Kesätyö antaa ensikosketuksen työelämään – hyvät kokemukset kantavat pitkälle

Ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka vaikuttaa suuresti siihen, millainen kuva nuorelle työelämästä piirtyy. Kokemuksen pitäisi rohkaista ja innostaa eikä missään nimessä lannistaa. Anni Nurmi ja Oskari Helosuo saivat Varmasta hyvät eväät työelämään.

Varma palkkaa vuosittain hieman yli 30 kesätyöntekijää eri tehtäviin. Moni heistä on opintojensa alkusuoralla, sillä Varma haluaa tarjota mahdollisuuksia nuorille, jotka hakevat alansa ensimmäistä kesätyöpaikkaa. Tämä heijastuu myös rekrytointi-ilmoituksiin: niissä ei listata kovia vaatimuksia vaan haetaan tavallisia ihmisiä, joilla on sopivaa asennetta ja intoa.

Anni Nurmelta ja Oskari Helosuolta näitä löytyy. Molemmat heistä saivat ensimmäisen oman alansa kesätyöpaikan Varmasta. Nurmi työskenteli Varman HR:n viestinnän ja vastuullisuuden toiminnossa kesällä 2018. Hän opiskeli tuolloin aikuiskasvatustiedettä Jyväskylässä, sivuaineenaan liiketoimintaosaamisen ja johtamisen opintokokonaisuus.

– Minulla oli kova halu päästä oman alan kesätyöhön ja näkemään työelämää yleensä. Oli huippujuttu saada paikka Varmasta. Se vahvisti tunnetta, että opintotaustaani ja tutkintoani arvostetaan, Nurmi muistelee.

Helosuo on parhaillaan toista kesää IT-suunnittelijana Varmassa ja työskentelee ohjelmistorobotiikan parissa. Työ kytkeytyy hyvin Helosuon automaatio- ja systeemitekniikan opintoihin Aalto-yliopistossa.

– Pääsin Varmaan ensimmäisen opintovuoteni lopussa. En silloin tiennyt robotiikasta paljonkaan, mutta sain hyvän perehdytyksen. Arvostan sitä, että Varmassa uskalletaan antaa mahdollisuus ihmisille, joilla on halukkuutta, draivia ja innokkuutta opetella uutta, Helosuo kiittelee.

Anni Nurmi

Työkäytännöt tutuiksi lämpimässä ilmapiirissä

Nurmi ja Helosuo saivat Varmassa lämpimän vastaanoton. – Tunnelma oli vapautunut jo työhaastattelussa tulevien esihenkilöideni kanssa. Sama fiilis jatkui työpaikalla – porukka oli huumorintajuista ja rentoa, Nurmi kuvailee.

– Minut otettiin heti osaksi tiimiä, ja sain tehdä samoja tehtäviä kuin muutkin, Helosuo jatkaa. – Työ on mielekästä ja haastavaa, ja ilmapiiri positiivinen.

Kannustavassa työyhteisössä oli hyvä lähteä opettelemaan työelämän käytäntöjä. Kesätyöntekijälle kaikki on uutta, työtuntien kirjaamisesta lähtien. Tärkeintä on, että ei jää yksin vaan apua voi pyytää matalalla kynnyksellä. Alkuun auttaa huolellinen perehdytys, joka Varmassa kattaa työtehtävien lisäksi tutustumisen koko yhtiöön. Näin kesätyöntekijät saavat kokonaiskuvan eri liiketoiminnoista ja kentästä, jolla toimitaan.

– Perehdytykseen oli selvästi panostettu. Myös meitä kesätyöntekijöitä kuunneltiin: sain itsekin vaikuttaa siihen, mitä haluaisin oppia. Oli mukavaa, että meihin luotettiin, Nurmi sanoo.

Myös sosiaalinen puoli on äärimmäisen tärkeää, sillä kesätyössä rakennetaan tulevia työelämän verkostoja. Varmassa kesätyöntekijöitä kannustetaan tutustumaan eri tehtävissä työskenteleviin henkilöihin ja oppimaan heiltä. Kesätyöntekijöille järjestetään verkostoitumistilaisuuksia ja mahdollisuuksia tavata niin yhtiön johtoa kuin toisia kesätyöntekijöitä.

Opinnot ja osa-aikatyö tukevat toisiaan

Moni Varman kesätyöntekijöistä jää opintojensa ohella tuntityöhön, niin myös Helosuo. Työskentely opintojen ohella on onnistunut erittäin hyvin.  

– Opintoihini on suhtauduttu joustavasti ja niitä on pidetty tärkeinä. Voin suunnitella työssäoloa kurssiaikataulujen mukaan ja tehdä vaikka töitä aamulla, käydä luennolla ja jatkaa töitä sen jälkeen.

Työn ja opintojen yhdistäminen rikastaa Helosuon mukaan niitä molempia.

– Työssä pääsen käyttämään oppimiani asioita ja toisaalta työ auttaa ymmärtämään opintojeni teemoja.

Oskari Helosuo

Kesätyö viitoittaa suuntaa opinnoissa ja työelämässä

Moni opiskelija etsii vielä omaa suuntaansa työelämässä. Kesätyö tarjoaa mahdollisuuden pohtia sitä, millaisissa tehtävissä viihtyisi parhaiten. Kokemukset auttavat myös tulevissa valinnoissa.

– Varman kesätyön aikana tein havainnon siitä, että työtehtävissä tarvitaan yllättävän paljon tietoteknistä osaamista. Osin siksi valitsin tietojärjestelmätieteen sivuaineekseni, Nurmi kertoo.

Kokemus Varmassa on ollut Nurmelle hyödyksi myös myöhemmin työelämässä. Varman jälkeen Nurmi pääsi HR-harjoitteluun Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan, ja myöhemmin rekrytointipäälliköksi a-Talentille. Molemmissa paikoissa työtehtävät liittyvät samoihin aihepiireihin kuin kesätyössä Varmassa.

Helosuolle työ Varmassa on puolestaan avartanut käsitystä IT-alasta.

– Minulla on nyt paljon selkeämpi kuva ohjelmistorobotiikasta ja siihen liittyvistä uramahdollisuuksista. Tunnen omat kiinnostuksenkohteeni paremmin: aiemmin en tiennyt olevani näin innoissani tästä aiheesta.

Molemmin puolin arvokas kokemus

Siinä missä ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorelle merkityksellinen, jokainen kesätyöntekijä on tärkeä yritykselle. Opiskelijat käyvät läpi alansa uusinta tietoa, ja tuovat sitä yritykseen. Varmassa tiedostetaan, että työpaikkaa voi katsoa uusilla silmillä vain hetken. Kesätyöntekijöitä osallistetaan monin tavoin, ja heidän palautettaan yrityksestä kuunnellaan tarkkaan.

Vastaavasti kesätyöntekijöille on äärimmäisen tärkeää saada palautetta työstään. Tämä auttaa heitä oppimaan ja kehittymään sekä tunnistamaan vahvuuksiaan. Varmassa esihenkilöitä kannustetaan antamaan palautetta kesätyöntekijöille aktiivisesti.

Onnistumisen kokemuksilla on suuri merkitys myös hyvinvoinnille. Nuorilla on nykyään paljon paineita, joita vahvistavat kokemukset työelämässä voivat helpottaa. Kesätyöpaikan työnantaja on vastuullisessa asemassa, sillä kokemus voi vaikuttaa voimakkaastikin siihen, millä mielellä nuori suuntaa työelämään.  

Nurmelle ja Helosuolle työelämästä on syntynyt myönteinen kuva.

– On hienoa, että työssä pääsee tekemään mielekkäitä asioita. Voin vaikuttaa työlläni positiivisesti ihmisten elämään, ja tämä tuo minulle iloa ja kunniaa, Helosuo sanoo.

– Päällimmäiseksi kesätyöstä jäi fiilis, että onpa siistiä päästä työelämään – pienen kaupungin tytölle aukesi iso, uusi maailma, Nurmi naurahtaa.  

Voisit olla kiinnostunut myös näistä