Varman omistama Annankadun hotelli valmistui tahtituotannolla – työmaajätteen määrä väheni puolella

Varman rakennuttajapäällikkö Jouko Räisänen.
Ympäristönäkökulmat huomioitiin tarkasti Varman omistaman uuden keskustahotellin peruskorjauksessa. Helsingin Annankadulle syyskuussa avatun kokoushotellin työmaalla syntyneen jätteen määrä väheni 50 prosenttia.

Urbaani, loft-henkinen hotelli 1920-luvun kirjapainorakennuksessa. Näin luonnehtii Varman omistamassa kiinteistössä sijaitseva Scandic Helsinki Hub Helsingin keskustaan Vanhan kirkkopuiston laitaan avattua kokoushotelliaan.

Moni helsinkiläinen muistaa tornimaisen korttelirakennuksen Euroopan kemikaalivirastona tai jopa tätä edeltäneenä Varman entisenä pääkonttorina. Punatiilinen julkisivu ja funkistyyliset, kolmiosaiset ruutuikkunat ovat säilyttäneet ilmeensä, vaikka käyttötarkoitus on vuosikymmenien aikana muuttunut useita kertoja.

Syyskuussa avattu kokoushotelli on peruskorjattu täysin. Kun toimistotiloja alettiin muuntaa hotelliksi, kunnostamisen lähtökohtana oli rakennuksen historiallisen hengen säilyttäminen ja materiaalien kierrätys.

"Kierrätysasiat ovat meille tärkeitä, ja siksi halusimme hyötykäyttää peruskorjauksessakin mahdollisimman paljon vanhaa ja olemassa olevia rakenteita. Helppoa korjausrakentamista olisi se, että kaikki jyrätään ensin alas ja uusitaan, mutta mielestämme se ei ole ympäristöystävällistä", korjaushankkeesta vastannut Varman rakennuttajapäällikkö Jouko Räisänen kertoo.

Varman toimisto Annankadulla 80-luvulla.

Vanhat väliovet ja lasiseinät uuteen käyttöön

Annankadun korttelilla on maineikas historia. Hotellikorttelin rakentaminen nykyiseen muotoonsa alkoi 1920-luvulla, jolloin siihen asettui Tilgmannin kirjanpaino. Painotaloon tehtiin useampaan kertaan laajennuksia, joista näkyvin oli 1930-luvun laman väistyttyä vuonna 1938 valmistunut tornimainen rakennus.

Nyt kuusikerroksisessa tornissa sijaitsevat hotellin huoneet, joita on kaikkiaan 350. Ravintola on katutasossa, kellarikerroksista löytyvät kokoustilat sekä kunto- ja hyvinvointikeskus.

Varman pääkonttorina rakennus toimi vuodet 1980–2008.
Annankadun korttelin peruskorjauksessa, kuten Varman rakennushankkeissa yleensäkin, noudatettiin kiertotalouden periaatteita.

"Rakennukseen tehtiin laaja remontti vuonna 2008. Tällöin uusittuja pintoja säilytettiin osana nyt tehtyä peruskorjausta", Räisänen kertoo.

Monet käyttökelpoiset materiaalit ja kalusteet ovat saaneet uuden elämän. Hotellin porrashuoneet säilytettiin ja entisöitiin. Talteen otettiin myös hyväkuntoisia väliovia ja lasiseiniä, jotka asennettiin paikoilleen naapurikiinteistöön Lönnrotinkatu 12:een valmistuneisiin Varman vuokra-asuntoihin.

Autoteollisuudesta tuttu tahtituotanto käyttöön

Hotellin peruskorjaus oli Varman ensimmäinen tahtituotannolla toteutettu rakennushanke.

"Tahtituotanto on leanin mukainen tuotannonohjausjärjestelmä, joka on tuttu muilta teollisuudenaloilta, kuten auto- ja laivateollisuudesta. Se sopii tehtaille, telakoille ja lentokonehalleihin, joissa työskentely tapahtuu yhdessä tilassa. Menetelmää on alettu soveltaa myös rakennustyömailla. Tahtituotannolla on osoitettu olevan merkittäviä hyötyjä, kuten läpimenoajan lyhentäminen ja parantunut laatu, Räisänen kertoo.

Tahtituotannolla on osoitettu olevan merkittäviä hyötyjä. Laatu paranee ja hankkeet pystytään viemään läpi lyhyemmässä aikataulussa. Rakennusalalla työn tuottavuus on heikkoa verrattuna muihin aloihin.

"Rakennusalalla arvoa tuottamatonta toimintaa eli hukkaa ovat mm. odottelu, tarpeeton liike ja laatuvirheet. Annankadun työmaalla tahtituotannolla pystyttiin työstä tekemään paremmin tuottavaa ilman turhia keskeytyksiä ja odotteluja", Räisänen sanoo.

Annankadun hankkeessa logistiikkaurakoitsija toimitti materiaalit asennuspaikalle edellisen illan tai yön aikana niin kutsuttuina just in time (juuri ajallaan) -toimituksina. Menetelmän ansioista laatoittaja pääsi heti seuraavana aamuna asentamaan kylpyhuoneen kaakeleita ilman, että käytti ensimmäisen työtuntinsa materiaalien siirtoihin tai odotteluun.

Peruskorjauksen ohjenuorana oli vanhan ilmeen säilyttäminen..

Scandic Helsinki Hub on kokoushotelli.

Virheitä vähemmän, eroon rekkarallista

Räisäsen mukaan tahtituotanto lisäsi hankkeen tuottavuutta, mutta samalla parani myös rakentamisen laatu. Rakennusvirheet vähenivät. Kun yksi hotellihuone valmistui, se katselmoitiin ja tarkastettiin heti. Virheistä otettiin opiksi. Lopussa valmistui virheettömiä huoneita.

"Laatuongelmia syntyi selvästi vähemmän kuin perinteisellä työmaalla, jossa työntekijät vaihtuvat usein. On tärkeää, että tieto siirtyy tekijältä toiselle heti eikä virhettä toisteta", Räisänen kertoo.

Kutakin päivää varten työmaalle tuotiin vain sinä päivänä tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet.

"Olimme erittäin tarkkoja määrälaskelmissamme. Ympäristön kannalta järkevää rakentamista on, että materiaalia on nippa nappa verrattuna siihen, että tilaillaan kaikkea varmuuden vuoksi. Tämä on taloudellistakin", Räisänen sanoo.

Yhtenä tavoitteena oli vähentää tavarankuljetuksista aiheutuvien työmaaliikenteen päästöjä.

"Työmailla käy tavallisesti rekkaralli. Kun työmaajätteen ja rakennustarvikkeiden kuljetukset tehtiin hyvin suunnitellusti, liikenteen päästöt putosivat jopa 80 prosenttia tavalliseen verrattuna", Räisänen kertoo.

Myös työmaan lämmitykseen käytettävää energiaa säästettiin. Tiloja lämmitettiin työalueittain tarpeen mukaisesti.

"Kun purimme ja uusimme ikkunoita, huolehdimme, etteivät kaikki ikkunat ole yhtä aikaa auki ja pois käytöstä. Pitämällä rakennuksen ulkoseiniä ja vesikattoa mahdollisimman tiiviinä, pystimme vaikuttamaan siihen, ettei lämpöä karkaa", Räisänen sanoo.

Scandic Helsinki Hub avattiin syyskuussa.

Työmaajätteen määrä väheni noin 50 prosenttia

Rakennusjätteen määrän minimoiminen on yksi keskeisistä rakentamisen kiertotalouden periaatteista. Annankadun hotellihankkeessa purkujäte onnistuttiin hyötykäyttämään lähes kokonaan. Asfaltit, eristeet, metallit ja erilaiset kattomateriaalit vietiin kierrätykseen. Työmaalta purettava betoni ja tiili sopivat maarakentamisessa käytettävän betonimurskan valmistukseen.

Työmaajätteen määrä väheni lopulta noin 50 prosenttia verrattuna perinteiseen hankkeeseen.

"Rakentaminen on yksi ympäristöä eniten kuormittavista toimialoista. Siksi on erityisen tärkeää, että kiinnitämme huomiota siihen, miten asioita teemme, emmekä vain pyri nopeasti halpaan ja helppoon lopputulokseen", Räisänen sanoo.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä