Varma liittyi ilmastonmuutosta torjuvaan Climate Leadership Counciliin

Varma on hyväksytty jäseneksi Climate Leadership Counciliin (CLC). Suomalaisyritysten ja Sitran muodostama yhteisö haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.

– Yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista on ilmastonmuutoksen hillintä. Meille se tarkoittaa ennen kaikkea sijoitussalkun kehittämistä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi. Mielenkiinnolla odotamme, millaisia yhteistyömahdollisuuksia ja vuoropuhelua CLC-jäsenyys meille avaa, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

– Toivotamme Varman lämpimästi tervetulleeksi yhdistykseemme. Eläkerahastojen ja sijoittajien rooli on erittäin tärkeä ja vaikutusmahdollisuudet suuret. Varma etenee hienosti ilmastoasioissa", toteaa Henrik Ehrnrooth, CLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Varma on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi eri omaisuuslajeissa. Osakesijoitusten CO2-jälkeä aiotaan keventää 25 %, yrityslainojen 15 % ja kiinteistösijoitusten 15 % vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä. Ilmastonäkökohdat huomioidaan myös Varman toimitusketjussa ja omassa toiminnassa.

– Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville. Suurena sijoittajana olemme sitoutuneet kannustamaan ja edistämään sellaisia liiketoiminta- ja sijoitusstrategioita, jotka vähentävät sijoituskohteidemme kasvihuonekaasupäästöjä, sanoo Risto Murto.

Climate Leadership Council perustettiin 2014. Yhdistyksellä on nykyään 38 jäsenorganisaatiota. CLC:n tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä