Varman osakesalkku hyvin linjassa 2 asteen ilmastotavoitteen kanssa

Varman sijoitukset ovat sekä fossiilisten polttoaineiden ja sähköntuotannon osalta hyvin linjassa 2 asteen skenaarioon verrattuna. Varma sijoittui kuuden parhaan kärkeen WWF:n teettämässä arvioinnissa siitä, miten lähellä Euroopan suurimmat sijoittajat ovat 2 asteen lämpötilatavoitetta. Sijoitusten ilmastopolitiikassaan Varma on linjannut, että salkkua muokataan 2 asteen mukaiseksi.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 2 asteen skenaarion pohjalta lasketussa analyysissä tarkastellaan, miten eri toimialat, yritykset ja samalla sijoittajien salkut ovat sopusoinnussa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa, eli että ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua 2 asteeseen.

Varma on teettänyt suorista osakesijoituksistaan 2 asteen skenaarioanalyysin jo kahtena vuonna niille toimialoille, joilta on tiedot saatavilla: sähköntuotanto, fossiiliset polttoaineet ja autosektori. Tuoreimmat tulokset koskevat vuodenvaihteen tilannetta salkussa.

Tulokset kertovat, että Varman salkku on vahvasti 2 asteen mukainen sekä sijoituksissamme sähköntuotantoon että fossiilisiin polttoaineisiin.

– Hyvää tulosta selittää se, että salkkumme yritysten sähköntuotannosta merkittävä osa tulee uusiutuvasta energiasta. Lisäksi olemme sulkeneet pois sijoituksistamme sellaiset energiayhtiöt, joiden sähköntuotannosta yli kolmannes tulee kivihiilestä emmekä ole sijoittaneet hiilikaivostoimintaan, kertoo Varman vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Pirta Wentzel.

Autosektorilla Varman sijoitukset polttomoottoriautoihin ovat 2 asteen skenaariota suuremmat, eli sähköautojen osuutta tulisi jatkossa kasvattaa.

– Sähköautoista kiinnostuneella sijoittajalla on tähän asti ollut autosektorilla vain vähän valinnanvaraa. Tilanne kuitenkin muuttuu tulevaisuudessa, kun isot autonvalmistajat alkavat siirtää tuotantoaan myös hybridi- ja sähköautoihin, Pirta Wentzel arvioi.

Skenaarioanalyysi auttaa sijoittajaa katsomaan eteenpäin

Skenaarioanalyysin ohessa toinen työkalu ilmastotavoitteiden seuraamiseksi on hiilijalanjäljen laskeminen eri omaisuusluokista. Tätäkin analyysiä Varma on tehnyt viime vuodesta lähtien, ja tulokset ovat olleet rohkaisevia; esimerkiksi suorien osakkeiden CO2-jälki pieneni vuodessa 23 %. CO2-laskenta paljastaa salkun suorien ja epäsuorien päästöjen keskittymät, mutta tieto on väistämättä taaksepäin katsovaa.

– 2 asteen analyysin etuna on, että siinä pyritään katsomaan eteenpäin. Se myös antaa salkunhoitajille tilannekuvan IEA:n 2 asteen skenaarion pohjalta. Mielestäni jatkossa on tärkeää, että 2 asteen analyysi laajennetaan useammalle toimialalle ja myös muihin skenaarioihin, Pirta Wentzel toteaa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 873 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2017 maaliskuun lopussa 44,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Pirta Wentzel, puh. 040 700 7172
HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola, puh. 0400 129 500
WWF:n tutkimus "The Largest European Asset Owners: an Assessment of the 2 C Alignment of Equity Portfolios" 
Raportin tiivistelmä (englanniksi)
Taustatietoa raportista (suomeksi)

Vuosikertomus
Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä