Polulla kohti parempaa työkykyä

Arffman ja Varma rakensivat Varma Akatemian sisällöistä opintopolun, jonka avulla henkilöstö saa keinoja vaikuttaa omaan työkykyynsä.

Arffman on vuonna 1993 Kajaanissa perustettu koulutus- ja valmennusalan yritys, joka toimii valtakunnallisesti työllistäen liki 250 alan asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Se tarjoaa julkishallinnolle ja yrityksille erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita, kuten maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutuksia sekä ura- ja työnhakuvalmennuksia työtä hakeville.

– Koemme, että asiantuntijatyössä työkyvyn ylläpitäminen vaikuttaa suuresti henkilöstön hyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen ja siinä suoriutumiseen. Olemme tästä syystä ottaneet henkilöstöhallinnon strategiatyöryhmässä vuoden 2023 ensisijaiseksi teemaksi työkykyjohtamisen, kertoo HR-asiantuntija Katja Saaros, joka vastaa Arffmanilla muun muassa rekrytoinneista, työsuhdeasioista ja osaamisen kehittämisestä.

Arffmanilla halutaan tukea niin työntekijöitä kuin kokonaisia tiimejäkin ja kannustaa heitä tarkkailemaan omaa työkykyä sekä sen mahdollisia muutoksia. Henkilöstölle halutaan myös tarjota työkaluja ja keinoja työkyvyn vaihtelujen jäsentämiseen ja työstä palautumiseen. Näistä lähtökohdista Arffman ja Varma lähtivät yhdessä kehittämään opintopolkua henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen.

HR-asiantuntija Katja Saaros vastaa Arffmanilla muun muassa rekrytoinneista, työsuhdeasioista ja osaamisen kehittämisestä.

Koulutusalan kuormitus vaihtelee

Kouluttaminen ja valmentaminen on usein projektiluontoista asiantuntijatyötä, jossa aikataulut painavat päälle ja työn kuormittavuus vaihtelee. Saaroksen mukaan erityisesti julkishallinnolle tuotettavat palvelut ovat määräaikaisia hankintoja, joissa tulee usein päällekkäisyyttä siirryttäessä hankkeesta toiseen. Vaikka Arffmanilla on vakiintuneet toimintatavat 30 vuoden kokemuksella, hankintojen päällekkäisyys vaikuttaa jonkin verran henkilöstöön.

– Se kuormittaa henkilöstöä erityisesti palveluiden nivelvaiheissa, missä saatetaan yhtäaikaisesti lopetella edellisiä hankintoja ja käynnistellä uusia alkavia palveluita, Saaros kertoo.

Keskittymistä ja läsnäoloa vaativa asiakastyö saattaa osaltaan myös verottaa asiantuntijoiden henkisiä voimavaroja. Koulutus- ja valmennustyö on myös hyvin itsenäistä. Saaroksen mukaan erityisesti pienemmillä alueilla asiantuntijat saattavat työskennellä yksin ilman fyysisen tiimin tukea. Koska Arffman on pääosin verkossa toimiva yritys, vertaistukea toki saa valtakunnallisista online-kahvihuoneista.

Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri Juustin mukaan Arffmanin kaltaisissa asiantuntijaorganisaatioissa työn luonne on tyypillisesti ongelmanratkaisua vuorovaikutuksessa, jolloin työn voimavarat voivat kääntyä myös kuormitustekijäksi.

– Herkusta tulee myrkkyä, kun saat liikaa mahtavia vuorovaikutustilanteita tai haasteita. Kun saa liikaa sitä, mikä on työn juju ja suola, voi siihen myös väsähtää, Juusti kuvailee.

Interaktiivinen opintopolku antaa työkaluja työkyvystä huolehtimiseen

Varman ja Arffmanin yhteistyö opintopolun tiimoilta sai alkunsa noin vuosi sitten yhteisessä tilannekatsauksessa. Saaroksen mukaan Arffmanin HR-strategiatyöryhmässä oli jo pohdittu henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita ja työkykyjohtaminen oli noussut yhdeksi aiheeksi.

– Juttelimme siitä Varman edustajan kanssa, ja hän esitteli meille Varma Akatemian erilaisia kurssikokonaisuuksia, joita veimme strategiatyöryhmässä eteenpäin. Halusimme mahdollisimman kattavan kokonaisuuden, joka sopii koko henkilöstölle, Saaros kertoo.

Yhteistyössä Varman kanssa päätettiin toteuttaa Oman työkyvyn johtamisen ABC -opintopolku. Opintopolulla lähdetään liikkeelle määrittelemällä, mitä työkyky on sekä miten se vaihtelee sykleittäin työn muuttuessa ja yksilön kehittyessä. Opintopolun aikana käydään läpi myös sitä, miten työkykyriskit voivat liittyä tilanteisiin, joissa työn kehitys erkaantuu yksilön kehityksestä. Lisäksi tarkastellaan, miten näitä tilanteita voidaan ennakoida ja ratkaista. Opintopolun edetessä pohditaan muun muassa muun muassa työtapoja ja ajankäyttöä sekä sitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että työyhteisö voi hyvin.

Opintopolun rakentaminen ja sisältöjen vieminen Arffmanin omalle koulutusalustalle onnistui näppärästi Varman avustuksella.

– Halusimme opintopolusta interaktiivisen niin, että sen yhteydessä voi käydä keskustelua ja kysyä asioista, Saaros kertoo.

Opintopolku tuli Arffmanin henkilöstön käyttöön keväällä 2023. Tehtävät ovat itsenäisesti toteutettavia, mutta niitä tuetaan yhteisillä keskustelutilaisuuksilla. Opintopolku kommentteineen säilyy koulutusalustalla myös uusille työntekijöille, jotka pystyvät suorittamaan sen jälkikäteen ja katsomaan tallenteita yhteisistä keskusteluista.

Juusti on ollut mukana käynnistämässä opintopolkua ja sparraamassa Arffmanin tiimiä siinä, mistä työkyvyssä on kyse muuttuvassa työelämässä. Koska työkyky ei ole yksilön vaan koko työyhteisön asia, myös Arffmanin opintopolussa on tehtäviä kahdesta eri näkökulmasta.

– Osassa tehtävistä pohditaan omaa tilannetta ja hyvinvointia sekä välineitä siihen, miten työtä tekee. Osassa mietitään isompaa kuvaa: mitä toimintaympäristössä tapahtuu ja miten oma työ asettuu kokonaisuuteen. Nämä molemmat näkökulmat täytyy olla koko ajan mukana keskustelussa, Juusti kertoo.

Katja Saaroksen mukaan Arffmanin ja Varman yhteistyö on sujunut hyvin.

Uusille poluille Varma Akatemian avulla

Saaroksen mukaan yhteistyö Varman kanssa on sujunut hyvin. Jyri Juusti oli opintopolun aloitustilaisuudessa johtamassa keskustelua työkyvystä, ja myös opintopolun aikana on ollut tapaamisia Varman edustajien kanssa.

– Olemme käyneet Varman ja HR-strategiatyöryhmän kanssa läpi, miten koulutus on edennyt. Jos on noussut kysymyksiä, Varman edustajat ovat olleet meidän tukenamme, Saaros kertoo.

Opintopolku jatkuu syyskuun loppuun asti. Jo käynnissä ollessaan työkykyjohtamisen kurssikokonaisuus on Saaroksen mukaan herättänyt paljon hyvää keskustelua niin koulutusalustalla kuin tiimipalavereissa.

– Olemme halunneet herättää henkilöstöä pohtimaan, miten itse voi vaikuttaa omaan työkykyyn ja miten työkyvyn syklin eri vaiheita voi tunnistaa. Toki odotamme mielenkiinnolla opintopolun viimeisiä tehtäväkokonaisuuksia ja niiden tuloksia sekä syyskuun lopussa järjestettävää yhteistä päätöstilaisuutta, jonka jälkeen keräämme virallisen palautteen, Saaros kertoo.

Saaroksen mukaan suunnitteilla on esihenkilöille oma työkykyjohtamisen opintopolku.

– Lähdemme suunnittelemaan sitä viimeistään syyskuussa, kun edellinen koulutuskokonaisuus päättyy. Tulemme todennäköisesti hyödyntämään siinäkin Varma Akatemiasta löytyviä materiaaleja, Saaros kertoo.

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Tutustu Varma Akatemiaan!

Varma Akatemia on asiakkaidemme oma verkko-oppimisympäristö, jossa voit syventää työkyvyn johtamisen ja ylläpitämisen osaamistasi. Varma Akatemiasta löydät työkyvyn johtamista ja ylläpitämistä kehittäviä verkkokursseja, webinaareja sekä valmiita opintopolkuja esihenkilöille, HR-ammattilaisille ja henkilöstölle.

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Lue lisää Varma Akatemiasta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä