Kansallinen tulorekisteri käyttöön 2019

Kansallinen tulorekisteri aiotaan ottaa käyttöön vuonna 2019. Tulorekisteri sisältää kansalaisten tulotiedot Verohallinnon, työeläkelaitosten, Kelan ja muiden keskeisten tietoa käyttävien tahojen tarvitsemalla tavalla.

Tulorekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Esimerkiksi nykyisistä vuosi-ilmoituksista voidaan luopua. Jatkossa tiedot toimitetaan yhteen rekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tarkoituksena on, että tulotiedot siirtyvät sähköisesti rekisteriin suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoa tuottavista järjestelmistä.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on maksutonta. Rekisteri sisältää koko ajan ajantasaista tietoa yksittäiselle kansalaiselle maksetuista suorituksista. Jatkossa ne tahot, jotka tarvitsevat kansalaisen tulotietoja, hakevat ne lainsäädäntöön perustuvan oikeuden nojalla suoraan tulorekisteristä. Myös jokainen kansalainen voi itse tarkistaa tulotietonsa rekisteristä.

Rekisterin tarvitseman tietojärjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta vastaa Verohallinto. Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain. Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat tiedot. Vuosina 2020–2021 tulorekisteriin on tarkoitus kerätä myös eläke- ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot.

Tulorekisterin käyttöönotto tuo mukanaan toimintatapojen muutoksia. Työnantajat eivät enää ilmoita ansiotietoja suoraan Varmaan 1.1.2019 alkaen. Vuosi-ilmoittaminen ilmoitustekniikkana jää historiaan ja kaikki työnantajat ovat jatkossa niin kutsuttuja jatkuvia ilmoittajia. Jotta tulorekisteriaikaan siirtyminen olisi mahdollisimman vaivatonta, voi vuosi-ilmoittaja, jolla ei ole vakuutuksessaan osastojakoa, siirtyä kuukausi-ilmoittajaksi jo ennen tulorekisterin käyttöönottoa.

Yrittäjien YEL-vakuuttamiseen tulorekisteri ei tuo muutoksia. He eivät ilmoita YEL-työtuloa eläkevakuutusyhtiöön tulorekisterin kautta, vaan muuttuneesta työtulosta ilmoitetaan suoraan Varmaan, kuten ennenkin.

Lue lisää: Tulorekisteri 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä