Laskutuspalveluyritysten asiakkaat YEL:n piiriin

Viime päivinä laskutuspalveluyrityksien ympärillä on käyty keskustelua työeläkevakuuttamisen muutoksesta. Laskutuspalvelut käyttävät kevytyrittäjä-termiä puhuessaan itsensä työllistäjistä.

Itsensä työllistäjien asema on ollut pitkään epäselvä siltä osin, pidetäänkö heitä työntekijöinä vai yrittäjinä - sosiaaliturvalainsäädäntö ei tunne kevytyrittäjiä omana ryhmänään.

Työntekijän sosiaaliturva kattaa työeläketurvan lisäksi työttömyys- ja tapaturmavakuutukset. Laeissa työntekijän ja yrittäjän määritelmät ovat pääsääntöisesti samanlaisia. 

 • 1.1.2016 alkaen työttömyysturvalain mukaan kevytyrittäjät on katsottava yrittäjiksi. Tällöin myös työttömyysturva määrittyisi tämän jälkeen kuten yrittäjillä.
 • Tämän vuoden alussa tapaturmavakuutusyhtiöt ovat tietojemme mukaan kieltäytyneet vakuuttamasta itsensä työllistäjiä työntekijöinä tapaturmavakuutuslain mukaan.
 • Maaliskuussa Työttömyysvakuutusrahasto linjasi, että laskutuspalveluiden ei pitäisi periä itsensä työllistäjistä työttömyysvakuutusmaksua. Näin ollen kevytyrittäjien kuulumista TyEL:n piiriin ilman työsuhteen tunnusmerkistön toteutumista ei katsottu mahdolliseksi ja työeläkealalla on päädytty siihen, että kevytyrittäjiä ei voida enää vakuuttaa TyEL:n mukaan. 
 • Helmikuun alusta alkaen Varma on neuvotellut asiakkainaan olevien laskutuspalveluasiakasyritysten kanssa kevytyrittäjien TyEL-vakuuttamisen muutoksesta: laskutuspalvelua käyttävät henkilöt tulee vakuuttaa TyEL:n ja YEL:n soveltamisalojen mukaisesti. Tämä koskee siis kaikkia työeläkeyhtiöitä.

Jatkossa laskutuspalveluyritys voi toimia asiakkaan puolesta YEL-asiassa, mikäli asiakas on antanut laskutuspalveluyritykselle tätä koskevan valtakirjan. Varman asiakaspalvelussa ollaan valmiita auttamaan YEL-asiaan liittyvissä kysymyksissä.

Laskutuspalveluyritysten toiminta alentaa ihmisten kynnystä päästä vakituiseen työelämään. Yrittäjien vakuuttamisesta tulisi tehdä mahdollisimman helppoa. Tämä on ollut Varman viesti eri keskusteluissa työeläkelainsäädäntöä valmistelevien ja päättävien tahojen kanssa.

‒ Kevytyrittäjien asemasta on ollut jo pitkään epäselvyyttä ja on hyvä, jos asialle löytyy yhteinen linjaus. Laskutuspalvelut ovat osaltaan helpottaneet työn tekemistä ja toivon todella että toiminnan edellytykset säilyvät, toteaa Varman johtava vakuutuslakimies Heikki Kotila.

‒ Varman kannalta tärkeintä on se, että kaikille työtä tavalla tai toisella tekeville saadaan mahdollisimman kattava eläketurva, ja siinä lainsäädännön kehittäminen on keskeisessä roolissa, Kotila jatkaa.

Varman asiakaspalvelu, puh. 010 192 100

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta

Lue Telan blogikirjoitus: Laskutetaan työstä – yrittäjä vai työntekijä?

Kysymyksiä ja vastauksia kevytyrittäjyyden YEL-muutoksesta

Miten lainsäädäntö määrittelee kevytyrittäjyyden? Onko lainsäädäntö muuttunut?

 • YEL ei ole muuttunut, sosiaaliturvalainsäädäntö ei tunne kevytyrittäjyyttä
 • Kevytyrittäjällä on nyt velvollisuus vakuuttaa itsensä YEL:in mukaan, jos edellytys täyttyy: toiminta kestää vähintään 4 kk ja YEL-työtulo ylittää 12 kk:n aikana 7 645,25 euroa (2017).
 • Epäsäännöllinen, mutta toistuva kevytyrittäjyys rinnastuu kausiluonteiseen yrittäjyyteen ja voi edellyttää jatkuvan YEL-vakuutuksen ottamista
 • Kevytyrittäjä, jonka työtulo jää alle laissa säädetyn minimin, voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen.

Kevytyrittäjän YEL kytkentä muuhun sosiaaliturvaan? YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

 • Voimassa oleva YEL-vakuutus (pakollinen tai vapaaehtoinen), mahdollistaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen ottamisen
 • Kevytyrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi, jos YEL-työtulo vähintään 12 564 euroa (v. 2017). Jatkaminen palkansaajakassassa on myös mahdollista, jos kevytyrittäjyys on sivutoimista ja vähäistä.
 • Sairauspäivärahan, äitiyspäivärahan ja työttömyysetuuden saaminen määräytyy kuten muillakin yrittäjillä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä