Varma kannattaa yhteisten sääntöjen kehittämistä työhyvinvointitoimintaan

Finanssivalvonta on tänään julkistanut huomioita tekemästään työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoiminnan tarkastuksesta.

– Olemme tyytyväisiä, että Finanssivalvonta kiinnittää huomiota työhyvinvointitoiminnan selkeisiin sääntöihin. Varma on kannattanut yhtenäisten pelisääntöjen luomista läpinäkyvyyden lisäämiseksi pitkään, kertoo Varman asiakkuuksista vastaava varatoimitusjohtaja Ville-Veikko Laukkanen.

Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota työhyvinvointitoiminnan kohdentumisesta työkyvyttömyysriskin (riskiperusteisuus) hallintaan ja myös siihen, että työkyvyttömyyseläkkeet ovat merkittävä osa työeläkejärjestelmän eläkemenoista.

Varman maksamat työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet vuosien 2010–2014 aikana 14 %. Työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemiseen ovat vaikuttaneet keskeisesti lainsäädännöllä aikaan saadut varhaisen puuttumisen käytännöt, työeläkekuntoutus sekä työpaikkojen työkykyjohtamisen käytännöt.

Varman työkykyjohtaminen on tavoitteellista. Työkykyjohtamisen hankkeet perustuvat vaikuttavuusarvioon, toimintasuunnitelmaan ja yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Varma voi tukea asiakasyritysten työkykyjohtamista tarjoamalla tietoa, työvälineitä ja asiantuntijaresursseja. Erikseen sovittaessa Varma osallistuu yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin myös taloudellisesti.

Työkykyjohtaminen on pitkäjänteistä toimintaa, n. 90 % työkykyjohtamisen hankkeista kohdistuu Varman vanhoihin asiakkaisiin. Varman ja sen asiakasyritysten työkykyjohtamisen hankkeiden piirissä on n. 275 000 henkilöä eli yli puolet Varmassa vakuutetuista työntekijöistä. Varma tuki asiakkaidensa työkykyjohtamisen hankkeita 14,4 miljoonalla eurolla vuonna 2014.

Työpaikoilla ratkaistaan työntekijöiden työkyky

Jokaisella työpaikalla on omat haasteensa ja työkykyä uhkaavat ongelmansa, jotka vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn. Siksi myös ratkaisut ovat työpaikkakohtaisia.

– Työkykyyn voi vaikuttaa aktiivisella toiminnalla. Työelämän voimakas rakennemuutos ja työurien pidentäminen ovat nyt erityisen ajankohtaisia. Nuorten työkykyyn on tärkeää kiinnittää huomiota sekä uusiin työelämän vaatimuksiin, työntekemisen tapoihin ja niihin liittyviin riskeihin, sanoo Ville-Veikko Laukkanen.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2014 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa 41,9 miljardia euroa.


Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja, asiakkuudet, Ville-Veikko Laukkanen, puh. 050 543 5921

Lue lisää:
Varman työkykyjohtamisen kuvaus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä