Uutta osittaista vanhuuseläkettä haetaan taloudellisen tilanteen kohentamiseksi

Yli puolet osittaisen vanhuuseläkkeen saajista kertoo eläkkeelle jäämisen syyksi oman taloudellisen tilanteen kohentamisen. Tämä käy ilmi Varman asiakkailleen tekemästä kyselytutkimuksesta.

- Enemmistö vastaajista eli 60 % sanoi hakeneensa eläkettä taloudellisten syiden vuoksi. Vajaa 20 % ilmoitti syyksi työnteon vähentämisen, kertoo eläkejohtaja Jyrki Rasi.

Vastaajista 66 % oli edelleen työelämässä, ja heistä 47 % oli vähentänyt tai suunnitteli vähentävänsä työaikaansa.

Yli puolet (58 %) vastaajista kertoi, että eivät lykkää varsinaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä, neljännes aikoi lykätä ja 17 % oli vielä epävarmoja.

- Lisärahan saaminen ennen varsinasta vanhuuseläkettä houkuttelee selvästi. Osaa motivoi myös keventäminen työuran loppuvuosina, Jyrki Rasi toteaa.

Lähes kaikki osittaisen vanhuuseläkkeen saajista tyytyväisiä ratkaisuunsa

Vastaajista 97 % oli tyytyväisiä tekemäänsä eläkeratkaisuun.

- Asiakkaidemme tähänastiset kokemukset ovat suorastaan häkellyttävän positiivisia. Vain kahdeksan hakijaa on peruuttanut osittaisen vanhuuseläkkeen päätöksen myöntämisen jälkeen, Rasi kertoo.

Asiakaskysely toteutettiin sähköpostikyselynä toukokuussa, ja siihen vastasi 332 henkilöä.

Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä eläkkeen hakemisen syistä:

  • Rahalle oli juuri nyt käyttöä.
  • Varmistaa jonkinlainen perustulo, joka täydentää yrittäjätuloa viimeisen vuoden ajan ennen varsinaista eläkeikää. Yrittäjätulo epävakaata.
  • Olen osa-aikatyössä. Osittainen vanhuuseläke täydentää tulokertymää.
  • Voidakseni maksaa asuntolainan pois ennen eläkkeelle jäämistä.
  • Olin jäänyt työttömäksi yt-neuvotteluiden seurauksena elokuussa 2015. Uudelleentyöllistyminen hankalaa ja toimeentulo niukkaa. Pääasiallinen syy oli taloudellinen lisäturva.
  • Mahdollisuus tehdä ansiotyötä samalla, ja joustavalla tavalla.
  • Hain kun tuli mahdollisuus ja asia tehtiin helpoksi. Voin rauhassa miettiä tulevaisuuden päätöksiä
  • Olen ollut työelämässä yli 40 vuotta ja katson, että tässä vaiheessa on hyvä vähentää työmäärää ja nauttia lisääntyneestä vapaa-ajasta.

Valtaosa osittaisen vanhuuseläkkeen saajista 61-vuotiaita miehiä

Osittaista vanhuuseläkettä saa tällä hetkellä 1 429 Varman asiakasta. Saajista 70 % on miehiä. Yhdeksän kymmenestä on valinnut eläkevaihtoehdoksi 50 % ansaitusta eläkkeestä. Tämän vaihtoehdon valinneiden eläkkeen suuruus on keskimäärin 900 euroa/kk. Valtaosa (62 %) eläkkeen saajista on 61-vuotiaita eli he ovat hakeneet eläkettä alimmassa mahdollisessa iässä.

Varman verkkopalvelussa lasketaan kuukausittain reilut 1 000 osittaisen vanhuuseläkkeen arviota, ja Varmaan tulevien hakemusten määrä on viime kuukausina vakiintunut noin 200 kappaleeseen.

- Alkuvuoden hurja suosio näyttää jonkin verran tasaantuneen kevään edetessä, mutta se päihittää kirkkaasti aikaisemman osa-aikaeläkkeen suosion, Jyrki Rasi toteaa.

Lisätietoja:
Eläkejohtaja Jyrki Rasi, puh. 010 244 4728. etunimi.sukunimi@varma.fi
Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 010 244 6823, etunimi.sukunimi@varma.fi

Linkit:
Asiakaskysely osittaisesta vanhuuseläkkeestä -kooste (pdf)
Tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä
Varman palvelut medialle

Voisit olla kiinnostunut myös näistä