Työeläkeyhtiö Varma avaa tekemiään liiketoimia

Työeläkeyhtiö Varma avaa tekemiään liiketoimia. Taustalla on Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen liittynyt julkinen keskustelu työeläkevarojen käytöstä.

Varma on käyttänyt liiketoimiin asiakasyritysten kanssa 1,7 miljardia euroa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Suurin osa summasta, 36 %, kohdistuu asiakasyritysten rahoitukseen. Käytännössä kyse on asiakasyrityksille myönnetyistä sijoituslainoista.

Muut liiketoimet jakautuvat mm. kiinteistökauppoihin (17 %), osakekauppoihin (17 %), rakennuttamiseen (13 %) ja työkyvyn tukemisen hankkeisiin (7 %). Tiedot perustuvat Finanssivalvonnalle 4/2011–3/2016 raportoituihin lukuihin.

Liiketoimien kokonaismäärästä uusille asiakkaille kohdistui 6 %. Tämän lisäksi suurin yksittäinen kauppa kohdistui kiinteistösijoitusyhtiö Certeumiin, jossa Varma myi kiinteistöjä perustettavan yhtiön lukuun ja josta Varma merkitsi osakepääomaa vuonna 2014. Uusien asiakkaiden kanssa ei ole tehty muita raportointirajan ylittäviä kiinteistö- tai osakekauppoja vuosina 2011–2016. 

Varman tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja tätä varten kertyviä varoja. Varma noudattaa sen toimintaa koskevia lakeja ja säännöksiä.

Lisätietoja:
HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola, p. 0400 129 500

Linkit: 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä