henkilö sekä työmatkalla oleva henkilö, sillä etätöihin lähdetään omasta halusta, ei työnantajan lähettämänä.

– Työnantajan ottama työtapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, mutta etätyössä sattuneet vahingot ja sairastumiset eivät välttämättä kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin, Ifin asiantuntijat muistuttavat.

Työnantaja voi täydentää työtapaturmavakuutusta vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella, mutta myös työntekijän oma vakuutusturva on syytä olla kunnossa.

– Työntekijän on aina tärkeä ottaa itselleen henkilökohtainen matkavakuutus ulkomaille lähtiessä!

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Artikkeli on kirjoitettu Varman, Ifin ja Eläketurvakeskuksen 14.10.2021 järjestetyn Etätyö ulkomailla -webinaarin pohjalta. Puhujien esitykset ja tilaisuudessa käydyt keskustelut avaavat lisää tämän artikkelin teemoja.

Katsomalla webinaaritallenteen saat muun muassa:

  • käytännön vinkit Varman HR-päällikkö Eeva Reposelta, miten ulkomaan etätyö on ratkaistu Varmalla
  • lisää tietoa A1-todistuksen hakemisesta sekä käytännön esimerkkejä Eläketurvakeskuksen Marjaana Lundqvistilta
  • vahinkovakuuttamisen vinkit ja esimerkit Ifin Henrika Hollsténilta ja Seija Tolvaselta
  • työnantajan muistilistan sekä tärkeitä yhteystietoja.

Webinaari keräsi kehuja osallistujilta, tässä muutama poiminta palautteista:

Monta eri asiantuntijaa ja tarpeeksi paketoituna. Mielenkiinto pysyi yllä koko ajan.

Varmasti yksi parhaista ja hyödyllisimmistä tapahtumista missä olen ollut! Hienoa työtä, ajankohtainen aihe!

Webinaarin aihealue oli meille ajankohtainen ja esimerkit ja esitys itsessäänkin hyvin selkeitä. Tämä vahvisti näkemystämme ja saimme myös työkaluja miettiä meidän omia ulkomaantyöskentelyn tapauksia.

Katso Etätyö ulkomailla -webinaaritallenne

Voisit olla kiinnostunut myös näistä