YEL-velvollisuus

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun työskentelet yrittäjänä. YEL-velvollisuus alkaa siitä päivästä, kun aloitat työskentelyn.

Milloin YEL-velvollisuus täyttyy?

Lain mukaan olet YEL-velvollinen, kun

 • olet täyttänyt 18 vuotta,
 • työskentelet omassa yrityksessäsi tai kevytyrittäjänä,
 • yrittäjätoimintasi jatkuu vähintään neljä kuukautta ja
 • työtulosi eli työpanoksesi arvo on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (2024).

Pääsääntö on, että tarvitset YEL-vakuutuksen, kun työskentelet yrittäjänä. Vakuutus alkaa siitä päivästä, jolloin aloitat työskentelyn yrityksessäsi siinä laajuudessa, että vakuuttamisvelvollisuus täyttyy eli työtulosi ylittää keskimäärin 751 euroa kuukaudessa (2024). Yleensä vakuutuksen tulee alkaa siitä päivästä, jolloin työskentelysikin on alkanut. Sinulla on kuusi kuukautta aikaa ottaa vakuutus.

YEL-velvollisuus ja vakuutusmaksut perustuvat YEL-työtuloon, joka on työpanoksesi rahallinen arvo.

Lue lisää työtulosta ja sen määrittelystä

Lue lisää YEL-vakuutusmaksuista

Sinulla voi olla voimassa vain yksi YEL-vakuutus, sillä yksi YEL-vakuutus kattaa kaiken yrittäjätoiminnan. Jos työskentelet yrittäjänä useassa yrityksessä, huomioidaan YEL-työtulossasi työpanoksesi rahallinen arvo kaikissa yrityksissäsi yhteensä.

Vakuuttaminen alkaa 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja riippuu yrittäjän syntymävuodesta. Yläikäraja on

 • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta,
 • vuonna 1958–61 syntyneillä 69 vuotta ja
 • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeen rinnalla, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen.

Lisätietoa vakuuttamisesta Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-palvelussa

Miten yhtiömuoto vaikuttaa YEL-velvollisuuteen?

Eri yhtiömuotoihin liittyy omat sääntönsä siitä, kuka on yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjä. Joskus myös yrityksessä työskentelevä perheenjäsen tarvitsee oman YEL-vakuutuksen. Tämä riippuu yritysmuodosta ja perheenjäsenen työstä ja asemasta yrityksessä. Eri tilanteet ovat avattuna alla yhtiömuodoittain.

Kun työskentelet liikkeen- tai ammatinharjoittajana ja sinulla on toiminimi, tarvitset itsellesi YEL-vakuutuksen. Jos puolisosi työskentelee yrityksessäsi, hänen tulee ottaa oma YEL-vakuutus, riippumatta siitä, saako hän palkkaa vai ei.

Jos joku muu perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi ilman palkkaa, täytyy hänenkin ottaa oma YEL-vakuutus. Jos hän taas saa palkkaa, sinun tulee ottaa hänelle TyEL-vakuutus.

Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos työskentelet osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistat yhtiön osakkeista tai äänimäärästä yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 %. Jos omistusosuus jää alle näiden, vakuutetaan sinut TyEL-vakuutuksella.

Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa, mutta työskentelee yrityksessä ja saa palkkaa, kuuluu TyEL-vakuutuksen piiriin. Myös sellaisen osakkaan perheenjäsenen, joka työskentelee yrityksessä ja saa palkkaa, mutta jolla ei ole omistusta yrityksessä, vakuutetaan TyEL-vakuutuksella.

Johtavassa asemassa olevana pidetään esimerkiksi:

 • toimitusjohtajaa
 • hallituksen jäsentä
 • hallinto- tai toimialajohtajaa
 • henkilöä, jolla on asemansa perusteella nimenkirjoitusoikeus
 • henkilöä, joka omistaa kaikki yhtiön osakkeet tai käyttää vastaavaa tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä
 • henkilöä, joka työskentelee yrityksessä ja tosiasiallisesti määrää yrityksen toiminnasta, vaikka hänellä ei olisi muodollista johtavaa asemaa yrityksessä.

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta osakeyhtiössä Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelussa

Avoimen yhtiön yhtiömies tarvitsee YEL-vakuutuksen.

Yhtiömiehen perheenjäsen, joka työskentelee yhtiössä ja saa palkkaa, vakuutetaan TyEL:n mukaan. Jos perheenjäsen ei saa palkkaa, hän ei tarvitse TyEL- eikä YEL-vakuutusta, koska hän ei kuulu työeläkelakien mukaan vakuutettavaksi.

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vakuutetaan YEL-vakuutuksella.

Äänetön yhtiömies, joka työskentelee yrityksessä ja saa palkkaa, kuuluu TyEL-vakuutuksen piiriin. Jos äänettömälle yhtiömiehelle ei makseta palkkaa, häntä ei tarvitse vakuuttaa.

Yhtiömiesten perheenjäsenet, jotka eivät itse ole yhtiömiehiä, mutta työskentelevät yrityksessä ja saavat palkkaa, vakuutetaan TyEL-vakuutuksella. Jos he työskentelevät ilman palkkaa, heitä ei vakuuteta.

Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos työskentelet johtavassa asemassa ja määräysvaltasi on yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 %. YEL-vakuutuksen tarvitsee myös yhtiössä työskentelevä osakas, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen sitoumuksista.

Osakkaan perheenjäsen vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos hän työskentelee yrityksessä ja saa palkkaa. Jos perheenjäsen ei saa palkkaa, häntä ei vakuuteta.

TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat osakkaat, jotka työskentelevät yrityksessä ja saavat palkkaa, mutta joiden määräämisvalta on alle 30 % ja he eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen sitoumuksista. Jos hän työskentelee ilman palkkaa, häntä ei tarvitse vakuuttaa.

Kevytyrittäjät ovat työeläkelakien näkökulmasta yrittäjiä ja tarvitsevat YEL-vakuutuksen. Jos siis työllistät itsesi ja laskutat asiakkaitasi laskutuspalvelun kautta, kuulut YEL-vakuutuksen piiriin.

Lue lisää kevytyrittäjien YEL-vakuuttamisesta

Perheenjäseneksi katsotaan työeläkelakeja sovellettaessa:

 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli riippumatta siitä, asuuko hän yrittäjän kanssa samassa taloudessa
 • avopuoliso, joka asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa.

Perheenjäseneksi katsotaan lisäksi yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva yrittäjän lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi, ottolapsi tai ottovanhempi.

Perheenjäseneksi lukeutuu myös yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvan puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi, ottolapsi tai ottovanhempi, silloin kun puoliso työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa.

Omassa taloudessaan asuvaa lasta ei pidetä työeläkelakeja sovellettaessa perheenjäsenenä. Sisaruksia, setiä tai tätejä ei myöskään pidetä perheenjäseninä, vaikka he asuisivat samassa taloudessa yrittäjän kanssa.

Apua asiointiin

Hoida YEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • hakea muutosta YEL-työtuloosi
 • tarkastella menneitä ja tulevia YEL-maksujasi
 • hakea maksuaikaa laskulle.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.