Varman sijoitusten hiilijalanjälki selvästi vertailuindeksiä pienempi

Varma on arvioinut sijoitustensa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki laskettiin noteeratuista osakesijoituksista ja yrityslainoista sekä kiinteistöistä.

Laskenta kattaa 16 miljardia euroa eli 39 % Varman 41,3 miljardin euron sijoituksista ja kuvaa tilannetta vuoden 2015 lopussa.

Sijoitusten hiilijalanjälki mittaa sijoituskohteiden vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Sijoittajalle hiilijalanjälki on yksi keino arvioida omistustensa hiiliriskiä ja ilmastovaikutuksia.

Varma mittaa ja raportoi sijoitustensa hiilijalanjäljen jatkossa vuosittain.

Varman osakkeiden ja yrityslainojen hiilijalanjälki selvästi vertailuindeksiä pienempi

Laskennan mukaan Varman noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki oli 168 CO2e-tonnia suhteessa sijoitusten markkina-arvoon, mikä on 32 % pienempi kuin Varman vertailuindeksillä.

Kasvihuonekaasupäästönsä raportoivien yhtiöiden osuus sijoituksista oli 85 %, joka on hieman vertailuindeksiä parempi taso. Suurin osa Varman hiilijalanjäljestä perustuu siten yritysten itsensä raportoimaan tietoon, mikä parantaa lukujen luotettavuutta ja käytettävyyttä.

Varman noteerattujen yrityslainojen hiilijalanjälki oli 865 CO2e-tonnia suhteessa sijoitusten markkina-arvoon, joka sekin oli 23 % keveämpi kuin vertailuindeksillä. Yrityslainojen osalta 86 % yrityksistä raportoi kasvihuonekaasupäästönsä, mikä on selvästi vertailuindeksiä parempi saavutus.

– Hyvä tulos ei yllättänyt, koska Varman noteeratuissa sijoituksissa ei ole merkittävää painoa hiili-intensiivisillä aloilla, toteaa Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Sijoitusten hiiliriskin pienentäminen on jatkunut Varmassa jo pitkään osana normaalia sijoitusriskien hallintaa. Viime vuonna Varman osakesijoituksista poissuljettiin sellaiset eurooppalaiset sähköyhtiöt, joiden sähköntuotannosta yli kolmannes tuli kivihiilestä.

Varman kiinteistöjen hiilijalanjälki oli viime vuonna 58 050 CO2-tonnia. Luvussa ovat mukana Varman omalla ylläpitovastuulla olevat suorat kiinteistösijoitukset, jotka ovat kaksi kolmannesta kaikista suorista kiinteistösijoituksista. Bruttoneliötä kohden hiilidioksidipäästöt ovat 33,8 kiloa (CO2).

Hiilijalanjäljestä tukea ilmastopoliittisiin tavoitteisiin

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman vastuullisuustavoitteista. Varman sijoitusten ilmastopolitiikka julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.

– Hiilijalanjäljen selvitys oli osa laajempaa analyysiä, jossa kartoitimme ilmastonmuutoksen vaikutusta sijoituksiimme ja sitä, miten voimme parhaiten edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Tuloksia hyödynsimme ilmastopolitiikan tavoitteiden asettamisessa, sanoo Reima Rytsölä.

Noteerattujen sijoitusten arviointi teetettiin hiilijalanjäljen laskentaan erikoistuneella South Pole Groupilla, ja selvitys kattaa sekä yritysten suorat, omasta toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt että epäsuorat, pääosin ostetusta sähköstä tulevat päästöt.

Varma mukana Montréal Pledgessä ja CDP:ssä

Varma on liittynyt PRI:n ja YK:n ympäristörahaston tukemaan Montréal Pledge -aloitteeseen, jossa sitoudutaan mittaamaan ja raportoimaan listattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki vuosittain.

Lisäksi Varma on allekirjoittanut CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project), joka kerää yrityksiltä kasvihuonekaasujen päästöjä ja muita ilmastonmuutokseen liittyviä tietoja.

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2015 Varman maksutulo oli 4,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2016 lopussa 41,1 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, puh. 010 244 3180 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Viestintäpäällikkö Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liite: Esitysmateriaali Varman sijoitusten hiilijalanjäljestä

Vuosikertomus

Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä