Ei teeskentelyä tai himmailua – näin varmalaiset ajattelevat turvallisesta työkulttuurista

Varman työkulttuuri kiteytyy lauseeseen ”Olet parhaimmillasi omana itsenäsi”. Nyt neljä varmalaista avaa, mitä lause heille merkitsee ja kuinka se näkyy työarjessa. Katso myös jutun lopusta videosarja, jossa 11 varmalaista kertoo kokemuksiaan aiheesta.

Turvallinen työyhteisö ja mahdollisuus olla oma itsensä kulkevat käsi kädessä: kun persoonaa ei tarvitse piilottaa, olo tuntuu turvalliselta. Tämä heijastuu sekä hyvinvointiin että työntekoon.

– Varmassa voi luottaa siihen, että tulee hyväksytyksi. Tällaisessa ilmapiirissä uskaltaa ehdottaa myös epäkypsiä ideoita tai kokeilla rohkeasti erilaisia ratkaisuja. Varman työkulttuuri sallii tämän, sanoo Varman sijoitustoiminnon Middle Officessa päällikkönä toimiva Marika Blomström.

Turvallisessa työympäristössä ihmisten koko potentiaali pääsee esiin ja energian voi kanavoida tuottavaan työhön. Tämä auttaa edistämään asioita nopeammin ja paremmin.

– Varmassa on hyvä tekemisen meininki ja uudistuva, kehittämishenkinen kulttuuri. Organisaatiossa on mutkatonta toimia ja työssä voi keskittyä oleelliseen, sanoo IT-palvelupäällikkö Petri Orädd.

Myös epävarmuudelle on tilaa: kukaan ei voi tietää tai osata kaikkea, eikä tarvitsekaan.

– Varmassa tietoa jaetaan avoimesti: kun joku neuvoo kollegaansa, muillekin kerrotaan, miten haaste ratkesi. Sisäisiä kanavia seuraamalla oppii paljon, sanoo Lassi Helldan Varman asiakaspalvelusta.

Persoona saa näkyä ja muutokselle on tilaa

Varmassa työskentelee noin 550 ihmistä, joista jokainen on oma ja ainutlaatuinen persoonansa – jotkut suoria ja napakoita, toiset parhaimmillaan esimerkiksi haastavissa tilanteissa tai tehdessään yksityiskohtaista työtä. Ihmisissä on paljon muutakin kuin työrooli, ja tämä saa näkyä työpaikalla.

– Ilmapiiri on Varmassa rento eikä tekemistä tasapäistetä, vaan oma persoona saa läikähdellä. Tämä on vapauttavaa, sillä kukaan ei jaksa teeskennellä määräänsä enempää. Vapaa-ajallakin jaksaa enemmän, kun saa työssä olla oma itsensä. Itse olen iloinen, vilkas ja nopea – tätä ”tarumaisuutta” ei tarvitse Varmassa yhtään himmailla, naurahtaa asiakaspalvelussa työskentelevä Taru Loukoila.

Monet Varman työntekijöistä ovat työskennelleet yrityksessä pitkään. Vapaus olla oma itsensä merkitsee heille myös tilaa kasvaa ja kehittyä.

– Aloitin Varmassa 13 vuotta sitten ja olin silloin aivan erilainen ihminen kuin nyt. Elämässäni on tapahtunut paljon, ja Varmassa olen saanut olla oma itseni koko ajan, Blomström pohtii.

Lupaukset lunastetaan kohtaamisissa

Mahdollisuus olla oma itsensä tulee näkyväksi siinä, kuinka ihmiset kohtaavat toisensa työpaikalla. Kohtaamiset työelämässä vähenivät pandemian aikana, mutta Varmassa niitä on vaalittu.

– Työkulttuurille asetetut lupaukset voivat jäädä etätyössä lunastamatta, ja erityisesti uuteen työhön on vaikea sitoutua ilman kohtaamisia. Varmassa panostetaan ihmisiin ja yhteisöllisyyteen, mikä tukee kiinnittymistä työyhteisöön, Orädd toteaa.

Esimerkiksi Varman Toimistopäivinä henkilöstölle järjestetään yhteistä ohjelmaa tai tekemistä, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan. Tämä tarjoaa syitä tulla tapaamaan työkavereita sekä tilaisuuden tutustua uusiinkin kollegoihin – myös sellaisiin, joiden kanssa ei ole tekemisissä työn tiimoilta.

– Toimistolla on tärkeä käydä: ihmiset tulevat tutuiksi, kun turistaan yhdessä. Työelämässä ollaan ihmisiä ihmisille – muuten tuntuu kuin olisi saanut tyhjän arvan, Helldan kuvaa.

– Toimistopäivät muistuttavat siitä, että työyhteisö on muutakin kuin kotitoimiston pöytä, läppäri ja Teams-palaveri. Varmassa tälle kokemukselle annetaan areena. Tämä auttaa pääsemään osaksi työyhteisöä ja vahvistaa kokemusta siitä, että saan olla sellainen kuin olen, Orädd lisää.

Sanoja ja tekoja yhdenvertaisen työelämän puolesta

Turvallinen työympäristö ja mahdollisuus olla oma itsensä merkitsevät ehkä tavallistakin enemmän erilaisiin vähemmistöihin kuuluville. Varmassa on pitkään tehty työtä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työelämän puolesta. Erilaisia näkökulmia arvostetaan – myös tutkimusdata osoittaa, että erilaiset taustat tuovat lisäarvoa työhön ja monimuotoiset tiimit tuottavat tuloksia.

– Kaikki työntekijät ovat Varmassa samalla viivalla, taustoista tai lähtökohdista riippumatta. Tasa-arvoteemat näkyvät vahvasti käytännössä. Itse pääsin esimerkiksi heti Varmassa aloitettuani mukaan järjestämään Pride-kulkuetta, Loukoila kertoo.

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään Varmassa esimerkiksi lisäämällä ymmärrystä teemoista erilaisten valmennusten avulla. Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö vaikuttaa Varman keskeisiin prosesseihin.

– Yksi esimerkki tästä on Varman rekrytointiprosessi, joka on hakijallekin hyvin antoisa. Asiat näyttävät Varmassa sisältäpäin samalta, mitä ulospäin annetaan ymmärtää, Orädd kiteyttää.

Videoilla Marika, Petri, Lassi, Taru sekä seitsemän muuta varmalaista kertovat, miten lause ”Olet parhaimmillasi omana itsenäsi” heille näyttäytyy. Katso kaikki videot ja kuulet 11 erilaista tarinaa – kiitos kaikille osallistujille kokemustenne jakamisesta!

Minna – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Lassi – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Laura – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Maria – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Marika – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Kaj – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Petri – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Suvi – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Ville – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Taru – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi
Tuuli – Olet parhaimmillasi omana itsenäsi

Muutamia tekojamme turvallisen ilmapiirin edistämiseksi Varmassa

 • Kannustus ja kehitysmahdollisuudet
 • Eri elämäntilanteiden huomiointi
 • Palaute- ja keskustelukulttuurin kehittäminen
 • Erilaisuuden vaaliminen
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä
  • valmennukset monimuotoisuusteemoista
  • sukupuolineutraali puhetapa
 • Uusien varmalaisten perehdyttäminen turvalliseen työkulttuuriin
 • Avoimuus oppia jatkuvasti lisää – kehitysajatusten kuunteleminen
 • Panostukset esihenkilötyöhön


Voisit olla kiinnostunut myös näistä