Miten vähennän YEL-maksut verotuksessa – kahdeksan neuvoa yrittäjälle

Kun olet yrittäjä, hoidat eläke- ja sosiaaliturvasi maksamalla YEL-vakuutusta. Voit kuitenkin vähentää YEL-maksut verotuksessa. Verohallinnon johtavat veroasiantuntijat Nella Toivonen ja Kirsi Tuunala kertovat, missä ja miten vähennys kannattaa tehdä.

1. Kuinka helppoa YEL-maksun vähentäminen verotuksessa on?

– YEL-maksut vähennetään veroilmoituksella. Sekä yrityksen veroilmoituksen antaminen että yrittäjän esitäytetyn veroilmoituksen täydentäminen onnistuvat helpoimmin Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelussa.

2. Miten YEL-maksujen verovähennys käytännössä tehdään?

– Jos YEL-maksut maksaa yritys, YEL-maksujen verovähennys tehdään yrityksen veroilmoituksella. Jos maksut on maksanut itse, verovähennyksen voi tehdä omalla tai puolison esitäytetyllä veroilmoituksella. Toiminimiyrittäjä voi vähentää YEL-maksut verotuksessa joko elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, henkilökohtaisella veroilmoituksella tai puolison veroilmoituksella.

3. Miten yritysmuoto vaikuttaa YEL-maksujen vähentämiseen verotuksessa?

– Esimerkiksi osakeyhtiö on juridisesti itsenäinen oikeushenkilö eli omistajistaan erillinen yksikkö, joka vastaa aina omista sitoumuksistaan ja veloistaan. Sen sijaan toiminimiyrittäjä eli liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei ole yrityksestään erillinen oikeushenkilö, joten hän voi tehdä YEL-maksujen verovähennyksen joko elinkeinotoiminnan kuluna tai vaihtoehtoisesti omalla tai puolison esitäytetyllä veroilmoituksella. Verohallinto on hiljattain julkaissut YEL-maksujen vähentämisestä ohjeen, johon liikkeen- tai ammatinharjoittajan kannattaa tutustua.

4. Milloin liikkeen- tai ammatinharjoittajan kannattaa vähentää YEL-maksut omassa verotuksessa, milloin taas puolison verotuksessa?

– YEL-maksujen verovähennys kannattaa tehdä sen puolison verotuksessa, jonka ansiotulot ovat suuremmat.

5. Entä milloin YEL-maksujen verovähennyksen voi tehdä yrityksen verotuksessa?

– Jos YEL-maksujen verovähennyksen haluaa tehdä yrityksen kuluina, yrityksen pitää myös maksaa YEL-maksut. Kun YEL-maksut vähennetään elinkeinotoiminnan kuluina, ne pienentävät elinkeinotoiminnan tulosta. Verohallinto tekee viiden prosentin yrittäjävähennyksen yrittäjän verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksesta. Näin yrittäjävähennyksen määrä jää pienemmäksi. Yrittäjävähennys ei kuitenkaan koske osakeyhtiön verotusta eikä osakeyhtiön osakkaita.

6. Miten yrittäjän muu tulorakenne vaikuttaa YEL-maksujen vähentämiseen verotuksessa?

– Yrittäjien tilanteet vaihtelevat hyvin paljon, ja kannattava vähennystapa riippuu yritysmuodon ohella esimerkiksi monenlaisista tuloista ja vähennyksistä. Maksut kannattaa kohdistaa niihin tuloihin, joiden veroprosentti on suurin. Yrittäjä voi arvioida eri tilanteiden vaikutuksia kokonaistuloihinsa veroprosenttilaskurilla.

7. Koskeeko YEL-verovähennys myös kevytyrittäjiä?

– Kyllä, jos kevytyrittäjällä on YEL-vakuutus. YEL-vakuutus on pakollinen esimerkiksi silloin, jos kevytyrittäjän laskutuspalveluyritykseltä saama tulo on vähintään  YEL:n minimityötulon verran ja jos hän työskentelee yli neljä kuukautta yhtäjaksoisesti kevytyrittäjänä. Verohallinnolla on kevytyrittäjyyttä ja YEL-maksuja koskeva asiakasohje.

8. Entä jos yrittäjä unohtaa tehdä YEL-maksujen verovähennyksen? Voiko sen tehdä myös takautuvasti?

– Jos yrittäjä on unohtanut vähentää YEL-maksut, verovähennys on mahdollista tehdä muutoksenhakuaikojen rajoissa. Yleinen muutoksenhakuaika on kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Eli jos kyseessä on esimerkiksi verovuoden 2022 vaatimus, oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa 31.12.2025.

Puolisoille vähennys taas myönnetään siten kuin vähennystä on ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä vaadittu. Tätä jakovaatimusta ei voi enää verotuksen päättymisen jälkeen muuttaa. Verotus päättyy eri verovelvollisilla eri aikaan. Päättymispäivän näet omalta esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä