Varman sijoitukset tuottivat alkuvuonna 1,2 miljardia euroa eli 2,7 %

Varman sijoitukset tuottivat tammi‒maaliskuun aikana 2,7 (-1,4) %, ja sijoitusten arvo nousi 44,4 (41,1) miljardiin euroon. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset; kaikkien omaisuuslajien tuotto oli positiivinen. Vakavaraisuuspääoma vahvistui 10,8 (10,2 vuoden alussa) miljardiin euroon.

‒ Alkuvuosi oli Varmalle hyvä, ja saimme sijoituksille vahvan tuoton. Kansainvälisen talouden näkymät ovat kohentuneet alkuvuonna. Talouden myötätuuli on nyt vahvinta kuuteen vuoteen, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

‒ Myös Suomen taloudesta on saatu pitkästä aikaa hyviä uutisia. Ensin elpyivät talouden eri luottamusindeksit, nyt piristyminen näkyy myös tuoreissa tilastotiedoissa, jatkaa Risto Murto.


Poliittisista riskeistä huolimatta markkinat uskovat talouden piristyvän

‒ Osakesijoitukset vaikuttivat selvimmin Varman ensimmäisen vuosineljänneksen tuottokehitykseen. Huolimatta monista poliittisista riskeistä, säilytimme suhteellisen korkean osakepainon, ja se palkitsi, kertoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Omaisuuslajeista osakkeet tuottivat parhaiten 4,3 (-3,1) %, ja niistä erityisen hyvin tuottivat noteeratut 4,9 (-5,0) % ja suomalaiset osakkeet 4,7 (-6,3) %. Kiinteistösijoitusten tuotto katsauskaudella oli positiivinen 1,5 (1,2) %.

Korkosijoitukset tuottivat edelleen hyvin, 1,4 (0,2) %, vaikka korkotaso hieman alkuvuoden aikana nousikin. Kasvaneet inflaatio-odotukset sekä Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostot nostivat jonkin verran markkinoiden korkotasoja.

‒ Markkinat ovat nousseet vahvasti Trumpin noustua Yhdysvaltain presidentiksi. Odotukset Trumpin hallinnon suunnittelemista veronkevennyksistä ja elvytyspaketeista ovat olleet kovat, mutta sijoittajien usko on ollut koetuksella, kun uudistusten toimeenpano on kangerrellut. Talouden ennakoivat indikaattorit ovat kuitenkin olleet vahvoja molemmin puolin Atlanttia, mikä on ollut omiaan kannattelemaan osakemarkkinaa, Rytsölä jatkaa.

Vakavaraisuus vahvistui

Varman vakavaraisuuspääoma vahvistui alkuvuonna 10,8 (10,2 vuoden alussa) miljardiin euroon, ja vakavaraisuusaste oli 132,2 (130,9 vuoden alussa) %. Työeläkelaitosten vakavaraisuuslaskennan lainsäädäntö muuttui vuoden 2017 alusta.

Uusi eläkemuoto kiinnosti asiakkaita

Uuden eläkelain mukaista osittaista varhennettua vanhuuseläkettä myönnettiin 870 henkilölle; hakemuksia tuli alkuvuoden aikana 1 023 kappaletta. Hakijoista oli palkansaajia 79 % ja yrittäjiä 21 %; heistä työttömiä oli noin viidennes. Hakemuksista 80 % tulee sähköisesti verkon kautta.

‒ Eläkeuudistuksen mukanaan tuoma uusi eläkemuoto herätti paljon mielenkiintoa. Se lisää joustavuutta eläkkeelle siirtymiseen, mutta samalla myös korostaa yksilön vastuuta omasta eläketurvasta, sanoo Risto Murto.

Varmalla oli maaliskuun lopussa 532 000 (530 000 vuoden alussa) vakuutettua työntekijää ja yrittäjää sekä 341 000 eläkkeensaajaa (340 000 alkuvuonna), joille maksettiin eläkettä 1,3 miljardia euroa. Uusien eläkepäätösten määrä nousi peräti 20 % 6 778 päätökseen.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 873 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2017 maaliskuun lopussa 44,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:
Osavuosiraportti (pdf)
Osavuosiraportin esitysmateriaali (pdf)

Tulostiedot ja sijoitukset
Vuosi- ja yritysvastuuraportti

Voisit olla kiinnostunut myös näistä