Varmassa kehitetään tietosuojaan liittyviä toimintatapoja EU:n uuden asetuksen mukaisiksi

EU-alueella alkaa uuden tietosuoja-asetuksen soveltaminen 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa ja yhtenäistää tietosuojaa koskevaa sääntelyä sekä parantaa rekisteröidyn oikeuksia lisäämällä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Varmassa aloitettiin asetukseen valmistautuminen viime syksynä. Tämän vuoden aikana kehitämme toiminnoissa tietosuojaan liittyviä toimintatapoja niin, että ne ovat uuden asetuksen mukaisia. Myös tietosuojaan liittyviä tietojärjestelmätöitä on työn alla. Asetus edellyttää myös tietosuojavastaavan nimeämistä yrityksissä, ja Varman tietosuojavastaavaksi on nimetty johtava vakuutuslakimies Heikki Kotila.

  • Lue Heikki Kotilan blogi, jossa hän kertoo tarkemmin, mistä tietosuoja-asetuksessa on kyse ja miten Varmassa valmistaudutaan siihen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä