Työnantajuus ja sen tukeminen henkilökohtaisen avun työnantajamallin keskiössä

Uusilla hyvinvointialueilla on ratkottu alkuvuoden aikana monia asioita. Hyvinvointialueiden tavoitteena on toimia tehokkaasti ja joustavasti sekä tarjota asukkailleen parhaita mahdollisia palveluja. Yksi näistä palveluista on vammaisille tarjottava henkilökohtainen apu. Yksi henkilökohtaisen avun toteutustapa on työnantajamalli, jossa apua saava henkilö toimii avustajiensa työnantajana.

Henkilökohtainen apu on vammaiselle henkilölle tarjottavaa apua asioissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta joista hän ei selviä sairauden tai vamman vuoksi.

Henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla: työnantaja-, ostopalvelu- tai palvelusetelimallilla tai hyvinvointialueen itsensä tuottamana palveluna. Näistä toteutustavoista työnantajamalli on yleisin.

Työnantajamallilla toteutetussa henkilökohtaisessa avussa palvelun maksajana, eli niin sanottuna sijaismaksajana, toimii hyvinvointialue, joka huolehtii myös palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden, kuten työntekijän eläkevakuuttamisen, järjestämisestä.

Saumatonta palvelua henkilökohtaisen avun toimijoille

Varma ja henkilökohtaisen avun hallinnoinnin kokenut palveluntuottaja Oima ovat toimineet useiden kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden tukena henkilökohtaisen avun työnantajamallin sujuvassa toteutuksessa. Oima-palvelun avulla työnantajat ja hyvinvointialueet voivat hoitaa kaikki työn hallintaan liittyvät asiat helposti yhdessä paikassa.

– Oimalla kehittämisen ydin on asiakkaiden ajan säästäminen ja ajan vapauttaminen työn merkityksellisiin osiin. Vuodenvaihteessa käynnistyneiden hyvinvointialueiden myötä myös Oimalla tapahtui mittava muutos, ja palvelun käyttäjämäärä nelinkertaistui. Muutos ja siihen valmistautuminen oli Oimalla iso ponnistus, mutta siirtymävaiheessa onnistuttiin saumattomasti. Muutoksen myötä työ on läpinäkyvää kaikille osapuolille. Samalla hyvinvointialueiden henkilökunnan työaikaa säästyy arviolta 300–500 tuntia kuukaudessa. Näin siis 2–3 henkilön työpanos säästyy paperitöistä tarkeimpään asiakastyöhön, kertoo Oiman toimitusjohtaja Jani Laatikainen.

Varman ja Oiman yhteistyön myötä monia työeläkevakuuttamiseen liittyviä toimintoja on automatisoitu. Työeläkevakuutusten hallinnointi on nyt yksinkertaista, ja muutosten tekeminen vaivatonta. Olemme lisäksi kehittäneet työkyvyn tukemiseen liittyvää materiaalia sekä työnantajien että avustajien avuksi.

– Oima haluaa mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat keskittyä kaikkein tärkeimpään, eli ihmisiin. Tähän tavoitteeseen meidän varmalaisten on helppo yhtyä, ja siksi haluamme ymmärtää näiden asiakkaiden käytännöntarpeet ja -tilanteet syvällisesti, kertoo Varman asiakkuuksista vastaava johtaja Suvi Hintsanen.

Työkyvyn tukimateriaalista konkreettista hyötyä sekä työnantajalle että avustajalle

Henkilökohtaisen avustajan työ on parhaimmillaan monipuolista ja antoisaa. Työhön voi kuitenkin liittyä myös avustajan työkykyä uhkaavia riskejä.

– Etsimme yhdessä alan toimijoiden kanssa keinoja siihen, miten henkilökohtaisen avun työnantajuutta vahvistamalla voidaan tukea avustajien työkykyä ja lisätä alan veto- ja pitovoimaa, sanoo Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri Juusti.

Oiman toimesta on kevään aikana järjestetty tilaisuuksia, joissa työnantajat ja avustajat ovat yhdessä keskustelleet sujuvasta arjesta sekä siitä, miten silloin toimitaan, jos yhteinen arki ei suju. Yhteisissä pöydissä on puhuttu mm. odotuksista, työn soljumisesta, kiireestä, vallasta, yhteisestä sopimisesta ja omannäköisestä elämästä. Keskustelua ovat fasilitoineet työnohjaaja Jarmo Tiri Ratkaisutoimisto Aamupäivä Oy:stä sekä työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri Juusti Varmasta.

– Työnantajamallilla toteutetun henkilökohtaisen avun työterveysyhteistyöhön liittyvät käytännöt kaipaavat myös selkeyttämistä. On ollut kiinnostavaa tehdä hyvinvointialueen ja työterveyshuollon palveluntuottajan yhteispalaverissa näkyväksi sitä, millainen henkilökohtaisen avun työterveyshuollon asiakkuusprosessi on käytännössä ja mitä mahdollisuuksia ja kipupisteitä siihen liittyy, toteaa Jyri Juusti.

Varma on tuottanut työnantajien ja henkilökohtaisten avustajien käyttöön sekä verkkokurssin että työkyvyn tukimateriaalia.

– Nyt mietimme sitä, miten tukimateriaaleista saadaan paras hyöty irti. Hyvinvointialueiden toimesta on suunnitteilla Kynnys ry:n Assistentti.Infon koordinoima neljän hyvinvointialueen vertaisoppimisen foorumi, jossa "Miten onnistun työnantajana" -verkkokurssin teemoja työstetään dialogisesti yhdessä, jatkaa Juusti.

Pääset tutustumaan Varman luomaan, henkilökohtaisen avun työsuhteisiin tarkoitettuun työkyvyn tukimateriaaliin osoitteessa www.varma.fi/henkilokohtainenapu. Tukimateriaali löytyy verkosta sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä