Varman sijoitustoiminta yllätti Aallon opiskelijat

Kahdeksan aktiivia istuvat yhdessä ryhmäkuvassa.
Varma järjesti Aalto yliopiston Investment Clubin kanssa opiskelijoille tilaisuuden, jossa kerrottiin mm. Varmasta sijoittajana. AIC-aktiivit olivat iloisia illan suosiosta. Edessä vasemmalta Anna Krivokolysko, Lauri Ylimäki, Jessica Sjöholm. Takarivi vasemmalta Lauriina Lindström, Rasmus Räsänen, Juho Tuuliainen, Malla Messo ja Matias Salonen.
Aalto-yliopiston opiskelijat pääsivät kurkistamaan työeläkeyhtiön vastuullisen sijoittamisen maailmaan Varman ja Aalto Investment Clubin järjestämässä tilaisuudessa. Illan mittaan kävi selväksi Varman monipuolinen rooli sijoittajana ja vastuullisten sijoituspäätösten tekijänä, ja myös ennakkoluulot tylsästä eläkesijoittamisesta karisivat.

Varman pääkonttorilla Helsingin Salmisaaressa oli marraskuun puolivälissä nuorekas tunnelma, kun sen aula ja auditorio täyttyivät Aalto-yliopiston opiskelijoista.

Varman ja Aalto-yliopiston Investment Clubin (AIC) yhdessä järjestämässä Institutional investing for a better tomorrow -tilaisuudessa tutustuttiin Varman toimintaan ja eläkevarojen vastuulliseen sijoittamiseen sekä pureuduttiin ilmastonmuutoksen hillintään sijoittamisen keinoin.

Teema houkutti paikalle Salmisaareen noin 70 opiskelijaa ja herätti myös illan kuluessa vilkasta keskustelua niin paneelissa kuin yleisökysymyksissäkin.

– Oli yllätys, kuinka monipuolista sijoitustoimintaa Varman portfoliosta löytyi ja kuinka merkittävä vaikutus sijoituspäätöksillä voi olla esimerkiksi vastuullisuuden saralla, kommentoi Leo Sappinen illan antia. Emilia Salonen totesi, että ohjelma herätti ajatuksia kesätyön hakuun.

Ennakkoluulot tylsästä eläkesijoittamisesta hävisivät ja monipuolisuus yllätti

Yksi Salmisaareen saapuneista oli rahoitusalaa opiskeleva Leo Sappinen, joka kertoi osallistuneensa myös muutamiin muihin AIC:n tapahtumiin. AIC on Aalto-yliopiston opiskelijoiden yhteisö, joka rohkaisee eri alojen opiskelijoita avoimeen keskusteltuun sijoittamisesta, säästämisestä ja megatrendeistä sekä järjestää siihen liittyviä tapahtumia.

– Varma on iso ja kiinnostava yhtiö, jonka koko toiminnasta on kuitenkin itselläni aika vähän tietoa. Täällä tuota verhoa varmasti raotetaan, kertaalleen Varmasta kesätöitä hakenut Sappinen pohdiskeli alkupalojen äärellä.

Sappisen mukaan illan ohjelma selvensi huomattavasti kuvaa Varman toiminnasta, myös yhtiön aktiivisesta roolista sijoituskatsausten julkaisijana sekä ajankohtaisten asioiden kommentoijana mediassa. Samalla karisivat ennakkoluulot tylsästä eläkesijoittamisesta.

– Oli yllätys, kuinka monipuolista sijoitustoimintaa sijoitussalkusta löytyi ja kuinka merkittävä vaikutus sijoituspäätöksillä voi olla esimerkiksi juuri vastuullisuuden saralla. Kesätyömahdollisuuksistakin oli puhetta. Rekrytointien auettua selvennee tarkemmin, onko tarjolla työtehtäviä omien mielenkiinnonkohteiden saralta, Sappinen pohdiskeli.

Opiskelijailta alkoi vapaamuotoisilla keskusteluilla ja tarjoiluilla Varman Salmisaaren konttorilla. Keskellä opiskelijoiden kanssa keskustelemassa Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Tapahtuma antoi ajatuksia kesätyön hakuun

Illan ohjelma sai kiitosta myös taloustieteen ja bioinformaatioteknologian opiskelijalta Emilia Saloselta.

– Varmasta tiesin ennakkoon oikeastaan vain sen, että yhtiö hoitaa eläkevaroja. Yritys on kuitenkin mielenkiintoinen. Tilaisuuden jälkeen minulle jäi yhtiöstä vastuullisempi mielikuva. En etukäteen tiennyt, miten paljon Varma ottaa huomioon vastuullisuusasioita sijoituspäätöksissään. Tilaisuudesta tuli ajatuksia myös kesätyön hakuun, hän kertoi.

Salosen mukaan vastuullisuudesta on tullut opiskelijoille tärkeä teema.

– Myös sijoittamisesta puhutaan enemmän ja avoimemmin kuin aiemmin. Se tuntuu lisäävän jatkuvasti suosiotaan, hän pohdiskeli.

Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela (vasemmalla) ja salkunhoitaja Kateryna Diesen keskustelivat paneelissa AIC:n Juho Tuuliaisen kanssa mm. Varman ilmastotavoitteista sekä institutionaalisten sijoittajien vastuusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Asiaohjelmasta on hyötyä pitemmäksi aikaa

Kiinnostuksen kasvun sijoittamista kohtaan ovat havainneet myös AIC:n yrityssuhde- ja tapahtumavastaava Juho Tuuliainen ja klubin hallituksen puheenjohtaja Matias Salonen.

– Yhteisöön on liittynyt jo satoja opiskelijoita, ja uutiskirjeemme lähtee jo noin 1700 eri osoitteeseen. Onneksi mukana on paljon muitakin kuin vain perinteisiä kauppakorkean opiskelijoita, Salonen naurahti.

Tuuliaisen mukaan tapahtumissa panostetaan ennen kaikkea asiasisältöön, josta on hyötyä myös jälkikäteen.

– Perinteisiä yritysvierailuja ja bileiltoja on opiskelijoilla muutenkin riittämiin, Tuuliainen tähdensi.

- Kauppakorkeakoululaisten lisäksi työeläkeyhtiöissä tarvitaan entistä enemmän myös teknis-matemaattisen puolen osaajia, totesi Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä. Hän kertoi opiskelijavieraille muun muassa Varman sijoitussalkun muuttamisesta hiilineutraaliksi.

Myös teknis-matemaattisen puolen osaajille kysyntää

Illan isäntä, Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä oli niin ikään tapahtumaan tyytyväinen. Kehuja keräsi myös viime vuonna alkanut Varman ja AIC:n yhteistyö kokonaisuudessaan, jota on klubin puolelta hoidettu ammattitaitoisella otteella. Yhteistyön ideana on kertoa paitsi Varmasta sijoittajana, myös herättää opiskelijoiden kiinnostus hakea töihin työeläkealalle.

– Kisaamme samoista osaajista pankkien ja sijoitusyhtiöiden kanssa, ja tämä kisa tulee jatkossa vain kiristymään. Tällaisissa tilaisuuksissa pääsemme kertomaan toiminnastamme, joka on todennäköisesti jäänyt monille opiskelijoille vieraaksi, Rytsölä totesi.

– Kauppakorkeakoululaisten lisäksi työeläkeyhtiöissä tarvitaan entistä enemmän myös teknis-matemaattisen puolen osaajia. Tässäkin mielessä aaltolaiset ovat meille hyvä ja monipuolinen kohderyhmä tutustuttaa eläkeyhtiön toimintaan.

Illan ohjelma Varmasta sijoittajana ja vastuullisen sijoittamisen agendasta kiinnosti Aallon opiskelijoita. Etualalla vasemmalta Henri Kuusla ja Emilia Salonen, heidän takanaan AIC-paidassa Matias Salonen.

Työeläkeyhtiöiden sijoituspäätöksillä on merkitystä

Tapahtuman tärkeänä tavoitteena oli kertoa opiskelijoille myös vastuullisesta sijoittamisesta, jolla edistetään myönteistä kehitystä ilmastoasioissa ja varmistetaan hyvä pitkän tähtäimen sijoitustuotto.

– Vastuullisuuden osalta työeläkeyhtiöillä on oikeastaan tuplavastuu, koska meidän on turvattava eläkevarat tuleville sukupolville pitkäjänteisellä ja tuottavalla sijoitustoiminnalla ja lisäksi valittava salkkuumme vastuullisia sijoituskohteita, Rytsölä sanoi.

– Tavoitteena on saada noin 57 miljardin euron sijoitussalkkumme hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Meidän kaltaisten suursijoittajien päätöksillä on oikeasti merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä