Tarkka kartoitus auttaa osatyökykyistä töihin

Hoivan, Spring Housen ja Varman yhteishankkeessa etsittiin hoivatyöntekijöitä entistä järjestelmällisemmin osatyökykyisten joukosta. – Työn luonteessa on eroja hoivakotien välillä, toteaa Hoivan HR-kumppani Sari Orjatsalo (oik.). Vieressä Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.
Diakonissalaitoksessa osatyökykyisten työllistäminen on tuttua. Yhteistyö Varman ja Spring Housen kanssa toi siihen uuden järjestelmällisen näkökulman.

Osatyökykyisen rekrytointia pidetään yrityksissä monesti riskinä, eikä syyttä. Jos työ ja tekijä eivät sovi toisilleen niin hyvin kuin toivottiin, luvassa voi olla koko työyhteisöä myllääviä työjärjestelyjä. Pahimmassa tapauksessa työntekijän työkyky heikkenee edelleen ja hän päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle, jonka kustannuksiin suuret työnantajat osallistuvat.

Suuriin työnantajiin lukeutuu myös noin 500 henkilöä työllistävä Diakonissalaitoksen Hoiva, joka tarjoaa palveluja ikääntyneille, monisairaille, asunnottomille sekä päihderiippuvaisille.

– Riskeistä huolimatta yritys rekrytoi määrätietoisesti osatyökykyisiä, kertoo Hoivan HR-kumppani Sari Orjatsalo.

Viime vuonna Hoivassa päätettiin etsiä sopivaa työn ja tekijän yhdistelmää vielä aiempaa järjestelmällisemmin. Mukaan lähtivät Varma ja valmennustalo Spring House, joka tuottaa ammatillisen kuntoutuksen palveluja muun muassa Varman asiakkaille.

Työn vaatimukset tarkasti esille

Hoiva otti yhteisprojektissa tavoitteekseen rekrytoida osatyökykyisiä työnhakijoita hoiva-avustajiksi. Projektiryhmä piti todennäköisenä, että sopivia ehdokkaita löytyisi Spring Housen asiakkaista, kunhan työn vaatimukset ja tekijän vastaavat taidot tunnistetaan.

Kumppanukset päättivät kartoittaa aluksi tarkasti, millaista työkykyä hoiva-avustajan työtehtävät edellyttävät Hoivan palveluissa.

– On kohteita, joissa hoiva-avustajien työ keskittyy kodinhoitoon, kuten ruoka- ja pyykkihuoltoon, mutta joissakin kohteissa hoiva-avustaja saattaa myös avustaa lähihoitajaa hoivatyössä, esimerkiksi potilaan siirtämisessä, Orjatsalo kertoo.

Spring Housen työkykyasiantuntijat lähtivät Hoivan Alppitupaan, joka on yli 65-vuotiaiden hoivakoti. He seurasivat hoiva-avustajien töitä tunnista toiseen IMBA-menetelmän mukaisesti.

– Ei riitä, että työ todetaan fyysisesti raskaaksi tai keskiraskaaksi. IMBA-menetelmässä mennään tarkemmalle tasolle. Siinä selvitetään vaikkapa se, mitä tietty työtehtävä vaatii ranteelta, olkaniveleltä tai polvelta, sanoo liiketoimintajohtaja Sanna Salminen Spring Housesta.

Spring House käyttää IMBA-menetelmää työn vaativuuden arviointiin tarvittaessa osana työkykypalveluitaan.

– Hoivan, Spring Housen ja Varman yhteisessä projektissa kartoitettiin aluksi hyvin yksityiskohtaisesti, millaista työkykyä hoiva-avustajan työtehtävät vaativat, kertoo Hoivan HR-kumppani Sari Orjatsalo.

Haastattelun jälkeen taitojen arviointi

Kun työkykyasiantuntijoiden raportti oli valmis, valittiin Spring Housen asiakkaista viisi sopivinta, ja heille ehdotettiin Hoivan haastattelua.

– Tavoitteena oli selvittää haastattelujen jälkeen IMBA-menetelmällä, miten ehdokkaiden työkyky eli taidot vastaavat jo arvioituja työn vaatimuksia, Salminen kertoo.

Yksi ehdokkaista ehti kuitenkin saada toisen työpaikan pian haastattelun jälkeen. Muutaman muun haku törmäsi hoiva-avustajan koulutukseen: siinä edellytetään parempaa työkykyä kuin mitä Hoivan hoivakodeissa tavallisesti tarvitaan.

– Koulutus on kuitenkin tärkeä, koska tutkinnon suorittaneen hoiva-avustajan työpanos lasketaan mukaan hoivakodin lakisääteiseen mitoitukseen. Tutkinto tukee lisäksi työntekijän omaa työuraa ja mahdollisia jatko-opintoja lähihoitajaksi, Orjatsalo sanoo.

– IMBA-menetelmällä selvitetään vaikkapa se, mitä tietty työtehtävä vaatii ranteelta, olkaniveleltä tai polvelta, kuvailee Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Työpaikka ja tekijä kohtasivat sittenkin

Vaikka projekti ei tällä kertaa johtanut alkuperäisen suunnitelman mukaiseen tulokseen, Orjatsalo pitää sitä erittäin antoisana. Hän uskoo, että mallia voidaan käyttää myös jatkossa.

– Löysimme projektin avulla erittäin hyviä ja innostuneita kandidaatteja hoiva-avustajan työhön. Kaksi heistä sopi myös erittäin hyvin muihin tehtäviin. Yhdellä oli kokemusta muun muassa nuorten urheilijoiden valmentamisesta, ja hän on juuri aloittanut meillä avustavana ohjaajana.

Osatyökykyisyys

Osatyökykyinen työntekijä

  • Osatyökykyisen henkilön työkyky on alentunut pysyvästi tai tilapäisesti vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.
  • Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
  • Työkyky liittyy aina työntekijän tekemään työhön.
  • Pienetkin muutokset työtehtäviin ja työaikoihin voivat lisätä osatyökykyisen henkilön edellytyksiä tehdä ansiotyötä.

Lähde ja lisätietoja: thl.fi

Arviointimenetelmät

  • IMBA- ja Melba-menetelmät on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden sekä työnhakijan taitojen arviointiin ja niiden vertailuun.
  • IMBA:n avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä.
  • Melban avulla arvioidaan työn edellyttämiä psykososiaalisia vaativuustekijöitä, kuten kognitiivisia ja sosiaalisia sekä työtapaan, kuten omatoimisuuteen, liittyviä taitoja.

Lähde ja lisätietoja: vamlas.fi

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä