Näin tuet nuorta työntekijää työuran alussa

Meillä kaikilla on velvollisuus tukea työuransa alussa olevia nuoria työntekijöitä. Lue kolmen ammattilaisen sekä nuoren työntekijän vinkit siihen, miten esihenkilö ja tiimi voivat saada nuoren kiinnittymään paremmin työelämään.

Nuoren tulevaisuuden kannalta ensimmäiset työvuodet ovat merkittäviä siinä, saako uralle innostavan lähdön ja eväitä jatkoon. Perehdytys, palaute, rohkaisu ja arvostus ovat keskeisiä keinoja, jotka sujuvoittavat nuoren työntekijän kiinnittymistä työhön ja työelämään.

Varman Esihenkilö nuoren työntekijän tukena -webinaarissa syyskuussa 2022 keskusteltiin nuorten kiinnittymisestä työelämään. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -tutkimuksen mukaan erityisesti nuorten työntekijöiden työhyvinvointi on heikentynyt ja työn imu laskenut viime vuosina. Mielenterveyden häiriöt ovat ylivoimaisesti suurin sairauspoissaolojen syy nuorilla. Satsausta nuorten työntekijöiden työhyvinvointiin tarvitaan.

Webinaarin puhujina toimivat Työterveyslaitoksen Onnistuneesti työuralle -hankkeen tutkija ja projektipäällikkö Mikko Nykänen, Broman Groupin henkilöstöjohtaja Mira Prinz sekä Varman tutkimuspäällikkö Auli Airila. Webinaarissa kuultiin myös Motonetin nuorta työntekijää, Lucas Ruuskaa.

Kokosimme artikkeliin vinkit, joiden avulla esihenkilö ja koko työyhteisö voivat tukea uransa alussa olevaa nuorta. Asiakkaanamme pääset katsomaan koko webinaarin Varma Akatemiassa – asiakkaidemme omassa työkykyjohtamisen verkko-oppimisympäristössä.

1. Kannusta ja luota

Varman tutkimuspäällikkö Airilan mukaan nuoret odottavat työltään merkityksellisyyden ja hyvän työyhteisön lisäksi esimerkiksi mahdollisuutta vaikuttaa ja kehittää itseään. Siksi esihenkilön kannattaa tukea nuorta esimerkiksi kannustamalla tätä aloitteellisuuteen ja osoittamalla, että nuoren kyvykkyyteen luotetaan.

– Esihenkilön tuki vaikuttaa merkittävästi siihen, että nuoren työhyvinvointi säilyy ja vahvistuu, Airila sanoo.

2. Anna myönteistä ja korjaavaa palautetta

Esihenkilön tai tiimiläisen antama palaute merkitsee nuorelle erityisen paljon, sanoo Työterveyslaitoksen Mikko Nykänen.

– Työuran alussa nuorelle ei ole vielä kertynyt kokemuksia työstä, eikä silloin ole keinoja arvioida oman työn laatua ja tunnistaa onnistumisia. Hyvä palaute on nuorelle voimavara jatkoon, Nykänen sanoo.

Palaute onnistumisista on keskeisin tekijä, jolla työnantaja voi ohjata nuorta uudestaan hyvään työsuoritukseen. Myös henkilökohtaisten vahvuuksien käytöstä on tärkeää antaa palautetta. Työntekijän kyvykkyyden tunne kasvaa, kun hänen tekonsa nähdään ja huomioidaan.

Yhtä lailla tärkeää on muutokseen pyrkivä palaute. Kun työntekijää opastetaan parempaan suoritukseen, kannattaa korostaa muutoksen hyötyjä työntekijälle itselleen ja koko työyhteisölle. On tärkeää tuoda esille, että yksittäiset virheet eivät kerro siitä, mihin työntekijä voi pystyä jatkossa. Lisäksi nuoren kanssa kannattaa yhdessä asettaa konkreettisia tavoitteita, jotka ohjaavat oikeaan suuntaan.

Palautteen antaminen on sitä helpompaa, mitä arkisempaa sen antaminen on: jokaisella työpaikalla kannattaa rakentaa myönteistä palauteympäristöä, jossa palautetta annetaan säännöllisesti tiimiläisten kesken sekä alaisen että esihenkilön välillä molempiin suuntiin. Esihenkilön kannattaa järjestää tilaisuuksia palautteen antamiseen ja näyttää esimerkkiä siinä, että palautetta arvostetaan.

3. Arvosta nuoren oppimiskykyä

Koska moni nuori työntekijä on ehtinyt olla työelämässä vain hetken, hänellä ei ole pinttyneitä tapoja eikä hän ole jämähtänyt vanhaan työkulttuuriin. Broman Groupin Mira Prinz kehottaa työnantajia hyödyntämään nuorten oppimiskykyä ja avoimuutta uusille asioille.

– Nuoret tuovat valoa ja intoa koko työyhteisöön, Prinz sanoo.

Nuoren kannattaa antaa kertoa myös omat näkemyksensä ja ehdotuksensa. Monia motivoi se, että saa vaikuttaa omaan työhön ja työpaikan käytäntöihin.

4. Satsaa perehdytykseen

Hyvä ja perusteellinen perehdytys auttaa nuorta työuran alkuun. Esihenkilön lisäksi koko työyhteisö perehdyttää nuorta oikeisiin työtapoihin. Perehdytyksessä kannattaa Prinzin mukaan unohtaa lyhytnäköinen kiltteys: virheellisiin työtapoihin kannattaa puuttua kehittävällä palautteella heti eikä vasta kuukausien päästä – nopea puuttuminen on välittämistä.

Perehdyttäminen alkaa jo haastattelusta, jolloin nuori pääsee jyvälle yrityksen toimintatavoista. Kun nuorelle näyttää, että yrityksessä on avoin keskustelukulttuuri ja lupa kysyä kaikesta epäselvästä, samanlaiseen tyyliin on helpompi ryhtyä itsekin.

5. Rohkaise työyhteisöä ottamaan nuori mukaan

Usein nuorilla, jotka vasta aikuistuvat, on kokemusta lähinnä samanikäisten seurassa olemisesta. Tällöin voi esimerkiksi tuntua vaikealta mennä työpaikan kahvihuoneeseen eri-ikäisten ihmisten pariin. Ensimmäisinä työpäivinä työyhteisön tulee varmistaa, että nuori tuntee itsensä tervetulleeksi porukkaan. Parhaiten nuori sopeutuu, kun häneen suhtaudutaan tasavertaisena työkaverina eikä ainoastaan opetettavana tulokkaana.

6. Muistele omaa nuoruutta

Jos mietit, osaatko ottaa kaikki nuoren työntekijän tarpeet huomioon, Prinz kehottaa kokeilemaan oman nuoruuden muistelua: miten sinua tuettiin uran alkuun tai millaista ohjausta olisit kaivannut, muttet saanut.

– Empatiakyky auttaa asettumaan toisen ihmisen asemaan. Miten olisit itse toivonut, että sinua olisi kohdeltu?

+ Terveiset nuorelta työntekijältä

Webinaarissa omia näkemyksiään kertoi myös Motonetin työntekijä, 17-vuotias Lucas Ruuska. Hän kertoi toivovansa töissä palautetta erityisesti sellaisista työtehtävistä ja tilanteista, jotka ovat hänelle uusia. Työpaikalla viihtymistä edistää Ruuskan mukaan se, että esihenkilö tai työkaveri huomioi ja kysyy välillä, miten on mennyt. Ruuskan mukaan palautteen saaminen työstä on tärkeää.

– Hyvä palaute on sellainen, joka tullaan sanomaan suoraan ja rehellisesti, muttei ilkeästi.

Katso koko webinaari Varma Akatemiassa

Nuoret ja työkyky -kurssi Varma Akatemiassa

Kaipaatko lisää näkökulmia ja vinkkejä nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen? Tutustu uuteen Nuoret ja työkyky -kurssiin Varma Akatemiassa! Kurssilla mukana paljon nuorten omia ajatuksia siitä, mitä he työelämältä odottavat ja minkälaista johtamista he toivovat kohtaavansa. Varma Akatemia on asiakkaidemme oma työkykyjohtamisen verkko-oppimisympäristö.

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Ilmoittaudu Varman webinaareihin ja tapahtumiin

Järjestämme maksuttomia webinaareja ja tapahtumia, joissa pureudumme ajankohtaisiin yrittäjyyden, talouden, työkykyjohtamisen ja työeläkevakuuttamisen aiheisiin kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa.

Katso tulevat tapahtumamme täältä ja ilmoittaudu mukaan!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä