Aukeaako ovi kaikille? Kuinka tehdä työpaikasta esteetön

Esteetön työpaikka ei synny yhdessä yössä vaan vaatii hyvää suunnittelua ja konkreettisia toimia. Ulkoisen asiantuntijan tekemä esteettömyyskartoitus tarjoaa tähän hyvän startin. Tilojen käyttäjiä auttaa jo se, että yritys kertoo esteettömyydestä verkkosivuillaan.

Varmassa on sitouduttu edistämään kestävää työelämää. Tämä merkitsee muun muassa panostamista yhdenvertaisuuteen ja työpaikan esteettömyyteen.

– Esteettömyydessä on kyse toimivuudesta ja turvallisuudesta. Ensisijaista on varmistaa kaikkien työntekijöiden tasavertainen liikkuminen ja toimintamahdollisuudet työskentelytiloissa, sanoo Varman toimitilapäällikkö Pasi Niskanen.

Varma kartoitti vuoden 2022 alussa Salmisaaren pääkonttorin esteettömyyttä ulkoisen asiantuntijan avulla. Kartoituksen mukaan vuonna 2008 valmistunut rakennus täytti hyvin lain asettamat vaatimukset. Esimerkiksi kulkureittien ja wc-tilojen esteettömyys oli hyvällä tolalla. Kattavassa kartoituksessa nousi silti esiin yllättäviäkin asioita, joiden huomioiminen parantaisi esteettömyyttä edelleen.

– Teimme muutoksia erityisesti omatoimiseen kulkemiseen liittyen: lisäsimme automaattiovia pääkulkureiteille ja helpotimme pääsyä autotallista työskentelytiloihin. Muutimme myös ovien luona olevien lukijalaitteiden korkeutta pyörätuolilla liikkuvalle sopivaksi. Lisäksi korjasimme epäkunnossa olevan induktiosilmukan, joka tehostaa kuulolaitteiden toimintaa auditoriossa, Niskanen listaa.

Nainen pyörätuolissa yrityksen wc-tiloissa.

Riesa Consultative suoritti esteettömyyskartoituksen Varman pääkonttorissa Salmisaaressa. Kartoitustyössä Anni Kyröläinen ja Mika Borg.

Esteettömyys testiin työarjessa

Varma pyrkii huomioimaan vammaiset henkilöt rekrytoinneissa ja tarjoamaan toimivan työympäristön myös vähemmistöön kuuluville. Salmisaaressa esteettömyydelle tuli käytännön tarve, kun juridisiin palveluihin palkattiin kesätyöntekijä, joka liikkuu lihassairauden vuoksi sähköpyörätuolilla. Kesätyöntekijä Selinä Nera testasi esteettömyyttä todellisessa työarjessa.

– Sähköpyörätuoli edellyttää täysin esteettömiä kulkureittejä ilman portaita tai kynnyksiä, sekä esteettömiä wc-tiloja, joihin mahtuu menemään sähköpyörätuolilla. Varmassa nämä asiat on huomioitu hyvin: toimitilat ovat pääsääntöisesti varsin esteettömät, Nera kertoo.

Puutteitakin Nera huomasi. – Osa ovista oli painavia, ja niiden avaaminen oli hankalaa. Myös ulottuvuuksien kanssa tuli välillä ongelmia. Havaintoni otettiin Varmassa avoimesti vastaan ja palaute johti myös muutoksiin: esimerkiksi esteettömyystietoa lisättiin Varman verkkosivuille. Isommat muutokset vievät ymmärrettävästi enemmän aikaa, Nera sanoo.

Selinä Nera työskenteli kesätyöntekijänä Varman juridisissa palveluissa kesällä 2022.

– Palautteen perusteella teimme parannuksia myös kahvitiloissa. Laskimme kahvikonetta alemmas, siirsimme astioita alakaappiin ja mikroaaltouunin lähemmäs pöydänreunaa. Integroituun jääkaappiin lisäsimme kahvan oven avaamisen helpottamiseksi, Niskanen täydentää.

Esteettömyys tulee edullisemmaksi, kun se suunnitellaan ajoissa

Varma omistaa yli 70 toimitilakiinteistöä. Salmisaaren kartoitus antoi vinkkejä myös niiden esteettömyyden suunnitteluun. Uudisrakennukset toteutetaan alusta saakka lain esteettömyysvaatimusten mukaisesti, kun taas vanhoissa kohteissa esteettömyyttä edistetään tarpeen mukaan muun muassa tilamuutosten ja isompien peruskorjausten yhteydessä.

– Lait ja asetukset edellyttävät esteettömyysratkaisuille tietyt minimivaatimukset. Salmisaaren kartoitus antoi hyviä vinkkejä siitä, kuinka käyttäjien näkökulmaa voidaan huomioida niin, että esteettömyys toimii paremmin myös käytännössä, sanoo Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Nainen pyörätuolissa työpaikkaruokalan linjaston vieressä. Mies kuvaa tilaa kännykällä.

Esteettömyyskartoitus tehtiin kattavasti Salmisaaren työ- ja kokoustiloissa, ravintolasalissa ja eri kulkureiteillä.

Vammaisten käyttäjien kokemuksia olisi Pekosen mukaan hyvä selvittää jo suunnitteluvaiheessa. Usein kyse on pienistä asioista, jotka eivät lisää kustannuksia, jos ne huomioidaan ajoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kulkutunnisteiden lukijoiden, laitteiden ja tasojen sijoittaminen oikealle korkeudelle tai riittävät värikontrastit, jotka helpottavat tiloissa kulkemista. Jälkikäteen näiden tekeminen aiheuttaa aina lisäkustannuksia.

– Erityisesti suurissa kohteissa on silti mietittävä, kannattaako koko kiinteistöä varustaa kaikkein laajimpien vaatimusten mukaisesti. On punnittava, mikä on oleellista ja mitä voidaan toteuttaa tarvittaessa myöhemmin. Usein on järkevää panostaa ensin esimerkiksi yhteisiin asiakas- ja kokoustiloihin, joissa käy myös kiinteistön ulkopuolisia henkilöitä. Toimistotiloissa voidaan tehdä kenties rajatumpia toimia varmistaen yhdenvertaiset työskentelyolosuhteet, Pekonen pohtii.

Mies käyttää sähköpöytää. Taustalla nainen istuu pyörätuolissa ja kirjoittaa tietokoneella.

Esteettömyys viestii välittämisestä

Esteettömyyden varmistamisella on suuri merkitys vammaisten henkilöiden työllistymisen kannalta.

– On tärkeää pyrkiä siihen, etteivät fyysiset esteet vaikeuta työllistymistä. Yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti tämä on merkittävää, sillä työllistyminen vaikuttaa vähemmistöjen toimintakykyyn, Nera sanoo.

Samalla esteettömyyteen tähtäävät toimet kertovat koko henkilöstölle siitä, että heistä välitetään. Yhdenvertaisuus on Varmassa tärkeä teema, ja esteettömyys on yksi siihen liittyvistä tekijöistä. Panostukset esteettömyyteen antavat osviittaa siitä, kuinka kaikkien työntekijöiden tarpeita huomioidaan tasavertaisesti.

– Esteettömyyteen tähtäävät toimet luovat koko henkilöstölle kuvan, että työpaikasta pyritään tekemään yhdenvertainen ja mahdollisimman hyvä jokaiselle, Nera kiteyttää.

 

Esteettömyyskartoitus tehtiin kattavasti Salmisaaren työ- ja kokoustiloissa, ravintolasalissa ja eri kulkureiteillä. Kartoituksessa selvitettiin Salmisaaren tilojen esteettömyyden taso ja annettiin ratkaisuehdotuksia esteettömyyden parantamiseksi. Kartoituksen toteutti Riesa Consultative.

Hyvä tietää!

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE tarjoaa tietoa ja neuvontaa esteettömyydestä, kuten esim. liikkumista ja työntekoa edistävistä muutostöistä ja niihin saatavista tuista.

Löydät ESKEn yhteystiedot sivulta Esteettömyyskeskus ESKE

Voisit olla kiinnostunut myös näistä