YEL-työtulon määrittäminen

YEL-työtulo tarkoittaa oman työpanoksesi rahallista arvoa. Yrittäjänä eläkekertymäsi ja muu sosiaaliturvasi lasketaan YEL-työtulon mukaan. Kerrot oman arviosi työtulosta vakuutushakemuksella, ja me vahvistamme työtulosi vastaamaan työpanoksesi arvoa. Tarjoamme helppokäyttöisen työtulolaskurin auttamaan työtulon asettamisessa toimialasi ja liikevaihtosi mukaisesti oikealle tasolle!

Mikä on yrittäjän työtulo?

YEL-vakuutuksen työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen rahallisesta arvosta. Työtulosi tulee vastata vuosipalkkaa, joka sinun pitäisi maksaa samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle tekijälle kuin itse olet.

Kokeile helppokäyttöistä laskuriamme, jonka avulla saat työtulosuosituksen juuri sinun toimialallesi – liikevaihtosi huomioiden!

Kokeile työtulolaskuria

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun työskentelet yrittäjänä niin paljon, että työpanoksesi arvo ylittää työtulon minimirajan. YEL-työtulon minimi on 8 575,45 € ja yläraja 194 750 € vuonna 2023. Voit liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulosi on vähintään 14 088 € vuodessa (2023).

Yrittäjän eläkekertymä ja muu sosiaaliturva lasketaan YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Siihen pohjautuu esimerkiksi yrittäjän sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrä. Työtulo määrittää myös YEL-vakuutusmaksusi.

Arvioi YEL-työtulon vaikutusta maksuihin ja etuuksiin yrittäjän YEL-laskurilla

Arvioi oikea työtulo laskurilla

Uusi työtulolaskurimme tekee työtulon määrittelyn helpommaksi! Syötä laskuriin liikevaihto ja toimiala, niin saat työtulosta selkeän suosituksen, joka perustuu toimialasi keskipalkkaan ja yrityksesi liikevaihtoon. Laskuri näyttää työtulosuositukselle myös liikkumavaran, +-30 %.

Näin käytät laskuria

  1. Valitse yrityksesi toimiala valikosta. Voit hakea toimialaa kirjoittamalla kenttään toimialan nimen tai toimialakoodin.
  2. Syötä laskuriin arvio tulevan 12 kuukauden liikevaihdosta.
  3. Katso työtulosuosituksesi laskurista ja ota YEL-vakuutus helposti verkossa! Ilmoita hakemuksella arvio työtulosta.

    Jos sinulla on jo YEL-vakuutus, vertaa laskurin suositusta nykyiseen työtuloosi. Jos oma työtulosi on jäänyt suosituksesta, voit hakea muutosta työtuloosi helposti Varma Asioinnissa.

Mikä työtulolaskuri?

Työtulolaskuri auttaa yrittäjää ja työeläkeyhtiötä määrittämään työtulon oikealle tasolle. Laskuri huomioi yrittäjän oman toimialan työntekijöiden keskipalkan sekä yrityksen liikevaihdon ja laskee näiden perusteella oikeantasoisen työtulosuosituksen.

Laskuri antaa suositukselle myös liikkumavaran +-30 %. Laskurin suosituksesta voidaan poiketa esimerkiksi osa-aikaisen yritystoiminnan vuoksi.

Työeläkeyhtiöt noudattavat työtulon vahvistamisessa yhteisiä, Eläketurvakeskuksen (ETK) soveltamissuosituksia. Tämä uusi laskuri korvaa ETK:n aiemmat, toimialakohtaiset työtulo-oppaat. Laskuri yhtenäistää työtulon määrittelyä ja ohjeistusta. Samalla saadaan työtulo-ohjeistus niillekin toimialoille, joille ei ole ennen ollut ohjeistusta. Laskuri perustuu ETK:n toimittamaan ja ylläpitämään tilastotietoon.

Työtulolaskuri tarjoaa yhdenmukaisen perustan työtulon arvioimiseen niin työeläkeyhtiöille kuin yrittäjälle itselleen. Työtulolaskurin tarkoituksena on huolehtia, että yrittäjällä on kunnollinen eläke- ja muu sosiaaliturva.

Huomioithan, että laskuri on apuväline työtulon määrittelyyn, eikä se huomioi kaikkia erilaisia tilanteita. Kun haet YEL-vakuutusta tai muutosta nykyiseen työtuloosi, voit hakea muuta kuin laskurin työtulosuositusta, jos katsot että työtulosi vahvistamisessa tulisi huomioida muita toimintasi laajuuteen tai ammattitaitoosi liittyviä seikkoja.

Miten YEL-työtulo määritellään?

Kerrot meille oman arviosi työpanoksesi arvosta eli työtulostasi YEL-vakuutushakemuksella. Vahvistamme hakemuksestasi sinulle työtulon tapauskohtaisesti huomioiden oman arviosi ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeen mukaisen työtulosuosituksen. Lisäksi määrittelyssä otetaan huomioon työtuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto ja yritystoimintasi mahdollisen kausiluonteisuus. Yrittäjän työtulolla ei tarkoiteta yrityksesi tuottamaa voittoa tai yrittäjänä nostamaasi palkkaa.

Vahvistamme työtulosi vastaamaan työpanoksesi arvoa, jotta eläkekertymäsi ja sosiaaliturvasi pohjautuvat oman alasi realistiseen ansiotasoon. Näin ollen, jos esimerkiksi sairastut, saat sairauspäivärahan ansioidesi mukaan.

ETK:n työtulosuositukset on tarkoitettu erityisesti jo toimintansa vakiinnuttaneen yrittäjän työtuloksi. Aloittavan yrittäjän työtulo voi olla työtulosuositusta matalampi, jos asiakkaita tai työtä on alussa vähemmän.​ Niin sanottu minimityötulo (8 575,45 € vuoden 2023 tasossa) on kuitenkin tarkoitettu vain osa-aikaisen yrittäjän työtuloksi.​ Hae muutosta työtuloosi, kun esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisen jälkeen asiakaskuntasi on vakiintunut ja liikevaihto kasvanut tai kun siirryt sivutoimisesta yrittäjästä kokoaikaiseksi. Voit hakea muutosta työtuloosi niin usein kuin tarpeellista, mutta et takautuvasti.​

YEL-työtulo arvioidaan aina vuositasolla. Vuodella ei tarkoiteta kalenterivuotta tammikuusta joulukuuhun, vaan 12 kuukauden ajanjaksoa.​ Jos työpanoksesi, liikevaihtosi tai työtuntisi muuttuvat, työtuloon täytyy hakea muutosta kesken vuoden. Muista, että työtulomuutos voidaan tehdä aikaisintaan hakemuspäivästä alkaen eli työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Esimerkki
YEL-vakuutus on voimassa 1.4.–31.12.​ Yrittäjän YEL-työtuloksi on vahvistettu 24 000 euroa.​ Vakuutusmaksut ja eläkekertymä lasketaan vuosityötulosta kuitenkin vain vakuutuksen voimassaoloajalta eli tässä tapauksessa yhdeksältä kuukaudelta, huhti–joulukuulta.​

Voiko YEL-työtuloa muuttaa?

Yrittäjän työtuloa on tarkoitus muuttaa aina tarvittaessa. Kun YEL-vakuutuksesi on voimassa, vastuullasi on ilmoittaa työpanoksessasi tapahtuvista pidempiaikaisista muutoksista. Ilmoita meille, kun esimerkiksi liikevaihtosi, työtuntisi tai toimialasi muuttuu. Hae siis muutosta työtuloosi, kun esimerkiksi siirryt sivutoimisesta yrittäjästä kokoaikaiseksi tai toisin päin.

Voit hakea muutosta työtuloosi niin usein kuin tarpeellista, mutta et takautuvasti.​ Hae työtulomuutosta Varma Asioinnissa. Voit muuttaa työtuloasi aikaisintaan ilmoituksesi saapumispäivästä alkaen eli työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Teet YEL-työtulon muutoshakemuksen näppärästi Varma Asioinnissa. Mene palvelussa sivulle Vakuutukset > Vakuutuksen tiedot > Hae muutosta työtuloon, täytä lomake huolellisesti ja lähetä se meille. Otamme asiasi käsittelyyn ja pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja.

Hae muutosta YEL-työtuloosi asiointipalvelussa

Kun asiasi on käsitelty, saat työtulon muutoksesta päätöksen. Päätös on valituskelpoinen eli voit valittaa saamastasi päätöksestä 30 päivän sisällä. Ohjeet valituksen tekemiseen löydät täältä. Ohjeet ovat myös päätöksen liitteenä.

Milloin yrittäjän työtuloa muutetaan?

On sinun oma etusi, että YEL-vakuutuksesi on ajan tasalla. Vastuullasi on ilmoittaa työpanoksessasi tapahtuvista oleellisista muutoksista. Jos teet enemmän töitä kuin aiemmin, hae työtuloosi muutosta. Jos vähennät työskentelyäsi esimerkiksi opintojen tai perhesyiden vuoksi, hae muutosta työtuloon myös silloin.

Muistathan, että työtulo ei ole palkka, jota nostat, vaan työpanoksesi rahallinen arvo vuodessa. Työtulon muutoksen perusteena ei voi olla esimerkiksi korkeampien sosiaalietuuksien saaminen tai virusepidemia.

YEL-työtulo tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella

YEL-työtuloon tehdään lain mukaan vuosittainen palkkakerrointarkistus tammikuun ensimmäisenä päivänä. Tarkistuksen tarkoituksena on pitää yrittäjän työtulo mukana yleisessä palkka- ja hintakehityksessä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palkkakertoimen vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Apua asiointiin

Hoida YEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • valittaa saamastasi päätöksestä
  • tarkastella menneitä ja tulevia YEL-maksujasi
  • hakea maksuaikaa laskulle.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Kirjaudu Varma Asiointiin