Yhdenvertaista työelämää luodaan yhdessä – esimerkit kannustavat

Työelämän yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus on tärkeää, jotta kaikki voisivat hyvin. Samaan aikaan Suomen on hyödynnettävä ihmisten ja erilaisten ajattelutapojen tuoma rikkaus. Näin Varman johto näkee yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyön merkityksen ja oman roolinsa sen edistämisessä.

Varmassa on tehty pitkään työtä yhdenvertaisen työelämän eteen. Opittavaa riittää yhä, sillä yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotyössä on pysyttävä valppaana ja asia on otettava huomioon organisaation kaikessa toiminnassa. Aiheesta on tärkeää puhua, vaikka oppiminen olisi kesken: avoin puhe yhdenvertaisuuden ja vähemmistöjen aseman edistämisestä lisää turvallisuuden kokemusta ja siten lopulta kaikkien hyvinvointia.

– Työkyvyn näkökulmasta on erittäin tärkeää, että ihmiset hyväksytään työyhteisössä omana itsenään. Jos tällaista kokemusta ei ole, se aiheuttaa kuormitusta ja heikentää työkykyä ajan mittaan, kertoo Varman työkykyasioista vastaava johtaja Pauli Forma.

Yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustyö on tärkeää ensisijaisesti siksi, että se on eettisesti oikein. Samalla näiden teemojen edistäminen työelämässä tuo monia hyötyjä niin yksilöille kuin yrityksille ja organisaatioille, uskovat Varman johtajat.

Työelämässä tarvitaan kaikkien potentiaalia

Työvoiman riittävyys on Suomessa iso ja ajankohtainen kysymys. Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen kertoo yrityksen arvoista, ja Varman kokemusten mukaan tällainen arvomaailma vaikuttaa puhuttelevan erityisesti nuoria sukupolvia. Monimuotoisuus tuo laajempaa näkökulmaa siihen, millaista potentiaalia työvoimassa on tarjolla.

– Työkykyä on monenlaista: kyse on jatkumosta, jossa voi olla puutteita ja vahvuuksia. Hyvää moninaisuutta on se, että hyödynnämme kaikkien työpanoksen. Esimerkiksi pyörätuoli ei ole este tietointensiiviseen työhön, sanoo Forma.

Varmassa yhdenvertaisuustyö on aloitettu omasta työpaikasta ja varmalaisista, mutta se on laajentunut myös työyhteisöstä ulospäin – haluamme, että jokainen voi tulla myös kumppaniksemme tai asiakkaaksemme juuri sellaisena kuin on. Yhdenvertaisuus nousee usein keskusteluihin Varman asiakastyössä, sillä asiakkaat miettivät aktiivisesti näitä kysymyksiä ja etsivät tapaansa toteuttaa niitä.

– On tärkeää, että erilaisissa ihmisissä piilevä potentiaali raaputetaan esiin. Yritysten pitää opetella hyödyntämään esimerkiksi osa- tai täsmätyökyky nykyistä paremmin, pohtii Varman asiakkuuksista vastaava johtaja Suvi Hintsanen-Kärpijoki.

Monimuotoinen työyhteisö tuottaa monimuotoista ajattelua

Työyhteisön monimuotoisuus heijastuu sen innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Näitä ominaisuuksia tarvitaan kaikessa liiketoiminnassa.

– Monimuotoisuuden tärkein anti työhömme on ajattelun monimuotoisuus. Sijoitustoiminnassa tämä on elinehto: tehtävämme on tunnistaa riskejä ja mahdollisuuksia ennen kuin ne ovat ilmeisiä. Havainnoimme ihmisiä ja yhteiskuntia ja arvioimme asioiden vaikutuksia eri näkökulmista. Tämä ei onnistu, jos ajattelemme kaikesta samalla tavalla, toteaa Varman sijoitustoiminnasta vastaava Markus Aho.

Erilaiset kokemukset, taustat ja elämäntilanteet monipuolistavat ajattelua. Haasteena on, että ihmisillä on taipumus hakeutua kaltaiseensa seuraan. Tämä on riski, sillä omasta kuplasta ei näe toisen todellisuutta.

– Emme ymmärrä toistemme tilannetta, jos emme altista itseämme sille tai kouluttaudu näissä asioissa. On asetuttava toisen asemaan nähdäkseen, mikä voi muodostaa esteen yhdenvertaisuudelle. Tämä edellyttää jatkuvaa oppimista, kasvamista ja empatiaa, Hintsanen-Kärpijoki toteaa.

– Erilaiset näkemykset laajentavat ajatteluamme ja tuovat kaikille parempaa työelämää, lisää Hanna Kaskela, joka vastaa Varman vastuullisuudesta ja viestinnästä.

Varman johtajia puhumassa paneelikeskustelussa Olohuone-tilassa, varmalaisia seuraamassa keskustelua.

Varmalaisten kesäkuun Toimistopäivässä 6.6. pidettiin paneelikeskustelu, jossa kuulimme johtajien ajatuksia yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden merkityksestä.

Luovuus kukoistaa turvallisessa ympäristössä

Monimuotoinen ajattelu pääsee parhaiten esiin turvallisessa ympäristössä, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Psykologinen turvallisuus on hyvin tärkeää ihmisten luovuuden esiin saamiseksi. Tämä pätee jokaiseen työntekijään, asemasta ja lähtökohdista riippumatta.

– Elämänfilosofiaani kuuluu jatkuva kasvu niin yksityiselämässä kuin työyhteisön jäsenenä. Kasvu on riskien ottamista ja vaatii ympäristöä, jossa uskaltaa kokeilla ja heittäytyä. Jos pitää varoa sitä, voiko olla oma itsensä, saattaa helposti kutistaa itseään, sanoo Hintsanen-Kärpijoki.

Johtajalta tarvitaan sekä sanoja että tekoja

Yhdenvertaisuutta edistävä toimintakulttuuri on koko organisaation yhteinen asia eikä toteudu, elleivät kaikki sitoudu siihen. Johtajilla on tässä merkittävä rooli, johdon vahvaa tukea ja esimerkkiä tarvitaan.

– Jos yrityksessä puhutaan esimerkiksi ikäsyrjintää vastaan mutta käytännössä rekrytoidaan tietystä ikäkategoriasta, menetetään mahdollisuus näyttää aitoa esimerkkiä. Konkreettisten tekojen ohella puheet ovat johdon työkalu: jos näkökulmia ei nosteta esiin, taas menetetään mahdollisuus, Forma sanoo.

Yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän rakentaminen edellyttää arvoja ja toimintakulttuuria, joissa nämä kysymykset on nostettu esiin.

– Aikaisemmin yritykset pystyivät pitkälti itse määrittelemään yhdenvertaisuusteemoja yritysvastuun kentällä. Nyt ne tulevat vahvemmin myös lainsäädännön piiriin ja osaksi raportointia. Muutos on suuri, Kaskela sanoo.

Johdon tehtävä on kehittää toimintatapoja ja prosesseja, jotka tukevat yhdenvertaisuutta.

– Esimerkiksi anonyymi rekrytointiprosessi vähentää tiedostamattomien ennakkoluulojen vaikutusta. Lähtökohdat eivät ole aina reilut, mutta voimme tehdä niitä reilummiksi. Kun pyrimme tietoisesti eroon ennakkoluuloista, kaikki saavat yhdenvertaisen mahdollisuuden, Hintsanen-Kärpijoki uskoo.

– Ihmisistä voi tulla tärkeitä työyhteisön jäseniä, vaikka heillä olisi erilaisuutta, joka vaikeuttaa heidän pääsyään työelämään. On hienoa mahdollistaa työelämään osallistumista jokaiselle, Forma lisää.

Myönteisistä esimerkeistä vauhtia muutokseen

Siinä missä johdon tehtävänä on näyttää esimerkkiä työyhteisölle, organisaatiot voivat myös laajemmin näyttää mallia toisilleen. Tämä vie työelämän muutosta eteenpäin.

– Kestävän työelämän kehittämisessä tarvitaan kannustavia esimerkkejä. Haluamme Varmassa näyttää suuntaa muille yrityksille ja organisaatioille, sekä vaikuttaa yhdenvertaisen työelämän toteutumiseen myös sijoituskohteidemme kautta, sanoo Kaskela.

– Yhdenvertaiseen työelämään pätee sama kuin vastuullisuuteen yleensäkin: sen tavoitteet eivät ole ristiriidassa liiketoiminnan kanssa. Ajatukset yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden merkityksestä sopivat saumattomasti yhteen Varman toiminnan ja tavoitteiden kanssa, Aho korostaa.

Katso videolta Varman johtoryhmäläisten ajatuksia yhdenvertaisen työelämän puolesta:

Yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustyö on Varmassa ympärivuotista, ja työhön kuuluu eri vähemmistöjen huomiointi. Ohessa muutamia esimerkkejä työstämme:

  • Varma haluaa osoittaa tukensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Varmalaiset ovat kouluttautuneet mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta, tiedostamattomista ennakkoluuloista ja opetelleet käsitteistöä ja sukupuolineutraalia puhetapaa. Helsinki Pride on yksi Varman kumppaneista nyt kuudetta vuotta.
  • Olemme edistäneet rekrytoinneissa vammaisten henkilöiden työllistymistä. Toteutimme esteettömyyskartoituksen toimistollamme ja tulosten perusteella teimme korjauksia tiloissamme. Olemme valmentaneet esihenkilöitä ja henkilöstöä esteettömästä kohtaamisesta.
  • Käytössämme on anonyymi rekrytointi. Se auttaa meitä työyhteisömme monimuotoisuudessa vähentämällä epäolennaisuuksien ja tiedostamattomien ennakkoasenteiden vaikutusta valinnoissa.
  • Haluamme edistää nuorten kiinnittymistä työelämään. Tarjoamme kesätyöpaikkoja erityisesti alansa ensimmäisiä työkokemuksia etsiville.
  • Loppuvuodesta saimme koulutusta kieli-, uskonto- ja kulttuurivähemmistöjen asemasta. Tänä keväänä perehdyimme koko henkilöstön voimin neurodiversiteettiin työelämässä.
  • Kaikille varmalaisille avoin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä kokoontuu säännöllisesti ja työstää projekteja yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden eteen.
  • Yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuusteemoista kerromme ja koulutamme erityisesti työsuhteen alussa, esimerkiksi kaikille kuuluvalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskurssilla. Teemoista kerrotaan myös perehdytyksessä sekä uuden työntekijän kirjeellä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä