Printcom jatkaa kasvua luottokumppanin tuella

Vauhdikkaasti kasvava Printcom turvautuu Varman asiantuntemukseen henkilöstön työkykyriskin hallinnassa. Kasvun tukena ovat olleet jo usean vuoden ajan Varman asiantuntijapalvelut ja työkykyjohtamisen työkalut.

Printcom on suomalainen ICT-palvelutalo, joka on kasvanut vuosikymmenen aikana kahdeksan hengen yrityksestä yhdeksi alan merkittävistä palveluntarjoajista. Asiantuntijaorganisaatio työllistää noin 90 IT-alan ammattilaista, ja sen liikevaihto oli vuonna 2021 noin 28 miljoonaa euroa. Pienen yrityksen kasvuun liittyy aina kipuilua ja haasteita, joihin tarvitaan usein myös ulkopuolista apua. Myös henkilöstöön on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

– Henkilöstömme jaksaminen, työhyvinvointi ja motivaatio heijastuvat suoraan asiakaskokemukseen, kertoo Printcomin toimitusjohtaja ja yrittäjä Jyrki Vaara.

Printcom on tehnyt monipuolisesti yhteistyötä Varman kanssa jo usean vuoden ajan paitsi työeläkeasioissa myös työkykyjohtamisen tukena. Yritys hyödyntää Varman asiantuntijapalveluita, sähköisiä kanavia ja työhyvinvointikyselyitä sekä tekee Varman tuella riskianalyysejä ja toteuttaa toimintasuunnitelmia.

Printcom on kotimainen ICT-palvelutalo, jota luotsaa yrittäjä ja toimitusjohtaja Jyrki Vaara.

Koulutuksella stressiä vastaan

Kuten monissa muissakin IT-alan yrityksissä myös Printcomilla suurin työkykyyn vaikuttava riski on stressi. Talous- ja hallintojohtaja Jari Toivanen kertoo, että Printcomilla tätä on lähdetty selvittämään yhdessä Varman kanssa tehtyjen työhyvinvointikyselyiden avulla.

– Työhyvinvointikyselyissä on noussut esiin, että osaamattomuuden tunne lisää stressiä, ja olemme lähteneet purkamaan sitä yhdessä pois, Toivanen kertoo.

Printcomilla koko henkilöstölle on tehty koulutussuunnitelma siihen, kuinka jokaisen omaa osaamista voisi parantaa.

– Se tuo varmuutta omaan tekemiseen ja näin ollen vähentää stressiä työtä kohtaan, Toivanen lisää.

Talous- ja hallintojohtaja Jari Toivasen mukaan alalle tyypilliseen tapaan suurin työkykyhaaste on stressi.

Varman työkaluja esihenkilötyön tueksi

Printcomissa tarvitaan monenlaista osaamista, myynnistä tuotantotyöhön sekä asiantuntija- ja kehitysrooleihin. Erilaiset työtehtävät kuormittavat työntekijöitä eri tavoin, mikä korostaa esihenkilötyön tärkeyttä työkykyriskin hallinnassa.

– Esimiehen on tärkeä käydä heti läpi asioita, jos jotain nousee esille, ja puuttua niihin ennen kuin mitään pääsee tapahtumaan. Tämän lisäksi on tärkeää, että esimies tukee muutoksissa ja katsoo, että sovitut asiat toteutuvat, kertoo Printcomin IT-ratkaisujen palvelu- ja projektipäällikkö Toni Pentikäinen.

IT-ratkaisujen palvelu- ja projektipäällikkö Toni Pentikäinen korostaa varhaisen puuttumisen tärkeyttä.

Printcomilla esihenkilötyötä tukee one-to-one-työkalu, jossa käydään läpi työntekijän kanssa työtehtäviin, tavoitteisiin ja vastuisiin liittyviä asioita sekä mahdollisia ongelmatilanteita. Myös varhaisen välittämisen mallia hyödynnetään päivittäin sekä esihenkilötyössä että tiimeissä. Printcomin HR- ja laatupäällikkö Riikka Jylhän mukaan malli auttaa ymmärtämään työntekijöitä paremmin ja sitouttamaan heitä printcomilaisiksi.

– Olemme saaneet hyviä tuloksia yhteistyössä Varman kanssa. Olemme pystyneet vähentämään sairauspoissaoloja ja pienentämään työkykyriskiä, Jylhä kertoo.

HR- ja laatupäällikkö Riikka Jylhä kiittelee Varman kanssa saatuja hyviä tuloksia työkykyriskin vähentämisessä.

Luottokumppani auttaa kasvamaan

Printcom pyrkii lähivuosien aikana jopa tuplaamaan henkilöstön määrän, mikä haastaa entisestään yrityksen HR:ää rekrytoimaan uusia osaajia sekä kehittämään nykyisten työntekijöiden osaamista.

Vaikka suunnitelmat ovat suuria, Printcom hakee tasaista ja kannattavaa kasvua, joka perustuu yrityksen omiin arvoihin tukeutuvalle työn sujuvuuden ja työssä viihtymisen filosofialle. Tähän Printcom tarvitsee apua kumppaniltaan Varmalta.

– Jatkossa kehitämme toimintaa edelleen yhteistyössä Varman kanssa pulssikyselyiden avulla ja tekemällä vuosittain riskianalyysejä, joiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään havaittuja potentiaalisia riskejä, Toivanen kertoo.

– Varma on ollut luottokumppanina näiden kehittämisessä jo vuosien ajan. Voin lämpimästi suositella Varmaa muillekin yrityksille, Vaara lisää.

Katso video Varman ja Printcomin yhteistyöstä!

Printcom Center Oy

Vuonna 2011 perustettu Printcom Center on suomalainen kasvuyritys, joka tarjoaa ICT-ratkaisuja ja -palveluita valtakunnallisesti yhdessä toimivan yhteistyöverkoston kanssa. Yritys työllistää 90 IT-alan ammattilaista Espoossa, Kokkolassa, Kouvolassa, Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porvoossa ja Seinäjoella.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä