Opiskelijayhteistyö hedelmällistä Varmalle sekä opiskelijoille

Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelija Maria Haukka kirjoitti diplomityönsä pääomasijoittamisesta ja yritysostoista haastattelemalla kokeneita pääomasijoittajia Euroopasta ja Yhdysvalloista. Yhteistyö Varman kanssa tarjosi globaalit kontaktit ja mielekkään diplomityöpaikan tuotantotalouden opiskelijalle.

Keväällä 2022 Maria Haukan opiskelut saavuttivat vaiheen, jota monet maisteriopiskelijat kauhun sekaisin tunnelmin odottavat – diplomityön tai gradun kirjoittaminen. Useiden työharjoittelujaksojen jälkeen liikkeenjohdon konsultoinnissa, pääomasijoittamisessa, investointipankissa ja teollisuusyrityksessä työskennelleenä Haukka totesi, että mielekkäintä lopputyön tekeminen olisi valitsemalla kiinnostava aihe, josta olisi olemassa aineistoa ja pohjaa oman työn lähtökohdaksi. Diplomityön aiheeksi valikoitui pääomasijoittamisen ja yritysostojen tutkiminen.

Haukalla oli kuitenkin edessään kaksi ongelmaa: lopputyön aiheen valitseminen ja tutkimusaineiston löytäminen. Tutkimusaineiston tulisi heijastaa mahdollisimman hyvin todellisuutta.

”Pääomasijoitus on pääasiassa yksityisten yritysten operoimaa eikä pääomasijoittamisessa ole julkisten yhtiöiden raportointivelvollisuutta. Merkityksellisen aineiston saaminen ja kerääminen alalla on rajallista ilman oikeita kontakteja tai dataa”, Haukka sanoo.

Näihin ongelmiin paras ratkaisu oli löytää Varman kaltainen suursijoittaja, jolla oli valmiit kontaktit pääomasijoittajiin. Varmasta vastattiin nopeasti ja kiinnostuneesti Haukan yhteydenottoon.

Arvokkaan aineiston ja kontaktien Haukka sai tukea Varman kokeneilta sijoitusammattilaisilta Mikko Koivusalolta, Markus Aholta ja Juho Taskiselta. He ohjasivat Haukkaa lopputyön aiheen rajaamisessa ja tutkimuksen tekemisessä.

”Mikko, Markus ja Juho auttoivat kirkastamaan ajatuksiani lopputyön aiheesta tuomalla omia näkökulmiaan toimialalta ja kertomalla, millaisia erilaisia tietolähteitä ja aineistoja olisi käytettävissäni”, Haukka mainitsee.

“Marian osaaminen teki parkkiintuneeseen sijoitusveteraaniin suuren vaikutuksen. Analyysi oli viiltävän terävää ja hän pystyi soveltamaan teoriaa kypsällä tavalla käytännön caseihin”, Mikko Koivusalo kiittelee.

Varman yhteistyön avulla aiheeksi rajautui pääomasijoittajien tekemät niin kutsutut carve-out sijoitukset, joiden parissa Haukka oli työskennellyt Wärtsilällä. Carve-out sijoituksissa pääomasijoittaja ostaa liiketoimintayksikön isommasta yrityksestä. Nimensä mukaisesti liiketoimintayksikkö niin sanotusti kaiverretaan ulos emoyhtiöstään omaksi yritykseksi. Kuitenkin jo pelkästään tämä kaiverrus aiheuttaa sijoittajalle haasteita, koska sijoittajan tulee ymmärtää, mitä tarkalleen hän on ostamassa ja mitä yritysoston mukana tulee.

Tämän jälkeen sijoittajan tulee pohtia, miten palaset, jotka emoyhtiö on liiketoimintayksikölle aiemmin tarjonnut, toteutetaan nyt kun yhtiöstä pitäisi luoda oma kokonaisuutensa ilman, että liiketoiminnan pyörittäminen häiriintyy.

Erityisesti monimutkaisissa carve-out sijoituksissa Haukkaa kiehtoi, miten rahastot valitsevat, lähestyvät ja tekevät kyseisiä sijoituksia. Tätä varten hän haastatteli kymmenkunta kokenutta pääomasijoittajaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Pääomasijoittajilla itsellään ja heidän hallinnoimilla rahastoilla oli pitkä tausta kyseisten sijoitusten parissa.

"Tehdessäni tutkimusta Varmalla pääsin haastattelemaan alansa huippuja. Se oli mielenkiintoista ja palkitsevaa. Heidän näkemyksensä reflektoivat kansainvälisesti toimialan käytäntöjä, ja näistä syntyi myös merkityksellinen tutkimus. Ilman Varman kontakteja en olisi itse saanut kerättyä näin kovan kaliiberin haastateltavia", Haukka kiittelee.

“Marian työ oli ansiokas ja sen kvalitatiivinen metodi oli meille erityisen hyödyllinen. Maria arvioi manageriemme osaamista ja työkaluja vaativissa sijoituksissa. Ulkopuolinen, kriittinen ja hyvin strukturoitu näkökulma on meille todella arvokasta, samoin kuin näkemysten vaihto korkeakoulumaailman kanssa. Voimme myös käyttää työtä loistavana perehdytysoppaana uusille työntekijöille”, Mikko Koivusalo kertoo.

Positiivinen yllätys Haukalle oli lopulta, kuinka globaali toimija Varma on.
"Mielikuvani Varmasta työpaikkana oli alusta lähtien positiivinen, mutta yllätys oli se, kuinka kansainvälisesti Varma toimii. Alaa tuntemattomalle eläkeyhtiötä voi olla vaikea yhdistää muuhun kuin eläkkeisiin", hän pohtii.

Lopputyöstä hyötyä työelämässä

Nykyään Haukka asuu Lontoossa ja työskentelee investointipankkiirina Goldman Sachsilla. Lontooseen hän päätyi opiskelukavereiden innoittamana ja päätti aloittaa uransa Lontoossa kansainvälisen kokemuksen takia.

Investointipankki neuvonantaa asiakkaitaan yritysotoissa ja transaktioissa. Tämä pitää sisällään myös carve-out yritysostojen neuvonannon.

”Lopputyöstä on ollut jo uran alkuvaiheillakin hyötyä ja varmasti myös pitkässä juoksussa”, Haukka sanoo.

Lontoo työpaikkana on monen opiskelijan unelma. Haukka kehotta rohkeasti opiskelijoita hakeutumaan ja ottamaan selvää asioista, jos kansainvälisyys ja työt investointipankissa kiinnostavat.

Mitä sanoisit muille opiskelijoille, jotka miettivät tulevaisuuttaan?

"Rohkaisisin opiskelijoita kokeilemaan erilaisia työpaikkoja eri yrityksissä opintojen aikana! Opiskelijana on helppo tehdä harjoitteluja. Jos ei aivan tiedä, mitä haluaa tehdä työkseen, jokainen työpaikka opettaa jotain. Voi esimerkiksi saada selvyyttä siitä, että mitä ei ainakaan halua tehdä."

"Kannattaa myös ottaa rohkeasti yhteyttä yrityksiin, eikä vain hakeutua valmiisiin, tarjottuihin harjoitteluihin. Yleensä yrityksissä ollaan ilahtuneita, jos opiskelija kertoo, että haluaisi tehdä lopputyön yritykselle. Sopivaa aihetta voidaan kehittää yhdessä ja lopulta molemmat voittavat: opiskelija saa oikean elämän dataa ja yritys kiinnostavan lopputyön."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä