Vahva talous näkyi tuotoissa – Varman sijoitukset tuottivat 6,2 %

Varman sijoitusten markkina-arvo nousi tammi‒syyskuun aikana 45,4 (42,4) miljardiin euroon. Sijoitussalkku tuotti 6,2 (3,1) % eli 2,7 miljardia euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui 11,4 (10,1) miljardiin euroon. Varma menestyi hyvin syyskuun lopussa päättyneellä työeläkeyhtiöiden välisellä vakuutusten siirtokierroksella. Varmalle siirtyvä vakuutusmaksu on Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tilastojen mukaan 48 miljoonaa euroa.

‒ Varman taloudellinen tilanne on entisestään vahvistunut tämän vuoden aikana. Vakavaraisuutemme ja sijoitusomaisuutemme ovat ennätyksellisen korkeilla tasoilla. Onnistunut siirtokierros vahvisti maksutulon kehitystä. Varmaan on siirtynyt viimeisen viiden vuoden aikana peräti 200 miljoonaa euroa lisää maksutuloa. Siitä kiitos kuuluu asiakkaillemme ja koko henkilöstöllemme, toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

‒ Kansainvälisen talouden näkymät ovat tasapainoisemmat kuin kertaakaan viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Samaan aikaan Suomen talouden kasvuvauhti on vahvaa, mikä helpottaa myös alijäämien ja työttömyyden pienentämistä, Risto Murto.

Hyvä sijoitustulos osakemarkkinoiden vetämänä

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat osakesijoitukset 9,6 (3,2) %, ja niistä noteeratut osakkeet 10,8 (1,5) %. Suomen myönteinen talouskehitys näkyi kotimaisten yhtiöiden hyvässä tuotossa: suomalaiset noteeratut osakkeet tuottivat 14,9 %.

‒ Vahvan osaketuoton lisäksi Varman sijoitussalkun tuotto kertyi tasaisesti kaikista omaisuuslajeista. Talouden ja markkinoiden kehitys on viimeisen vuoden aikana selvästi erkaantunut poliittisista ja geopoliittisista riskeistä, eivätkä ne enää tunnu heiluttavan rahoitusmarkkinoita kuin vain hetkellisesti. Markkinoiden kuumemittariksi kutsuttu volatiliteetti on pysynyt erittäin alhaisena, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Korkosijoitukset tuottivat 3,6 (4,2) %, joka on vallitsevassa markkinaympäristössä erinomainen tulos. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 3,1 (-0,4) %.

‒ Sijoitusmarkkinoiden pitkä suotuisa jakso on ollut pitkälti keskuspankkien elvyttävän toiminnan ansiota. Pitkän aikavälin kysymys nyt onkin, miten keskuspankkien hiljalleen kiristyvä rahapolitiikka toteutuu hallitusti. Rahapoliittista elvytystä ei vielä ajeta alas, mutta suunta on selvästi muuttumassa, kommentoi Rytsölä.

Uusi osittainen vanhuuseläke kiinnosti asiakkaita

Varma maksoi eläkkeitä 4,0 (3,7) miljardia euroa 344 000 (340 000 vuoden alussa) eläkkeensaajalle. Uusien eläkepäätösten määrä kasvoi 19 550 kappaleeseen, joka on 12 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kasvu johtuu uuden eläkelajin, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosiosta. Uutta eläkemuotoa myönnettiin syyskuun loppuun mennessä 2 200 henkilölle.

Varmassa oli syyskuun lopussa vakuutettuna 542 000 (530 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 878 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2017 lopussa 45,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Katri Viippola, HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 0400 129 500
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 300 7980

Liitteet:

Osavuosiraportin kalvosarja
Osavuosiraportti 1.1.‒30.9.2017

Vuosikertomus
Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä