Eläkehakemusten käsittelyaikojen hyvä kehitys jatkui koko vuoden 2016

Varmassa on viime vuosina kehitetty eläkehakemusten käsittelyprosessia, jotta asiakkaamme saisivat eläkepäätöksensä nopeammin ja entistä laadukkaammin.

Viime vuonna eläkehakemusten käsittelyajat paranivat merkittävästi kuukausi kuukaudelta.

- Keskimääräinen käsittelyaika lyheni edellisen vuoden 60 päivästä 43 päivään. Se on noin 9 päivää nopeammin kuin alalla keskimäärin, kertoo eläkepalveluista ja tietohallinnosta vastaava johtaja Tiina Kurki.

Käsittelyajat ovat parantuneet kuukaudella kaikkien eläkelajien osalta, vaikka samaan aikaan eläkehakemusten määrä on hieman kasvanut. Vuonna 2016 teimme eläkepäätöksiä 46 349 kappaletta, joka on 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän vaikutti erityisesti osa-eläkehakemusten määrän kasvu. Tämän eläkkeen hakeminen oli mahdollista viime vuoden loppuun asti, nyt sen on korvannut osittainen varhennettu vanhuuseläke.

- Osa-aikaeläkepäätöksiä teimme lähes 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna eli reilut 1 000 kappaletta.

Vanhuuseläkepäätöksen saa Varmasta keskimäärin kuukaudessa - jopa muutamassa päivässä, jos kaikki tarvittavat tiedot ovat hakemuksen saapuessa saatavilla. Työkyvyttömyyseläkkeen osalta käsittelyaikamme muihin yksityisiin työeläkeyhtiöihin verrattuna on keskimäärin noin kaksi viikkoa nopeampi. Kuntoutuspäätöksen asiakas saa meiltä noin viikossa.

Eläkekäsittelyn nopeutumisen taustalla ovat uusi sujuvuutta lisäävä käsittelyjärjestelmä, prosessien tehostamistyö esimerkiksi Lean-toimintamallia hyödyntäen sekä sähköisten eläkehakemusten osuuden kasvu.

Käsittelyaikojen nopeutumisen lisäksi tehtyjen päätösten laatu on korkealla tasolla. Muutoksia Varman eläkepäätöksiin tulee valitusasteissa koko alaan verrattuna vähemmän.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä