Varman kestävän kehityksen salkku voitti pohjoismaisen vastuullisen sijoittamisen palkinnon

Pohjoismaiset sijoittajat ovat valinneet keskuudestaan vuoden 2016 parhaaksi vastuullisen sijoittamisen teoksi Varman kestävän kehityksen osakesalkun.

Salkunhoitaja Hanna Kaskelan rakentama teemasalkku on Varman vastuullisen sijoittamisen lippulaiva. Kestävän kehityksen osakesalkku sijoittaa yrityksiin, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen torjunnasta.

– Mukana on yrityksiä, joilla itsellään on selkeät tavoitteet ilmastonmuutoksen suhteen tai joille ei tule merkittäviä kustannuksia ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Yhtiövalinnassa painavat ympäristönäkökulmien ohessa myös sosiaalisen vastuullisuuden tekijät ja hyvä hallinnointi, Hanna Kaskela kertoo.

Salkun arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Vastuullisen sijoittamisen prosessi on Varmassa integroitu koko sijoitussalkun hoitoon, ei pelkästään kestävän kehityksen teemasalkkuun.

Institutional Investor -lehden järjestämässä äänestyksessä pohjoismaiset sijoittajat saivat keskuudestaan ehdottaa ja äänestää vastuullisen sijoittamisen esimerkillisiä suorituksia viime vuodelta. Kaskelan kestävän kehityksen salkku valittiin parhaaksi sarjassa Best ESG Programme.

Kaskela on alusta asti hoitanut kestävän kehityksen salkkua itsenäisesti aina sijoituspäätöksistä ja kaupantekoon.

– Salkun rakentamisen tärkein ohjenuora on ollut noudattaa kunnianhimoisen ilmastopolitiikkamme linjauksia. Muuten olen saanut suhteellisen vapaat kädet salkun rakentamiseen. Sijoitusstrategiani on ollut analysoida, mitkä yritykset voivat saavuttaa vastuullisella toiminnallaan liiketoimintahyötyjä ja toisaalta hallita riskejään, Hanna Kaskela kertoo.

Sijoittaja vaatii yrityksiltä vastuullisuutta

Syksyllä 2016 Yhdysvaltain politiikka sai uusiutuvan energian yritysten kurssit heilumaan rajusti, mikä toi jännitystä salkunhoitajalle – tai konehuoneeseen, niin kuin Kaskela sitä itse kutsuu.

– Pahimmat politiikan sudenkuopat on kuitenkin onnistuttu välttämään, ja salkun tuotto on ollut lanseerauksesta asti positiivinen ja vertailuindeksiä parempi, Kaskela toteaa.

Hän korostaa, että vastuullisuuden huomioiminen sijoittamisessa on ennen kaikkea riskienhallintaa ja tuoton hakemista.

– Yritys, joka hoitaa hyvin velvoitteensa, työntekijänsä ja toimitusketjunsa, menestyy pitkällä tähtäimellä paremmin kuin vastuullisuutensa laiminlyövä, Hanna Kaskela sanoo.

Kestävän kehityksen osakesalkun vallitseva teema on juuri nyt ilmastonmuutos, mutta Kaskelan mukaan painotus ei ole staattinen, vaan se voi elää. Tulevaisuudessa teemat saattavat kohdentua esimerkiksi veden riittävyyteen tai autoilun sähköistymiseen.

– Tulevaisuudessa yhä useampi meistä ajaa sähköautolla, jonka energia pitää tuottaa tavalla tai toisella ‒ kunhan energian lähde ei ole fossiilinen. Sääntely elää vahvasti, joten nyt on mielenkiintoista analysoida, kenelle jää arvottomia omaisuuslajeja taseeseensa ja kuka hyötyy, Kaskela sanoo.

Lisätietoja:

Hanna Kaskela, salkunhoitaja, puh. 040 584 5045
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh.050 300 7980

Varman ilmastopolitiikka (pdf) 

Varman yritysvastuusta

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa 42,9 miljardia euroa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä