Korkeasti koulutetut mielenterveyskuntoutujat hyötyvät pitkäkestoisesta kuntoutuksesta

Varman, Ilmarisen ja Orton Pron Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeessa tuettiin esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimineita, ammattikorkea- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita mielenterveyskuntoutujia takaisin työelämään.

Hankkeen tavoitteena oli, että mahdollisimman moni kuntoutujista palaisi töihin, joko aiempaan työhön tai työn muotoilun avulla muuhun työhön. Keinona käytettiin työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua. Erityispiirteenä oli työkokeilun kesto: se saattoi kestää jopa kaksi vuotta perinteisen 4 - 6 kuukauden sijaan. Työkokeilussa työpäivien pituutta ja työtehtäviä säädettiin kuntoutujan työkyvyn ja jaksamisen mukaan.

Kuntoutujista noin puolet kuntoutui työkykyiseksi ja 10 % siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle, 40 % jäi hankkeen päättyessä selvittämään tilannettaan kuntoutustuen turvin. Hankkeessa oli mukana 21 Varman ja Ilmarisen kuntoutujaa. Palvelun tuottajana toimi Orton Pro.

- Vaikka mukana olleiden kuntoutujien määrä oli pieni, tulokset ovat rohkaisevia. Suurin osa kuntoutujista oli ollut pitkään poissa työelämästä tai heidän sairautensa oli ollut niin vaikea, että ilman hanketta heitä ei olisi ohjattu kuntoutukseen, Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs sanoo.

Lisätietoa:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä