Varman vuokra-asuintaloissa siirrytään uusiutuvaan sähköön

Varma siirtyy käyttämään uusiutuvaa sähköenergiaa kaikissa vuokra-asuntokiinteistöissään vuoteen 2019 mennessä. Lisäksi toimitilojen katoille asennetaan lisää aurinkopaneeleja. Tavoitteena on keventää kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä 20 % vuoteen 2025 mennessä.

Vihreää kiinteistösähköä koskeva muutos on yksi konkreettinen osa Varman tavoitteesta pienentää kiinteistösijoitustensa hiilijalanjälkeä 20 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna. Muita keinoja ovat systemaattinen energiatehokkuuden parantaminen Varman hallinnoimissa kiinteistöissä sekä mm. aurinkopaneelien lisääminen.

Hiilijalanjäljen pienentäminen 20 %:lla tarkoittaa yli 11 600 hiilidioksiditonnin (tCO2) vähennystä. Varma on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista, joten sen toimilla on merkitystä.

Toimitilakiinteistöihin lisää aurinkopaneeleja

Tämän vuoden alusta Varma sitoi kaikki vuokra-asuntokiinteistönsä kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen ja siihen liittyvään vuokra-asuntojen toimenpideohjelmaan. Vastaavassa toimitilojen sopimuksessa Varma on ollut mukana jo vuodesta 2011. Molemmissa on määritelty energiansäästötavoitteet vuoteen 2025 saakka. Tulokset mitataan ja raportoidaan vuosittain.

Vuosina 2011‒2016 Varman toimitilakiinteistöissä säästettiin energiaa 7,9 %. Se vastaa 1093:n noin 120-neliöisen sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Alkuperäinen tavoite oli vähentää 6 %. Tavoite saavutettiin vuoden etuajassa, kesällä 2015. Toimitilojen säästötavoite on nyt asetettu entistä korkeammalle: 10 % vähemmän energiankulutusta vuoteen 2025 mennessä. Tämän saavuttaminen tarkoittaa myös investointeja.

– Kahteen toimitilakiinteistöömme asennettiin aurinkopaneeleja kesällä 2016, ja tänä vuonna asennamme niitä 5‒6 kiinteistöön. Selvitämme lisäksi investointeja mm. taloautomaatioon, ilmanvaihtoon sekä valaistukseen liittyviin ratkaisuihin, toteaa Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Asuinkiinteistöissä järkevä lämmitys ja vihreä sähkö

Asuinkiinteistöissä Varman tavoitteena on säästää energiaa joka vuosi 620 000 kWh, mikä vastaa noin 30 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoteen 2025 mennessä noin 2 000 tonnia vuodessa.

– Siirrymme kiinteistösähköissä 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön vuoden 2019 alkuun mennessä. Kiinteistösähkö tarkoittaa talotekniikan tarvitsemaa sähköä: ilmanvaihtokoneita, pumppuja, ulkovalaistusta ja porrashuoneiden valaistusta, kertoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula.

Asuntokohtainen sähkövalinta on aina asukkaan kontolla.

Suurin energiansäästö ja samalla CO2-päästövähennys saadaan aikaan lämpöenergian järkevällä käytöllä. Tämä tarkoittaa mm. lämmityksen ohjaamista niin, että ulkolämpötilan vaihtelut otetaan entistä tarkemmin huomioon ja että ilmanvaihto on säädetty järkevästi.

Kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni 8 % vuodessa

Varma selvitti sijoitustensa hiilijalanjälkeä laajassa analyysissä, joka aloitettiin syksyllä 2015. Tavoitteena oli selvittää, miten Varma voisi omilla toimillaan parhaiten edistää ilmastonmuutoksen hillintää.

Vuoden 2016 päättyessä tehty päästölaskenta osoitti, että suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni vuodessa hienot 8 %.

Varman omistamien toimitilojen pinta-ala on yhteensä noin 1,3 miljoonaa m2. Vuokra-asuntoja sillä on noin 4 300, yhteensä noin 260 000 m2.

Lisätietoja:
Kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula, puh. 010 244 6927, etunimi.sukunimi@varma.fi
Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen, puh. 010 244 7610, etunimi.sukunimi@varma.fi
Viestintäpäällikkö Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980, etunimi.sukunimi@varma.fi

Varman sijoitusten ilmastopolitiikka 
Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä