Varma edistää asuntokohteidensa vastuullisuutta hyödyntämällä ympäristöluokitusta

– Varmalle BREEAM-ympäristösertifikaatti on kiinteistöjen hallinta- ja kehitystyökalu, joka auttaa meitä omissa vastuullisuus- ja ilmastotavoitteissamme, toteaa Varman kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala (kesk.). Vasemmalla Rambollin ryhmäpäällikkö Ilkka Mäkelä ja oikealla Varman asuntosalkunhoitaja Sarianna Sipola.
Varman kiinteistösijoitusten vastuullisuutta kehitetään asuinrakennusten sertifiointiin soveltuvan BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän avulla. Varma on jo sertifioinut valtaosan toimitiloistaan, ja se on nyt ulottanut sertifioinnin myös asuntosalkkuunsa.

Suomen suurimpiin kiinteistösijoittajiin lukeutuva Varma edistää omistamiensa kiinteistöjen vastuullisuutta määrätietoisesti. Tässä työssä hyödynnetään ympäristöluokittelua ja BREEAM-sertifikaattia, jonka monet vaatimukset liittyvät energiatehokkuuteen.

Markkina-arvolla mitattuna Varman koko kiinteistösalkusta on sertifioitu noin 50 prosenttia. Suurin osa tästä osuudesta on toimitiloja, sillä asuinrakennusten sertifiointi aloitettiin vasta vuonna 2021.

– Nyt Varman asuntosalkussa on noin 60 kohdetta. Näistä yhdelle on myönnetty Good- ja viidelle Very Good -tason luokitus. Tänä vuonna on tarkoitus sertifioida viisi asuinrakennusta ja kolme toimitilarakennusta, kertoo Varman kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala.

Varman kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala kertoo, että tänä vuonna on tarkoitus sertifioida viisi asuinrakennusta ja kolme toimitilarakennusta.

Kohti päästötöntä sähköä ja lämpöä

Sertifioinnin hyötyjä voi olla hieman haastavaa avata vuokralaisille, mutta Varma pyrkii tekemään tätä asiaa tunnetummaksi viestinnän keinoin. Sen sijaan toimitilamarkkinoilla asiakkaat jo hyvin yleisesti arvostavat vastuullisuutta ja ympäristösertifikaattia osataan jopa vaatia.

– Varmalle BREEAM-ympäristösertifikaatti on kiinteistöjen hallinta- ja kehitystyökalu, joka auttaa meitä omissa vastuullisuus- ja ilmastotavoitteissamme. Varman kiinteistösalkun kohteissa tavoitellaan päästötöntä sähköä vuoteen 2025 mennessä ja päästötöntä lämpöä vuoteen 2030 mennessä, Haikala kertoo.

Asuntojen on oltava entistä mukavampia

BREEAM In-Use -järjestelmään on kehitetty asunnoille ja toimitiloille omat kriteeristönsä, joissa on huomioitu erilaisesta käyttötarkoituksesta aiheutuvat erot. Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Rambollin ryhmäpäällikkö Ilkka Mäkelä nostaa esiin muun muassa tilojen käyttäjähyvinvointiin, liikkumismuotoihin ja energiatehokkuuteen liittyviä eroavaisuuksia.

– Toimitiloissa oleskellaan pääsääntöisesti vain päivisin. Asuinkiinteistössä puolestaan eletään kellon ympäri. Viime aikoina esimerkiksi lisääntynyt etätyöskentely on nostanut entistä enemmän esiin asuntojen käyttömukavuuden näkökulmaa. Asuntojen oma kriteeristö mahdollistaa keskittymisen oikeisiin asioihin, kun rakennuksia arvioidaan ja kehitetään, Mäkelä painottaa.

Very Good -taso kertoo ympäristöasioiden hyvästä huomioimisesta ja harvinaisempi Excellent-taso vielä astetta paremmasta suorituksesta. Suomessa on satoja voimassa olevia BREEAM In-Use -sertifikaatteja, ja niistä vain muutama kymmenen on Excellent-tasoisia. Varmalla on yhteensä 56 toimitilasektorin BREEAM-sertifikaattia, joista 5 on Excellent-tasoisia.

– Excellent-taso edellyttää useiden asioiden loksahtamista oikeille paikoilleen. Kiinteistöstä voi löytyä esimerkiksi polkupyörien säilytysmahdollisuus ja viheralueita. Kuntoarvio kannattaa olla tehtynä ja energiatehokkuus hyvällä tasolla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi taloteknisten järjestelmien on oltava suhteellisen uusia, Mäkelä listaa.

Kun esimerkiksi etätyöskentely on yleistynyt, kannattaa asuntojen käyttömukavuuteen panostaa entistä enemmän. Rambollin ryhmäpäällikkö Ilkka Mäkelä pitää asuinrakennusten omaa kriteeristöä luokitusjärjestelmässä erinomaisena asiana, sillä näin asuntoja on helpompi arvioida ja kehittää.

Varma saavutti etuajassa energiansäästötavoitteen

Asuntokohteiden sertifiointiprosessista saadut kokemukset ovat olleet Varman asuntosalkunhoitajan Sarianna Sipolan mukaan hyviä, sillä niistä saatua arvokasta tietoa pystytään hyödyntämään tulevissa sertifioinneissa.

– Asuntokohteiden vuokralaiset hyötyvät välillisesti BREEAM-ympäristösertifikaatista, sillä rakennuksen hiilijalanjäljen pienentäminen vaikuttaa heidän henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeensä. Vastuullisuuden arvostus on kasvussa, ja siksi myös Varma haluaa asuntosalkkuunsa lisää ympäristösertifioituja ja vastuullisia kohteita, Sipola toteaa.

Viime vuonna Varman asuntosalkussa saavutettiin kiinteistöalan vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (VAETS) 7,5 prosentin energiansäästötavoite. Tavoite on asetettu vuodelle 2025, eli Varma saavutti sen etuajassa. VAETS-järjestelmään rekisteröidyistä ja tarkistetuista kiinteistösijoittajista on tähän mennessä energiansäästötavoitteeseen yltänyt Varman lisäksi kahdeksan muuta sijoittajaa.

–  Vastuullisuuden arvostus on kasvussa, ja siksi myös Varma haluaa asuntosalkkuunsa lisää ympäristösertifioituja ja vastuullisia kohteita, Varman asuntosalkunhoitaja Sarianna Sipola toteaa.

BREEAM
(Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)

 • Englantilainen ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä.
 • Ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.
 • Tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen.
 • Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana.

Miten asuntokohteiden vastuullisuutta voidaan kehittää?

 • hyödyntämällä uusiutuvan energian lähteitä, kuten esimerkiksi aurinkoenergiaa
 • siirtymällä päästöttömään sähköön ja lämpöön
 • varmistamalla, että ilmanvaihto on tehokas
 • käyttämällä energiatehokasta valaistusta
 • optimoimalla rakennusautomaation säädöt
 • varmistamalla jätteiden oikeanlainen kierrätys

Vuonna 2022 sertifioitavat asuinrakennukset:

 • Asunto Oy Helsingin Haukilahdenkuja 13
 • Asunto Oy Espoon Amiraali
 • Asunto Oy Helsingin Arabiankatu 4
 • Asunto Oy Helsingin Kruunuvuorenkatu 2
 • Asunto Oy Vantaan Topaasikuja 9
 • Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaasi
 • Kiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 9
 • Kiinteistö Oy Hatsinanpuisto AB

Voisit olla kiinnostunut myös näistä