Minustako yrittäjä? Neljä neuvoa matkalla liikeideasta käytäntöön

Selkeä suunnitelma viitoittaa tietä yrittäjänä ja auttaa etenemisessä. Huolella suunniteltu liikeidea on myös kilpailuvaltti markkinoilla.

Oletko keksinyt pomminvarman yritysidean, joka vain odottaa toteuttamistaan? Onneksi olkoon, olet jo ottanut aimo harppauksen kohti menestyksekästä yrittämistä!

Loistava liikeidea ei kuitenkaan muutu kassavirraksi pöytälaatikossa, vaan sen muuttaminen todeksi vaatii hihojen käärimistä. Ennen kuin heittäydyt täysillä yritysunelman varaan, yritysidea kannattaa testata. Siinä työssä auttavat muun muassa Uusyrityskeskukset. Ne ovat Varman yhteistyökumppaneita, jotka edistävät kestävän yritystoiminnan syntymistä Suomeen ja tarjoavat maksutonta neuvontaa yrityksen perustamiseen sekä liikeidean jalostamiseen.

Maksuton Ideanappi-palvelumme on olemassa sitä varten, että kun yritysidea syntyy, voit helposti testauttaa sen oman alueesi yritysneuvojalla, muistuttaa Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja Ilona Ukkonen.

Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, kun yritysidea on todettu toteuttamiskelpoiseksi? Tässä neljä askelmerkkiä matkalla kohti yritysunelman toteutumista.

1. Tee suunnitelma

Yritysideasi jalostuu, kun ryhdyt työstämään sitä suunnitelmaksi. Selkeä suunnitelma viitoittaa tietä yrittäjänä ja auttaa etenemisessä. Huolella suunniteltu liikeidea on myös kilpailuvalttisi markkinoilla.

– Jo hyvään liikeideaan tarvitaan konkreettista tietoa markkinasta ja asiakkaasta. Kun nämä kirjaa suunnitelmaan, siitä näkee muun muassa mitä yrityksesi tekee, mitä tuotteita tai palveluita myyt, kuka on asiakkaasi, mitä hän haluaa ja miten myynti tapahtuu. Tekemällä jotain toisin ja paremmin kuin kilpailijat tarjoat asiakkaillesi lisäarvoa, Ukkonen korostaa.

Liikeideaa voi suunnitella ja jalostaa myös erilaisten työkalujen avulla. Yksi tunnetuimmista on Business Model Canvas (BMC), joka auttaa kuvaamaan ja visualisoimaan liiketoiminnan keskeiset menestystekijät ja niiden väliset suhteet. Se ohjaa yrityksen omaa toimintaa, mutta lisäksi sen avulla voi kertoa myös ulkopuolisille, kuinka yritystoiminta on tarkoitus järjestää ja mistä tekijöistä menestyvä liiketoiminta syntyy.

2. Tuo numerot mukaan

Huolella pohdittu liikeidea vastaa jo moniin olennaisiin kysymyksiin, mutta seuraavassa vaiheessa se puretaan tarkemmin operatiiviseksi toiminnaksi ja numeroiksi liiketoimintasuunnitelmaan.

– Numerot kannattaa tuoda mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Niiden avulla voi peilata idean kestävyyttä, koska jokainen yritys hengittää kassan kautta. Käyttämällä aikaa suunnitteluun, idean jalostamiseen ja arviointiin voi säästää sekä resursseja että riihikuivaa rahaa. Tässäkin työssä yritysneuvojasta on apua – hän osaa hahmottaa idean ja toiminnan kokonaisuuden ja pystyy peilaamaan sitä kysyntään, Ukkonen sanoo.

3. Kartoita apua ja kumppaneita

Uusyrityskeskusten lisäksi tuleva yrittäjä tarvitsee menestyäkseen myös muita kumppaneita. Jos suunnittelet esimerkiksi osakeyhtiön perustamista, yksi merkittävimmistä kumppaneista on sijoittaja.

– Yrittäjyyttä suunnittelevan pitää miettiä, minkä verran yritys tarvitsee alkuun pääomaa jo ennen kuin tulovirta käynnistyy ja mistä se pääoma saadaan. Yritysmuodon ja muiden operatiivisten valintojen lisäksi on muutenkin tärkeää nähdä mahdollisuudet omien resurssien yli. Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse.

Käytännössä jokainen aloittava yrittäjä tarvitsee kumppanin esimerkiksi digitaalisten viestintäyhteyksien hoitoon sekä lakisääteisiin eläkevakuutuksiin.

4. Ole valmis muuttamaan suunnitelmiasi

Vaikka kaikki yritykset perustetaan aina tiettyyn tilanteeseen ja tietyillä taustaolettamuksilla, parhaat niistä osaavat elää ja muuttua maailman mukana. Se on hyvä ottaa huomioon jo yritystä suunniteltaessa.

– On suositeltavaa, että yrittäjyyttä pohtivalta löytyy muutosvalmiutta. Kun idean kanssa lähtee etenemään, kokemuksen kautta se voi jalostua paremmaksi. Samasta liikeideasta voi syntyä useampaakin ansaintaa, kun sitä kehittää eteenpäin. Avoin mieli ja valmius hienosäätää omaa rakasta liikeideaa ovatkin olennaisia kykyjä matkalla kohti kestävää ja menestyvää yritystä, Ukkonen toteaa.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Artikkeli
Minustako yrittäjä? Kolme vinkkiä oman yritysidean testaamiseen
työelämä, yrittäjyys 09.11.2021
Artikkeli
Minustako yrittäjä? Hyvän liiketoimintasuunnitelman ABC
työelämä, yrittäjyys 24.11.2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä