Varman tilinpäätös 2016: Sijoitukset tuottivat 4,7 % eli 2,0 miljardia euroa

Varman sijoitukset tuottivat 4,7 (4,2) % vuonna 2016 eli 2,0 miljardia euroa. Sijoitusten arvo nousi ennätyksellisen korkealle tasolle 42,9 (41,3) miljardiin euroon. Vakavaraisuus vahvistui 243 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa 10,2 (10,0) miljardia euroa.

‒ Vuosi 2016 yllätti Varman positiivisesti. Haastavasta vuodesta tuli hyvä. Poliittiset riskit dominoivat taloutta myös tänä vuonna, kertoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

‒ Strategisesti tärkeä vakavaraisuus vahvistui ja sijoitusvarallisuus kasvoi. Yhtiö on vahvassa kunnossa. Eläkehakemustemme käsittelyajat lyhenivät merkittävästi ja maksutulomme nousi, Murto jatkaa.

Sijoitusvuosi yllätti

Sijoitusvuotta leimasivat monet tapahtumat, joiden riskit eivät toteutuneet ennakoidulla tavalla, kuten Brexit-äänestys ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Alkuvuonna sijoitusmarkkinoita heiluttivat huolet Kiinan talouskasvun heikkenemisestä ja raaka-ainehintojen lasku.

‒ Markkinoilla vallitsi loppuvuonna erikoinen tunnelma: Brexit-äänestyksen tulos ja Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi yllättivät markkinat, mutta niin yllätti vaalitulosten vaikutus osakemarkkinaankin, kommentoi sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset 23,7 (21,2) % sekä pääomasijoitukset 11,2 (7,8) %, joihin alkuvuoden osakemarkkinalasku ei iskenyt. Noteeratut osakesijoitukset tuottivat 4,5 (8,0) %. Korkosijoitukset tuottivat hyvin 4,2 (-0,4) %.

‒ Varman sijoitustulos kehittyi markkinoiden mukaisesti ja vahvistui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Korkosijoitusten hyvä tuotto tällä korkotasolla on poikkeuksellisen hyvä, Rytsölä jatkaa.

Kiinteistösijoitusten tuotto jäi negatiiviseksi -0,9 (3,3) % -218 (-88) miljoonan euron nettomääräisten arvonalennusten johdosta. Muiden sijoitusten tuotto nousi 5,3 (3,5) %:iin; niistä hedgerahastot tuottivat 5,6 (3,9) %.

Sijoitusten 5 vuoden keskimääräinen reaalituotto oli vuoden lopussa 5,4 % ja 10 vuoden 2,6 %.

‒ Varman sijoitustoiminnassa korostuvat vahvan vakavaraisuusaseman turvaaminen, sijoitusten monipuolinen hajauttaminen ja vahva panostus riskienhallintaan, sanoo Reima Rytsölä.

Eläkeuudistus näkyi asiakaspalvelussa

Eläkeuudistus näkyi asiakaspalvelussamme. Uusi eläkemuoto, osittainen vanhuuseläke, kiinnosti asiakkaita. Tällä hetkellä uutta eläkemuotoa maksetaan noin 120 henkilölle.

‒ Osittainen vanhuuseläke korvaa vuodenvaihteessa poistuneen osa-aikaeläkkeen. On hyvä muistaa, että osittainen vanhuuseläke pienentää lopullista eläkettä, sanoo Risto Murto.

Varma maksoi eläkkeitä 5,3 (5,2) miljardia euroa 340 100 (337 100) henkilölle. Vuoden aikana tehtiin 22 579 (23 113) uutta eläkepäätöstä. Eläkehakemusten käsittelyajoissa tehtiin merkittävä parannus: keskimäärin hakemuksen käsittely lyheni 60:stä päivästä 44 päivään, joka on selvästi alan keskiarvoa lyhyempi.

Vakuutusmaksutulo nousi 4,7 (4,6) miljardiin euroon. Vuoden lopussa Varmassa oli vakuutettuna 529 900 henkilöä.

Politiikka hallitsee taloutta tänäkin vuonna

Vuotta 2016 leimasivat poliittiset yllätykset, eikä politiikka poistu näyttämöltä tänäkään vuonna. Edessä on useita merkittäviä eurooppalaisia vaaleja. Lisäksi Yhdysvaltojen uuden hallinnon muutosagenda on suuri. Suomen kannalta EU:n kehityksen suuntaviivoja ratkaistaan isojen jäsenmaiden, Saksan ja Ranskan, vaaleissa.

‒ Vuonna 2017 Yhdysvalloissa ratkaistaan suhdetta protektionismiin ja Euroopassa ratkaistaan EU:n tulevaisuutta. Ohjaajan paikalla on nyt politiikka ja sijoitusmarkkinat ovat seuraajan asemassa, toteaa Risto Murto.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa 42,9 miljardia euroa.


Lisätietoja:
Johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus Katri Viippola, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Viestintäpäällikkö Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:
Tilinpäätöksen esitysmateriaali (pdf)
Hallituksen toimintakertomus (pdf)

Vuosikertomus

Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä