Perheenjäsenen palkkaaminen – mitä pitää huomioida eläkevakuuttamisessa?

Yksinyrittäjän ensimmäinen työntekijä tulee yleensä perhepiiristä. Kun perheenjäsen on työntekijänä yrityksessä, miten hänen eläketurvastaan tulisi huolehtia?

Kun perheenjäsen työskentelee yrityksessä, tarvitseeko hän YEL- vai TyEL-vakuutuksen vai tarvitaanko eläkevakuutusta lainkaan? Keräsimme muistilistan siitä, miten perheenjäsen tulee vakuuttaa.

Ketkä katsotaan perheenjäseniksi?

Jos mummi auttaa catering-yrityksessä, onko hän tässä tapauksessa perheenjäsen? Entä omillaan asuva 16-vuotias nuori? Käydään alkuun läpi, ketkä laki laskee perheenjäseniksi ja keitä ei.

Työeläkelain mukaisesti perheenjäseneksi katsotaan:

 • Yrittäjän aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli riippumatta siitä, asuuko hän yrittäjän kanssa samassa taloudessa
 • Yrittäjän avopuoliso, joka asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa
 • Yrittäjän lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi, ottolapsi tai ottovanhempi, joka asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa
 • Yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvan puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi, ottolapsi tai ottovanhempi, silloin kun puoliso työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa.

Perheenjäseniä taas eivät ole:

 • Yrittäjän lapsi, joka asuu omassa taloudessaan
 • Sisarukset, sedät tai tädit, vaikka he asuisivat samassa taloudessa yrittäjän kanssa

Jos palkattava perheenjäsen on alle 18-vuotias, tulee myös huomioida seuraavat seikat:

 • 15-vuotiaan saa palkata työsuhteeseen, kun oppivelvollisuus on suoritettu. 15-vuotias saa myös itse tehdä työsopimuksen.
 • 13–14-vuotias saa tehdä kevyttä työtä vain huoltajan luvalla.
 • 13-vuotias ja sitä nuorempi saa työskennellä vain Aluehallintoviraston (AVI) luvalla esimerkiksi esiintyjänä tai avustajana kulttuuritilaisuuksissa, kuten kesäteatterissa.

Milloin perheenjäsen tarvitsee YEL-vakuutuksen?

Yrityksessä työskentelevä perheenjäsen tarvitsee oman yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen, kun hän työskentelee

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän yrityksessä ilman palkkaa. Tästä poikkeuksena on yrityksessä työskentelevä yrittäjän puoliso, joka tarvitsee oman YEL-vakuutuksen riippumatta siitä, saako hän palkkaa vai ei.
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa (esimerkiksi toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen) ja omistaa yhtiön osakkeista tai äänimäärästä yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa yli 50 prosenttia.
 • avoimen yhtiön yhtiömiehenä.
 • kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Milloin perheenjäsen tulee vakuuttaa TyEL-vakuutuksella?

Yleensä yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet ovat tavallisia työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa ja joiden palkasta maksetaan TyEL-maksua. Perheenjäsen on vakuutettava työnantajan eläkevakuutuksella eli TyEL-vakuutuksella, kun perheenjäsen työskentelee

 • yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimiyrittäjän yrityksessä ja hänelle maksetaan palkkaa. Yrittäjän puoliso kuitenkin vakuutetaan YEL-vakuutuksella riippumatta siitä, saako hän palkkaa vai ei.
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa, mutta hänen omistusosuutensa jää pienemmäksi kuin 30 prosenttia tai yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa pienemmäksi kuin 50 prosenttia.
 • osakeyhtiössä ja saa palkkaa, mutta ei ole johtavassa asemassa tai ei omista yhtiön osakkeita.
 • avoimessa yhtiössä ja saa palkkaa.
 • kommandiittiyhtiössä äänettömänä yhtiömiehenä ja hänelle maksetaan palkkaa.
 • muussa yhteisössä kuten osuuskunnassa tai yhtymässä ja hänelle maksetaan palkkaa.

Missä tilanteessa perheenjäsen ei tarvitse lainkaan eläkevakuutusta?

Perheenjäsen ei tarvitse YEL- tai TyEL-vakuutusta, jos hänelle ei makseta palkkaa, kun hän työskentelee

 • avoimessa yhtiössä
 • kommandiittiyhtiössä äänettömänä yhtiömiehenä
 • muussa yhteisössä, kuten osuuskunnassa tai yhtymässä.

Lue, miten yritysmuoto vaikuttaa YEL-vakuuttamiseen.

Oletko palkkaamassa työntekijää?

Olemme keränneet työntekijän palkkaamisen tietopakettiin kattavasti tietoa helpottamaan työntekijän palkkaamiseen liittyvien asioiden hoitamista.

Tutustu työntekijän palkkaamisen tietopakettiin

Voisit olla kiinnostunut myös näistä