YEL-työtulon määrittäminen

YEL-työtulo tarkoittaa oman työpanoksesi rahallista arvoa. Yrittäjänä eläkekertymäsi ja muu sosiaaliturvasi lasketaan YEL-työtulon mukaan. Helppokäyttöinen työtulolaskuri auttaa arvioimaan työtulon toimialasi ja liikevaihtosi mukaisesti oikealle tasolle.

Mikä on yrittäjän työtulo?

YEL-vakuutuksen työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen rahallisesta arvosta. Työtulosi tulee vastata vuosipalkkaa, joka sinun pitäisi maksaa samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle tekijälle kuin itse olet. Helppokäyttöisen työtulolaskurin avulla saat työtulosuosituksen toimialasi ja liikevaihtosi perusteella.

Laske työtulosuositus työtulolaskurilla

Yrittäjän eläkekertymä ja muu sosiaaliturva lasketaan YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Siihen pohjautuu esimerkiksi yrittäjän sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrä. Työtulo määrittää myös YEL-vakuutusmaksusi.

YEL:n minimityötulo on 9 010,28 € ja maksimityötulo 204 625 € vuonna 2024. Voit liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi, kun työtulosi on vähintään 14 803 € (2024).

Arvioi YEL-työtulon vaikutusta maksuihin ja etuuksiin yrittäjän YEL-laskurilla

Arvioi oikea työtulo laskurilla

Työtulolaskuri antaa työtulosta selkeän suosituksen, joka perustuu toimialasi keskipalkkaan ja yrityksesi liikevaihtoon. Suosituksen lisäksi laskuri antaa liikkumavaran, joka voi poiketa suosituksesta 30 prosenttia alaspäin tai ylöspäin.

Näin käytät laskuria

 1. Valitse yrityksesi toimiala valikosta. Hae toimialaa kirjoittamalla kenttään toimialan nimi tai toimialakoodi.
 2. Syötä laskuriin arvio tulevan 12 kuukauden liikevaihdosta.
 3. Katso työtulosuosituksesi laskurista ja ota YEL-vakuutus helposti verkossa! Ilmoita hakemuksella arvio työtulosta.

  Jos sinulla on jo YEL-vakuutus, vertaa laskurin suositusta nykyiseen työtuloosi. Jos oma työtulosi on alle suosituksen, hae muutosta työtuloosi helposti Varma Asioinnissa.

Työtulolaskuri perustuu Eläketurvakeskuksen (ETK) toimittamaan ja ylläpitämään tilastotietoon. Se tarjoaa yhdenmukaisen perustan työtulon arvioimiseen niin työeläkeyhtiöille kuin yrittäjälle itselleen, jotta yrittäjällä olisi kunnollinen eläke- ja muu sosiaaliturva.

Huomioi nämä työtulolaskurin käytössä

Työtulolaskuri on apuväline työtulon määrittelyyn, eikä se huomioi kaikkia erilaisia tilanteita, kuten jos sinulla on useita yrityksiä. Kun haet YEL-vakuutusta tai muutosta nykyiseen työtuloosi, voit hakea muuta kuin laskurin työtulosuositusta, jos mielestäsi työtulosi vahvistamisessa tulisi huomioida muita toimintasi laajuuteen tai ammattitaitoosi liittyviä seikkoja.

Miten YEL-työtulo määritellään?

Kerro meille oman arviosi työpanoksesi arvosta eli työtulostasi YEL-vakuutushakemuksella. Vahvistamme työtulon tapauskohtaisesti. Huomioimme oman arviosi ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeen mukaisen työtulosuosituksen. Liikevaihdon ja toimialan lisäksi määrittämisessä otetaan huomioon esimerkiksi työtuntiesi määrä ja yritystoimintasi mahdollinen kausiluonteisuus. Yrittäjän työtulolla ei tarkoiteta yrityksesi tuottamaa voittoa tai yrittäjänä nostamaasi palkkaa.

Kun vahvistamme työtulosi vastaamaan työpanoksesi arvoa, eläkekertymäsi ja sosiaaliturvasi pohjautuvat oman alasi realistiseen ansiotasoon. Jos esimerkiksi sairastut, saat myös sairauspäivärahan alasi realistisen ansiotason mukaan.

ETK:n työtulosuositukset on tarkoitettu erityisesti jo toimintansa vakiinnuttaneen yrittäjän työtuloksi. Aloittavan yrittäjän työtulo voi olla työtulosuositusta matalampi, jos asiakkaita tai työtä on alussa vähemmän.​ Niin sanottu minimityötulo (9 010,28 € vuonna 2024) on kuitenkin tarkoitettu vain osa-aikaisen yrittäjän työtuloksi.​

YEL-työtulo arvioidaan aina vuositasolla. Vuodella ei tarkoiteta kalenterivuotta tammikuusta joulukuuhun vaan 12 kuukauden ajanjaksoa.​

Esimerkki
YEL-vakuutus on voimassa 1.4.–31.12.​ Yrittäjän YEL-työtuloksi on vahvistettu 24 000 €.​ Vakuutusmaksut ja eläkekertymä lasketaan vuosityötulosta kuitenkin vain vakuutuksen voimassaoloajalta eli tässä tapauksessa yhdeksältä kuukaudelta, huhti–joulukuulta.​

Voiko YEL-työtuloa muuttaa?

Yrittäjän työtuloa on tarkoitus muuttaa aina tarvittaessa. Kun YEL-vakuutuksesi on voimassa, vastuullasi on ilmoittaa työpanoksessasi tapahtuvista pidempiaikaisista muutoksista. Ilmoita meille, kun esimerkiksi liikevaihtosi, työtuntisi tai toimialasi muuttuu. Hae siis muutosta työtuloosi, kun esimerkiksi siirryt sivutoimisesta yrittäjästä kokoaikaiseksi tai toisin päin.

Voit hakea muutosta työtuloosi niin usein kuin tarpeellista. Voit muuttaa työtuloasi aikaisintaan ilmoituksesi saapumispäivästä alkaen eli työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Tee YEL-työtulon muutoshakemus helposti Varma Asioinnissa. Löydät hakemuksen kohdasta YEL-vakuutus > Vakuutuksen tiedot > Hae muutosta työtuloon. Pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja.

Hae muutosta YEL-työtuloosi Varma Asioinnissa

Saat työtulon muutoksesta päätöksen. Lähetämme valintasi mukaan ilmoituksen joko sähköpostitse tai tekstiviestillä, kun päätös on katsottavissa Varma Asioinnissa. Jos et ole valinnut sähköistä asiointia, saat päätöksen myös postitse. Päätös on valituskelpoinen eli voit valittaa saamastasi päätöksestä 30 päivän sisällä. Ohjeet valituksen tekemiseen löydät täältä. Ohjeet ovat myös päätöksen liitteenä.

YEL-työtulo korotetaan vuosittain palkkakertoimella

YEL-työtuloon tehdään lain mukaan vuosittainen palkkakerrointarkistus tammikuun ensimmäisenä päivänä. Tarkistuksen tarkoituksena on pitää yrittäjän työtulo mukana yleisessä palkka- ja hintakehityksessä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palkkakertoimen vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Työtulo tarkistetaan jatkossa kolmen vuoden välein

Laki velvoittaa eläkeyhtiöitä tarkistamaan jatkossa yrittäjien työtulot säännöllisesti kolmen vuoden välein. Muutoksen tavoitteena on, että työtulot vastaisivat nykyistä paremmin yrittäjien työpanoksen arvoa myös toiminnan jatkuessa.

Lue lisää työtulon tarkistuksesta

Tarkistamme työtulosi sen kalenterivuoden aikana, jolloin edellisestä työtulon vahvistamisesta tulee kuluneeksi kolme vuotta. Esimerkiksi vuonna 2022 alkaneiden YEL-vakuutusten työtulot tarkistetaan pääsääntöisesti vuonna 2025.

Tarkistamme ennen 1.1.2023 alkaneiden YEL-vakuutusten työtulot seuraavasti:

 • vuonna 2023 tarkistamme alle 15 000 euron työtulot
 • vuonna 2024 tarkistamme alle 25 000 euron työtulot
 • vuonna 2025 tarkistamme yli 25 000 euron työtulot

Apua asiointiin

Hoida YEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • valittaa saamastasi päätöksestä
 • tarkastella menneitä ja tulevia YEL-maksujasi
 • hakea maksuaikaa laskulle.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.